การแข่งขันทักษะฯ ระดับกลุ่มบ้านใหม่ฯ 2
วันเสาร์ ที่ 08 ตุลาคม 2559 เวลา 12:14 น.