การประชุมผู้บริหารอำเภอพุทไธสงเกี่ยวกับสถานที่แข่งขัน
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ท่านรองผอ.เขต เรืองเดช ไชยศรี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอพุทไธสง ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมใหม่สพป.บร.4 ทั้งนี้ได้ข้อสรุปถึงสถานที่แข่งขันในทุกรายการแข่งขัน ซึ่งผลการประชุมได้โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันจำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ อนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล), วัดหงษ์, ตงศิริ, วัดโพธิ์, พุทไธสง และอนุบาลทรัพย์ปัญญา โดยกระจายกันเป็นเจ้าภาพทั้งสองวันแข่งขัน (25 - 26 ต.ค. 2559) โดยตารางการแข่งขันจะดำเนินการ update ลงในระบบภายในวันที่ 17 ต.ค. 2559  
 
วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 14:31 น.