สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 13 6 6 25 36 6 1 1 43
2 บ้านสตึก 10 11 11 32 38 15 1 2 54
3 บ้านตามา 10 1 0 11 10 4 1 1 15
4 อนุบาลพุทไธสง 8 7 6 21 34 6 1 1 41
5 บ้านสระกุด 6 7 1 14 19 3 1 1 23
6 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 6 6 1 13 18 1 3 6 22
7 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 6 4 3 13 22 3 0 1 25
8 อมรสิริสามัคคี 6 4 1 11 17 1 0 2 18
9 บ้านคูณสระแก้ว 6 3 0 9 10 3 2 2 15
10 บ้านหัวฝาย 5 9 6 20 31 11 1 7 43
11 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 5 1 3 9 16 0 0 1 16
12 บ้านปลัดมุม 4 3 1 8 12 4 1 2 17
13 ชุมชนบ้านหายโศก 4 2 1 7 24 2 4 5 30
14 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 4 1 2 7 8 0 0 0 8
15 บ้านหัวช้าง 4 1 0 5 8 2 1 2 11
16 บ้านหนองนกเกรียน 4 0 3 7 13 4 1 0 18
17 บ้านโคกกุง 3 5 1 9 17 4 2 5 23
18 บ้านหนองติ้ว 3 5 0 8 11 3 3 4 17
19 บ้านคูบัว 3 3 2 8 18 2 2 10 22
20 บ้านท่าม่วง 3 2 3 8 13 3 2 6 18
21 วัดฤาษีสถิต 3 2 2 7 12 2 4 0 18
22 บ้านซาดหัวหนองแคน 3 2 1 6 12 7 2 2 21
23 อนุบาลนาโพธิ์ 3 0 6 9 14 10 3 1 27
24 บ้านเมืองแก 3 0 2 5 14 5 2 4 21
25 บ้านโศกนาคท่าม่วง 3 0 2 5 5 0 0 1 5
26 วัดเทพรังษี 3 0 1 4 5 2 0 0 7
27 อนุบาลแคนดง 2 5 1 8 18 7 0 4 25
28 อนุบาลคูเมือง 2 4 1 7 17 5 1 1 23
29 บ้านเขว้า 2 3 2 7 14 1 1 0 16
30 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 2 2 1 5 10 4 2 1 16
31 บ้านโนนยาง 2 2 1 5 6 4 2 0 12
32 วัดสุคันธารมย์ 2 1 4 7 12 5 2 1 19
33 บ้านหินเหล็กไฟ 2 1 3 6 16 11 3 2 30
34 บ้านทองหลาง 2 1 2 5 15 4 2 3 21
35 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 2 1 2 5 12 7 1 3 20
36 วัดสระบัว 2 1 2 5 12 2 1 3 15
37 บ้านทุ่งวัง 2 1 2 5 8 5 2 2 15
38 บ้านนาลาว 2 1 2 5 6 0 1 1 7
39 บ้านหนองหญ้าคา 2 1 1 4 11 3 0 1 14
40 วัดพลสุวรรณ 2 1 1 4 4 0 0 0 4
41 บ้านหนองครก 2 1 0 3 7 3 1 1 11
42 บ้านหนองม่วง 2 1 0 3 4 0 1 0 5
43 บ้านปะคำสำโรง 2 0 3 5 7 4 1 0 12
44 บ้านโนนเจริญ 2 0 2 4 6 1 2 1 9
45 วัดท่าเรียบ 2 0 1 3 7 1 2 1 10
46 บ้านคูขาด 2 0 1 3 5 0 0 2 5
47 บ้านคูบอน 2 0 1 3 5 0 0 0 5
48 วัดท่าเยี่ยม 2 0 0 2 7 3 1 2 11
49 บ้านโคกเมือง 2 0 0 2 3 1 0 0 4
50 บ้านหนองขวาง 2 0 0 2 2 0 0 1 2
51 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 1 3 2 6 17 5 7 2 29
52 บ้านหนองปุน 1 3 2 6 9 4 2 2 15
53 บ้านโนนสมบูรณ์ 1 2 3 6 10 1 0 0 11
54 บ้านหนองแวง 1 2 2 5 8 2 0 2 10
55 วัดโพธิ์ 1 2 0 3 6 1 0 2 7
56 บ้านตะแบงสามัคคี 1 1 3 5 8 3 0 2 11
57 บ้านแคน 1 1 1 3 14 6 2 2 22
58 วัดหงษ์ 1 1 1 3 13 10 2 3 25
59 บ้านปรือเกียน 1 1 1 3 10 0 0 0 10
60 บ้านตาหล่ำ 1 1 1 3 8 1 0 0 9
61 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 1 1 3 5 3 2 2 10
62 บ้านดอน 1 1 0 2 6 1 0 2 7
63 บ้านโนนไฮ 1 1 0 2 4 1 0 0 5
64 สามัคคีเทพอำนวย 1 1 0 2 3 0 0 1 3
65 บ้านหนองรัก 1 0 4 5 3 2 3 0 8
66 บ้านสาวเอ้ 1 0 2 3 5 0 1 1 6
67 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 1 0 2 3 3 1 0 0 4
68 บ้านดงพลอง 1 0 1 2 7 12 1 0 20
69 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 1 0 1 2 6 5 1 1 12
70 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 1 0 1 2 6 2 1 0 9
71 วัดอิสาณ 1 0 1 2 4 1 1 1 6
72 วัดสิริมงคล 1 0 0 1 12 7 1 1 20
73 วัดบ้านเบาน้อย 1 0 0 1 4 1 0 1 5
74 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 4 0 0 1 4
75 บ้านตูม 1 0 0 1 3 1 0 1 4
76 ชุมชนบ้านสะแก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
77 บ้านขี้เหล็ก 1 0 0 1 3 1 0 0 4
78 บ้านหนองบัว 1 0 0 1 3 0 1 0 4
79 บ้านยางนกคู่ 1 0 0 1 3 0 0 0 3
80 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
81 บ้านดงเค็ง 1 0 0 1 2 0 1 0 3
82 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 0 0 1 1 2 1 1 4
83 บ้านพงแขม 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 1 1 0 0 0 1
85 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองใหญ่ 0 4 3 7 10 3 0 8 13
87 บ้านจิก 0 4 2 6 11 0 1 0 12
88 บ้านหนองการะโก 0 4 1 5 10 1 1 3 12
89 บ้านหนองเชือก 0 2 2 4 8 4 0 3 12
90 บ้านขาม 0 2 1 3 7 1 0 0 8
91 บ้านข่อย 0 2 0 2 6 0 1 1 7
92 บ้านยางทะเล 0 2 0 2 4 3 2 2 9
93 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 0 2 0 2 3 0 0 1 3
94 จุฬางกูรวิทยา 0 2 0 2 3 0 0 0 3
95 บ้านท่าเรือ 0 2 0 2 1 3 0 0 4
96 วัดบ้านปะเคียบ 0 1 4 5 15 8 4 5 27
97 ชุมชนบ้านหนองขมาร 0 1 4 5 9 6 1 3 16
98 บ้านกระสัง 0 1 2 3 7 2 1 5 10
99 บ้านเพียแก้ว 0 1 2 3 6 3 5 5 14
100 บ้านดงยายเภา 0 1 2 3 4 0 0 2 4
101 บ้านพรสำราญ 0 1 1 2 11 6 0 1 17
102 บ้านขามพิมาย 0 1 1 2 3 2 4 0 9
103 บ้านโสกแต้ 0 1 1 2 3 0 1 0 4
104 บ้านละกอ 0 1 1 2 2 0 1 1 3
105 บ้านหนองตาด 0 1 0 1 6 2 0 1 8
106 บ้านหนองดุม 0 1 0 1 6 1 0 3 7
107 บ้าน กม.ศูนย์ 0 1 0 1 5 4 0 1 9
108 บ้านบุ่งเบา 0 1 0 1 5 2 1 0 8
109 บ้านกระทุ่ม 0 1 0 1 4 2 1 3 7
110 บ้านกอกโคกวิทยา 0 1 0 1 4 2 1 0 7
111 บ้านสระบัว 0 1 0 1 3 3 0 3 6
112 บ้านหนองปลาแดก 0 1 0 1 3 0 1 1 4
113 บ้านกระทุ่มเครือฯ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
114 บ้านหนองกระทุ่ม 0 1 0 1 2 0 0 0 2
115 วัดเทพประดิษฐ์ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
116 บ้านหนองบัวแดง 0 1 0 1 1 0 1 2 2
117 บ้านโนนกลาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
118 อนุบาลสายสัมพันธ์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
119 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
120 บ้านโคกใหญ่ 0 0 3 3 4 0 0 2 4
121 บ้านวังปลัด 0 0 2 2 6 2 0 0 8
122 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 0 0 1 1 7 5 0 3 12
123 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 0 0 1 1 6 6 0 0 12
124 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 0 0 1 1 6 1 0 0 7
125 วัดสมณาวาส 0 0 1 1 5 3 4 2 12
126 บ้านโจด 0 0 1 1 5 3 0 1 8
127 บ้านแพ 0 0 1 1 4 3 0 0 7
128 บ้านโนนธาตุ 0 0 1 1 4 2 0 1 6
129 บ้านหนองแคน 0 0 1 1 4 2 0 0 6
130 บ้านโคกสุพรรณ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
131 บ้านหนองหัวควาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
132 บ้านโคกก่อง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
133 โนนมาลัยหัวฝาย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
134 วัดบ้านพลับ 0 0 0 0 6 2 1 1 9
135 วัดราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 5 2 2 0 9
136 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 5 0 1 0 6
137 วัดบัวทอง 0 0 0 0 4 2 3 6 9
138 บ้านดงย่อ 0 0 0 0 4 2 0 1 6
139 บ้านกอกดอนพยอม 0 0 0 0 4 0 0 0 4
140 บ้านหนองยาง-หนองจาน 0 0 0 0 3 1 0 1 4
141 บ้านตาโหงก 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 ชุมชนบ้านนาแพง 0 0 0 0 2 3 2 1 7
144 วัดบ้านสวายตางวน 0 0 0 0 2 2 0 1 4
145 บ้านป่าหนาม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านโนนค้อ 0 0 0 0 2 1 0 2 3
147 วัดบุปผาราม 0 0 0 0 2 1 0 1 3
148 วัดโพธิ์ชัย 0 0 0 0 2 0 0 2 2
149 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
150 บ้านโคกสิงห์ 0 0 0 0 2 0 0 1 2
151 บ้านจะหลวย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 วัดศรีสุนทร 0 0 0 0 2 0 0 0 2
153 วัดธาตุ 0 0 0 0 1 2 0 2 3
154 วัดทรงสุวรรณ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
155 บ้านสระบัว2 0 0 0 0 1 2 0 0 3
156 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านร่อนทอง 0 0 0 0 1 1 3 0 5
159 บ้านโนนยานาง 0 0 0 0 1 1 1 0 3
160 วัดชัยสมพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองขุนพรม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
162 วัดพนมวัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
163 วัดวงษ์วารี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
164 วัดเทพรังสรรค์ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
165 อนุบาลวันนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
166 กระทุ่มจานสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
168 บ้านซาดศึกษา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
169 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
170 บ้านโนนเพกา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
171 บ้านสำโรงพิมาน 0 0 0 0 0 3 1 0 4
172 วัดสระจันทร์ 0 0 0 0 0 2 0 2 2
173 บ้านปากช่องสนามชัย 0 0 0 0 0 1 2 2 3
174 วัดหลักศิลา 0 0 0 0 0 1 1 0 2
175 บ้านหนองกับ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
176 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านงิ้ว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านปะคำดง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 วัดไพรงาม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
181 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 0 0 0 0 1 0
182 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 183 171 568 1,147 385 145 217 1,677