สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 13 5 5 23 34 6 1 1 41
2 บ้านตามา 10 1 0 11 10 4 1 1 15
3 อนุบาลพุทไธสง 8 7 6 21 34 6 1 1 41
4 บ้านสตึก 7 9 8 24 31 10 1 2 42
5 อมรสิริสามัคคี 6 3 0 9 15 1 0 2 16
6 บ้านหัวฝาย 5 9 6 20 31 11 1 7 43
7 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 5 1 3 9 16 0 0 1 16
8 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 4 4 1 9 13 1 3 6 17
9 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 4 3 3 10 19 3 0 1 22
10 บ้านหัวช้าง 4 1 0 5 8 2 1 2 11
11 บ้านหนองนกเกรียน 4 0 3 7 13 4 1 0 18
12 บ้านสระกุด 3 6 1 10 15 3 1 1 19
13 บ้านคูบัว 3 3 2 8 18 2 2 9 22
14 ชุมชนบ้านหายโศก 3 2 1 6 23 2 4 5 29
15 บ้านซาดหัวหนองแคน 3 2 1 6 12 7 2 2 21
16 บ้านคูณสระแก้ว 3 2 0 5 6 3 2 2 11
17 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 3 1 2 6 7 0 0 0 7
18 บ้านเมืองแก 3 0 2 5 14 5 2 4 21
19 บ้านโศกนาคท่าม่วง 3 0 2 5 5 0 0 1 5
20 วัดเทพรังษี 3 0 1 4 5 2 0 0 7
21 อนุบาลแคนดง 2 5 1 8 17 5 0 4 22
22 บ้านเขว้า 2 3 2 7 14 1 1 0 16
23 บ้านท่าม่วง 2 2 3 7 12 1 2 6 15
24 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 1 5 10 4 2 1 16
25 บ้านโนนยาง 2 2 1 5 6 4 2 0 12
26 บ้านหนองติ้ว 2 2 0 4 7 3 2 4 12
27 บ้านหินเหล็กไฟ 2 1 3 6 16 11 3 2 30
28 วัดสุคันธารมย์ 2 1 3 6 11 5 2 1 18
29 บ้านทองหลาง 2 1 2 5 15 4 2 3 21
30 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 2 1 2 5 12 7 1 3 20
31 บ้านทุ่งวัง 2 1 2 5 8 4 2 2 14
32 บ้านนาลาว 2 1 2 5 6 0 1 1 7
33 บ้านหนองหญ้าคา 2 1 0 3 11 2 0 1 13
34 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
35 อนุบาลนาโพธิ์ 2 0 3 5 10 7 2 1 19
36 บ้านปะคำสำโรง 2 0 2 4 7 2 1 0 10
37 บ้านโนนเจริญ 2 0 2 4 6 1 2 1 9
38 วัดท่าเรียบ 2 0 1 3 7 1 2 1 10
39 บ้านคูบอน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
40 วัดท่าเยี่ยม 2 0 0 2 7 3 1 2 11
41 บ้านหนองขวาง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
42 อนุบาลคูเมือง 1 4 1 6 16 5 1 1 22
43 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 2 6 17 5 7 2 29
44 บ้านโคกกุง 1 3 1 5 13 2 2 5 17
45 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 3 6 10 1 0 0 11
46 วัดฤาษีสถิต 1 2 2 5 9 2 3 0 14
47 บ้านหนองแวง 1 2 2 5 8 2 0 2 10
48 บ้านปลัดมุม 1 2 1 4 9 2 1 2 12
49 วัดโพธิ์ 1 2 0 3 6 1 0 2 7
50 วัดสระบัว 1 1 2 4 9 2 1 3 12
51 วัดหงษ์ 1 1 1 3 13 10 2 3 25
52 บ้านตาหล่ำ 1 1 1 3 8 1 0 0 9
53 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 1 3 5 3 2 2 10
54 บ้านแคน 1 1 0 2 13 6 2 2 21
55 บ้านหนองครก 1 1 0 2 6 2 1 1 9
56 บ้านดอน 1 1 0 2 6 1 0 2 7
57 บ้านหนองปุน 1 1 0 2 4 3 2 2 9
58 บ้านโนนไฮ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
59 สามัคคีเทพอำนวย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
60 บ้านหนองรัก 1 0 4 5 3 2 3 0 8
61 บ้านสาวเอ้ 1 0 2 3 5 0 1 1 6
62 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 3 1 0 0 4
63 บ้านดงพลอง 1 0 1 2 7 11 1 0 19
64 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1 0 1 2 6 5 1 1 12
65 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 0 1 2 6 2 0 0 8
66 วัดอิสาณ 1 0 1 2 4 1 1 1 6
67 บ้านคูขาด 1 0 1 2 4 0 0 2 4
68 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 0 1 4 1 0 1 5
69 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 4 0 0 1 4
70 บ้านตูม 1 0 0 1 3 1 0 1 4
71 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 0 1 0 4
72 บ้านโคกเมือง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
74 บ้านดงเค็ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
75 บ้านพงแขม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 บ้านจิก 0 4 2 6 11 0 1 0 12
79 บ้านหนองการะโก 0 4 1 5 10 1 1 3 12
80 บ้านหนองใหญ่ 0 3 1 4 7 2 0 8 9
81 บ้านขาม 0 2 1 3 7 1 0 0 8
82 บ้านข่อย 0 2 0 2 6 0 1 1 7
83 บ้านยางทะเล 0 2 0 2 4 2 2 2 8
84 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
85 บ้านท่าเรือ 0 2 0 2 1 3 0 0 4
86 วัดบ้านปะเคียบ 0 1 4 5 15 8 4 5 27
87 บ้านหนองเชือก 0 1 2 3 7 4 0 3 11
88 บ้านกระสัง 0 1 2 3 7 2 1 5 10
89 บ้านดงยายเภา 0 1 2 3 4 0 0 2 4
90 บ้านพรสำราญ 0 1 1 2 11 6 0 1 17
91 บ้านเพียแก้ว 0 1 1 2 5 3 5 5 13
92 บ้านโสกแต้ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
93 บ้านละกอ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
94 บ้านปรือเกียน 0 1 0 1 7 0 0 0 7
95 บ้านหนองดุม 0 1 0 1 6 1 0 3 7
96 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 0 1 5 4 0 1 9
97 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 4 1 0 1 5
98 บ้านสระบัว 0 1 0 1 3 3 0 3 6
99 บ้านหนองปลาแดก 0 1 0 1 3 0 0 1 3
100 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
101 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
102 วัดเทพประดิษฐ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
103 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
104 จุฬางกูรวิทยา 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 บ้านโนนกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
107 บ้านโคกใหญ่ 0 0 3 3 4 0 0 2 4
108 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 0 2 2 7 5 1 3 13
109 บ้านวังปลัด 0 0 2 2 6 2 0 0 8
110 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 1 1 7 5 0 3 12
111 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 1 1 6 6 0 0 12
112 วัดสมณาวาส 0 0 1 1 5 3 4 1 12
113 บ้านโจด 0 0 1 1 5 3 0 1 8
114 บ้านแพ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
115 บ้านตะแบงสามัคคี 0 0 1 1 4 2 0 2 6
116 บ้านโนนธาตุ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
117 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 4 2 0 0 6
118 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
119 บ้านโคกก่อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
120 โนนมาลัยหัวฝาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
121 วัดพลสุวรรณ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 วัดสิริมงคล 0 0 0 0 9 7 1 1 17
123 วัดบ้านพลับ 0 0 0 0 6 0 1 1 7
124 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 5 2 1 0 8
125 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
126 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 0 0 5 0 0 0 5
127 วัดบัวทอง 0 0 0 0 4 2 3 6 9
128 บ้านบุ่งเบา 0 0 0 0 4 2 1 0 7
129 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
130 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
131 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
132 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
133 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
134 บ้านกระทุ่ม 0 0 0 0 2 2 1 3 5
135 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
136 บ้านขามพิมาย 0 0 0 0 2 1 4 0 7
137 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
138 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
139 ชุมชนบ้านสะแก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
140 บ้านกอกโคกวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
141 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
142 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
143 บ้านโคกสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
144 บ้านขี้เหล็ก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
145 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านยางนกคู่ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 วัดศรีสุนทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
150 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
151 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
152 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
153 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
154 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 1 1 2 0 4
155 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
156 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
157 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
158 วัดพนมวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
160 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
161 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
162 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
168 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 0 0 0 0 2 1 1 3
169 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
170 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
171 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
172 วัดหลักศิลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
174 บ้านหนองหัวควาย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
177 บ้านปะคำดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 175 155 146 476 1,046 344 138 215 1,528