การประชุม Admin กลุ่มโรงเรียน
 

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 คณะทำงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ร่วมกับ Admin ประจำกลุ่มโรงเรียนทั้ง 21 กลุ่ม ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการระบบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ณ ห้องประชุม AOC สพป.บร. 4 นำโดยศน.เรณู เลื่อยไธสง ศน. วริศรา มนูขจร และศน.พณพร เกษตรเวทิน มีAdminระดับกลุ่มโรงเรียนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 28 ท่าน  พร้อมกันนี้ได้ให้ Admin ระดับกลุ่มเข้าร่วมสมาชิกสื่อสารทางไลน์กลุ่มโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการติดต่อประสานงานอีกทางหนึ่ง
วันเสาร์ ที่ 03 กันยายน 2559 เวลา 14:29 น.