สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ทศพรวิทยา 34 6 1 1 41
2 อนุบาลพุทไธสง 34 6 1 1 41
3 บ้านหัวฝาย 31 11 1 7 43
4 บ้านสตึก 31 10 1 2 42
5 ชุมชนบ้านหายโศก 23 2 4 5 29
6 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 19 3 0 1 22
7 บ้านคูบัว 18 2 2 9 22
8 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 5 7 2 29
9 อนุบาลแคนดง 17 5 0 4 22
10 บ้านหินเหล็กไฟ 16 11 3 2 30
11 อนุบาลคูเมือง 16 5 1 1 22
12 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 16 0 0 1 16
13 วัดบ้านปะเคียบ 15 8 4 5 27
14 บ้านทองหลาง 15 4 2 3 21
15 บ้านสระกุด 15 3 1 1 19
16 อมรสิริสามัคคี 15 1 0 2 16
17 บ้านเมืองแก 14 5 2 4 21
18 บ้านเขว้า 14 1 1 0 16
19 วัดหงษ์ 13 10 2 3 25
20 บ้านแคน 13 6 2 2 21
21 บ้านหนองนกเกรียน 13 4 1 0 18
22 บ้านโคกกุง 13 2 2 5 17
23 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 13 1 3 6 17
24 บ้านซาดหัวหนองแคน 12 7 2 2 21
25 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 7 1 3 20
26 บ้านท่าม่วง 12 1 2 6 15
27 บ้านพรสำราญ 11 6 0 1 17
28 วัดสุคันธารมย์ 11 5 2 1 18
29 บ้านหนองหญ้าคา 11 2 0 1 13
30 บ้านจิก 11 0 1 0 12
31 อนุบาลนาโพธิ์ 10 7 2 1 19
32 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 10 4 2 1 16
33 บ้านตามา 10 4 1 1 15
34 บ้านหนองการะโก 10 1 1 3 12
35 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 1 0 0 11
36 วัดสิริมงคล 9 7 1 1 17
37 วัดฤาษีสถิต 9 2 3 0 14
38 วัดสระบัว 9 2 1 3 12
39 บ้านปลัดมุม 9 2 1 2 12
40 บ้านทุ่งวัง 8 4 2 2 14
41 บ้านหัวช้าง 8 2 1 2 11
42 บ้านหนองแวง 8 2 0 2 10
43 บ้านตาหล่ำ 8 1 0 0 9
44 บ้านดงพลอง 7 11 1 0 19
45 ชุมชนบ้านหนองขมาร 7 5 1 3 13
46 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 7 5 0 3 12
47 บ้านหนองเชือก 7 4 0 3 11
48 บ้านหนองติ้ว 7 3 2 4 12
49 วัดท่าเยี่ยม 7 3 1 2 11
50 บ้านกระสัง 7 2 1 5 10
51 บ้านปะคำสำโรง 7 2 1 0 10
52 บ้านหนองใหญ่ 7 2 0 8 9
53 วัดท่าเรียบ 7 1 2 1 10
54 บ้านขาม 7 1 0 0 8
55 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 7 0 0 0 7
56 บ้านปรือเกียน 7 0 0 0 7
57 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 6 0 0 12
58 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 6 5 1 1 12
59 บ้านโนนยาง 6 4 2 0 12
60 บ้านคูณสระแก้ว 6 3 2 2 11
61 บ้านหนองครก 6 2 1 1 9
62 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 2 0 0 8
63 บ้านวังปลัด 6 2 0 0 8
64 บ้านโนนเจริญ 6 1 2 1 9
65 บ้านหนองดุม 6 1 0 3 7
66 วัดโพธิ์ 6 1 0 2 7
67 บ้านดอน 6 1 0 2 7
68 บ้านนาลาว 6 0 1 1 7
69 บ้านข่อย 6 0 1 1 7
70 วัดบ้านพลับ 6 0 1 1 7
71 บ้าน กม.ศูนย์ 5 4 0 1 9
72 บ้านเพียแก้ว 5 3 5 5 13
73 วัดสมณาวาส 5 3 4 1 12
74 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 3 2 2 10
75 บ้านโจด 5 3 0 1 8
76 วัดราษฎร์สามัคคี 5 2 1 0 8
77 วัดเทพรังษี 5 2 0 0 7
78 บ้านสาวเอ้ 5 0 1 1 6
79 บ้านหนองเรือ 5 0 1 0 6
80 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 0 0 1 5
81 บ้านคูบอน 5 0 0 0 5
82 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 5 0 0 0 5
83 บ้านหนองปุน 4 3 2 2 9
84 บ้านแพ 4 3 0 0 7
85 วัดบัวทอง 4 2 3 6 9
86 บ้านยางทะเล 4 2 2 2 8
87 บ้านบุ่งเบา 4 2 1 0 7
88 บ้านตะแบงสามัคคี 4 2 0 2 6
89 บ้านโนนธาตุ 4 2 0 1 6
90 บ้านดงย่อ 4 2 0 1 6
91 บ้านหนองแคน 4 2 0 0 6
92 วัดอิสาณ 4 1 1 1 6
93 วัดบ้านเบาน้อย 4 1 0 1 5
94 บ้านหนองตาด 4 1 0 1 5
95 บ้านโนนไฮ 4 1 0 0 5
96 บ้านหนองม่วง 4 0 1 0 5
97 บ้านคูขาด 4 0 0 2 4
98 บ้านดงยายเภา 4 0 0 2 4
99 บ้านโคกใหญ่ 4 0 0 2 4
100 บ้านหนองสองห้อง 4 0 0 1 4
101 บ้านกอกดอนพยอม 4 0 0 0 4
102 บ้านสระบัว 3 3 0 3 6
103 บ้านหนองรัก 3 2 3 0 8
104 บ้านตูม 3 1 0 1 4
105 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 1 0 1 4
106 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 3 1 0 0 4
107 บ้านหนองบัว 3 0 1 0 4
108 บ้านโสกแต้ 3 0 1 0 4
109 สามัคคีเทพอำนวย 3 0 0 1 3
110 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 0 1 3
111 บ้านหนองปลาแดก 3 0 0 1 3
112 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 0 3
113 ชุมชนบ้านนาแพง 2 3 2 1 7
114 บ้านกระทุ่ม 2 2 1 3 5
115 วัดบ้านสวายตางวน 2 2 0 1 4
116 บ้านขามพิมาย 2 1 4 0 7
117 บ้านโนนค้อ 2 1 0 2 3
118 วัดบุปผาราม 2 1 0 1 3
119 บ้านโคกเมือง 2 1 0 0 3
120 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 1 0 0 3
121 ชุมชนบ้านสะแก 2 1 0 0 3
122 บ้านละกอ 2 0 1 1 3
123 บ้านดงเค็ง 2 0 1 0 3
124 บ้านกอกโคกวิทยา 2 0 1 0 3
125 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 2 2
126 บ้านหนองขวาง 2 0 0 1 2
127 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 0 0 1 2
128 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 2 0 0 1 2
129 บ้านโคกสิงห์ 2 0 0 1 2
130 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 2
131 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 0 0 2
132 บ้านโคกสุพรรณ 2 0 0 0 2
133 บ้านขี้เหล็ก 2 0 0 0 2
134 บ้านจะหลวย 2 0 0 0 2
135 บ้านตาโหงก 2 0 0 0 2
136 บ้านยางนกคู่ 2 0 0 0 2
137 วัดศรีสุนทร 2 0 0 0 2
138 บ้านท่าเรือ 1 3 0 0 4
139 วัดธาตุ 1 2 0 2 3
140 วัดทรงสุวรรณ 1 2 0 1 3
141 บ้านสระบัว2 1 2 0 0 3
142 บ้านหนองหว้า 1 2 0 0 3
143 บ้านหนองไทร 1 2 0 0 3
144 บ้านร่อนทอง 1 1 2 0 4
145 บ้านโนนยานาง 1 1 1 0 3
146 บ้านโคกก่อง 1 1 0 0 2
147 โนนมาลัยหัวฝาย 1 1 0 0 2
148 วัดชัยสมพร 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองขุนพรม 1 1 0 0 2
150 วัดพนมวัน 1 1 0 0 2
151 บ้านหนองบัวแดง 1 0 1 2 2
152 วัดวงษ์วารี 1 0 1 0 2
153 วัดเทพรังสรรค์ 1 0 1 0 2
154 อนุบาลวันนา 1 0 0 1 1
155 บ้านพงแขม 1 0 0 0 1
156 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
157 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
158 จุฬางกูรวิทยา 1 0 0 0 1
159 บ้านโนนกลาง 1 0 0 0 1
160 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
161 วัดพลสุวรรณ 1 0 0 0 1
162 กระทุ่มจานสามัคคี 1 0 0 0 1
163 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
164 บ้านซาดศึกษา 1 0 0 0 1
165 บ้านป่าหนาม 1 0 0 0 1
166 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
167 บ้านสำโรงพิมาน 0 3 1 0 4
168 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 0 2 1 1 3
169 วัดสระจันทร์ 0 2 0 2 2
170 บ้านโนนเพกา 0 2 0 0 2
171 บ้านปากช่องสนามชัย 0 1 2 2 3
172 วัดหลักศิลา 0 1 1 0 2
173 บ้านหนองกับ 0 1 0 1 1
174 บ้านหนองหัวควาย 0 1 0 0 1
175 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 0 1
176 บ้านงิ้ว 0 0 1 0 1
177 บ้านปะคำดง 0 0 1 0 1
178 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
179 วัดไพรงาม 0 0 1 0 1
180 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 1 0
181 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0
รวม 1,046 344 138 215 1,743