สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านสตึก 38 15 1 2 54
2 ทศพรวิทยา 36 6 1 1 43
3 อนุบาลพุทไธสง 34 6 1 1 41
4 บ้านหัวฝาย 31 11 1 7 43
5 ชุมชนบ้านหายโศก 24 2 4 5 30
6 อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 22 3 0 1 25
7 บ้านสระกุด 19 3 1 1 23
8 อนุบาลแคนดง 18 7 0 4 25
9 บ้านคูบัว 18 2 2 10 22
10 บ้านหนองไผ่เบญจมิตร 18 1 3 6 22
11 ชุมชนบ้านดอนมนต์ 17 5 7 2 29
12 อนุบาลคูเมือง 17 5 1 1 23
13 บ้านโคกกุง 17 4 2 5 23
14 อมรสิริสามัคคี 17 1 0 2 18
15 บ้านหินเหล็กไฟ 16 11 3 2 30
16 บ้านชุมแสง(สตึก 6) 16 0 0 1 16
17 วัดบ้านปะเคียบ 15 8 4 5 27
18 บ้านทองหลาง 15 4 2 3 21
19 อนุบาลนาโพธิ์ 14 10 3 1 27
20 บ้านแคน 14 6 2 2 22
21 บ้านเมืองแก 14 5 2 4 21
22 บ้านเขว้า 14 1 1 0 16
23 วัดหงษ์ 13 10 2 3 25
24 บ้านหนองนกเกรียน 13 4 1 0 18
25 บ้านท่าม่วง 13 3 2 6 18
26 บ้านซาดหัวหนองแคน 12 7 2 2 21
27 อนุบาลทรัพย์ปัญญา 12 7 1 3 20
28 วัดสิริมงคล 12 7 1 1 20
29 วัดสุคันธารมย์ 12 5 2 1 19
30 บ้านปลัดมุม 12 4 1 2 17
31 วัดฤาษีสถิต 12 2 4 0 18
32 วัดสระบัว 12 2 1 3 15
33 บ้านพรสำราญ 11 6 0 1 17
34 บ้านหนองติ้ว 11 3 3 4 17
35 บ้านหนองหญ้าคา 11 3 0 1 14
36 บ้านจิก 11 0 1 0 12
37 บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 10 4 2 1 16
38 บ้านตามา 10 4 1 1 15
39 บ้านคูณสระแก้ว 10 3 2 2 15
40 บ้านหนองใหญ่ 10 3 0 8 13
41 บ้านหนองการะโก 10 1 1 3 12
42 บ้านโนนสมบูรณ์ 10 1 0 0 11
43 บ้านปรือเกียน 10 0 0 0 10
44 ชุมชนบ้านหนองขมาร 9 6 1 3 16
45 บ้านหนองปุน 9 4 2 2 15
46 บ้านทุ่งวัง 8 5 2 2 15
47 บ้านหนองเชือก 8 4 0 3 12
48 บ้านตะแบงสามัคคี 8 3 0 2 11
49 บ้านหัวช้าง 8 2 1 2 11
50 บ้านหนองแวง 8 2 0 2 10
51 บ้านตาหล่ำ 8 1 0 0 9
52 บ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 8 0 0 0 8
53 บ้านดงพลอง 7 12 1 0 20
54 ไตรคามศรีอนุสรณ์ 7 5 0 3 12
55 บ้านปะคำสำโรง 7 4 1 0 12
56 วัดท่าเยี่ยม 7 3 1 2 11
57 บ้านหนองครก 7 3 1 1 11
58 บ้านกระสัง 7 2 1 5 10
59 วัดท่าเรียบ 7 1 2 1 10
60 บ้านขาม 7 1 0 0 8
61 บ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 6 6 0 0 12
62 บ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 6 5 1 1 12
63 บ้านโนนยาง 6 4 2 0 12
64 บ้านเพียแก้ว 6 3 5 5 14
65 วัดบ้านพลับ 6 2 1 1 9
66 วัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 6 2 1 0 9
67 บ้านหนองตาด 6 2 0 1 8
68 บ้านวังปลัด 6 2 0 0 8
69 บ้านโนนเจริญ 6 1 2 1 9
70 บ้านหนองดุม 6 1 0 3 7
71 วัดโพธิ์ 6 1 0 2 7
72 บ้านดอน 6 1 0 2 7
73 บ้านเสม็ด(สตึก 6) 6 1 0 0 7
74 บ้านนาลาว 6 0 1 1 7
75 บ้านข่อย 6 0 1 1 7
76 บ้าน กม.ศูนย์ 5 4 0 1 9
77 วัดสมณาวาส 5 3 4 2 12
78 บ้านหนองน้ำขุ่น 5 3 2 2 10
79 บ้านโจด 5 3 0 1 8
80 วัดราษฎร์สามัคคี 5 2 2 0 9
81 บ้านบุ่งเบา 5 2 1 0 8
82 วัดเทพรังษี 5 2 0 0 7
83 บ้านสาวเอ้ 5 0 1 1 6
84 บ้านหนองเรือ 5 0 1 0 6
85 บ้านคูขาด 5 0 0 2 5
86 บ้านโศกนาคท่าม่วง 5 0 0 1 5
87 บ้านคูบอน 5 0 0 0 5
88 บ้านยางทะเล 4 3 2 2 9
89 บ้านแพ 4 3 0 0 7
90 วัดบัวทอง 4 2 3 6 9
91 บ้านกระทุ่ม 4 2 1 3 7
92 บ้านกอกโคกวิทยา 4 2 1 0 7
93 บ้านโนนธาตุ 4 2 0 1 6
94 บ้านดงย่อ 4 2 0 1 6
95 บ้านหนองแคน 4 2 0 0 6
96 วัดอิสาณ 4 1 1 1 6
97 วัดบ้านเบาน้อย 4 1 0 1 5
98 บ้านโนนไฮ 4 1 0 0 5
99 บ้านหนองม่วง 4 0 1 0 5
100 บ้านดงยายเภา 4 0 0 2 4
101 บ้านโคกใหญ่ 4 0 0 2 4
102 บ้านหนองสองห้อง 4 0 0 1 4
103 วัดพลสุวรรณ 4 0 0 0 4
104 บ้านกอกดอนพยอม 4 0 0 0 4
105 บ้านสระบัว 3 3 0 3 6
106 บ้านขามพิมาย 3 2 4 0 9
107 บ้านหนองรัก 3 2 3 0 8
108 บ้านตูม 3 1 0 1 4
109 บ้านหนองยาง-หนองจาน 3 1 0 1 4
110 บ้านโคกเมือง 3 1 0 0 4
111 บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 3 1 0 0 4
112 ชุมชนบ้านสะแก 3 1 0 0 4
113 บ้านขี้เหล็ก 3 1 0 0 4
114 บ้านหนองปลาแดก 3 0 1 1 4
115 บ้านหนองบัว 3 0 1 0 4
116 บ้านโสกแต้ 3 0 1 0 4
117 สามัคคีเทพอำนวย 3 0 0 1 3
118 สามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 3 0 0 1 3
119 บ้านยางนกคู่ 3 0 0 0 3
120 จุฬางกูรวิทยา 3 0 0 0 3
121 บ้านตาโหงก 3 0 0 0 3
122 บ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 0 0 0 3
123 ชุมชนบ้านนาแพง 2 3 2 1 7
124 วัดบ้านสวายตางวน 2 2 0 1 4
125 บ้านป่าหนาม 2 2 0 0 4
126 บ้านโนนค้อ 2 1 0 2 3
127 วัดบุปผาราม 2 1 0 1 3
128 วัดบ้านสำราญราษฏร์ 2 1 0 0 3
129 บ้านละกอ 2 0 1 1 3
130 บ้านดงเค็ง 2 0 1 0 3
131 วัดโพธิ์ชัย 2 0 0 2 2
132 บ้านหนองขวาง 2 0 0 1 2
133 บ้านกระทุ่มเครือฯ 2 0 0 1 2
134 บ้านเสม็ดสถาปัตย์ 2 0 0 1 2
135 บ้านโคกสิงห์ 2 0 0 1 2
136 บ้านหนองกระทุ่ม 2 0 0 0 2
137 วัดเทพประดิษฐ์ 2 0 0 0 2
138 บ้านโคกสุพรรณ 2 0 0 0 2
139 บ้านจะหลวย 2 0 0 0 2
140 วัดศรีสุนทร 2 0 0 0 2
141 บ้านท่าเรือ 1 3 0 0 4
142 บ้านหนองบัวเจ้าป่า 1 2 1 1 4
143 วัดธาตุ 1 2 0 2 3
144 วัดทรงสุวรรณ 1 2 0 1 3
145 บ้านสระบัว2 1 2 0 0 3
146 บ้านหนองหว้า 1 2 0 0 3
147 บ้านหนองไทร 1 2 0 0 3
148 บ้านร่อนทอง 1 1 3 0 5
149 บ้านโนนยานาง 1 1 1 0 3
150 บ้านหนองหัวควาย 1 1 0 0 2
151 บ้านโคกก่อง 1 1 0 0 2
152 โนนมาลัยหัวฝาย 1 1 0 0 2
153 วัดชัยสมพร 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองขุนพรม 1 1 0 0 2
155 วัดพนมวัน 1 1 0 0 2
156 บ้านหนองบัวแดง 1 0 1 2 2
157 วัดวงษ์วารี 1 0 1 0 2
158 วัดเทพรังสรรค์ 1 0 1 0 2
159 อนุบาลวันนา 1 0 0 1 1
160 บ้านพงแขม 1 0 0 0 1
161 บ้านยางน้ำใส 1 0 0 0 1
162 บ้านโศกกะฐิน 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนกลาง 1 0 0 0 1
164 อนุบาลสายสัมพันธ์ 1 0 0 0 1
165 กระทุ่มจานสามัคคี 1 0 0 0 1
166 ตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 0 0 0 1
167 บ้านซาดศึกษา 1 0 0 0 1
168 อนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 0 0 0 1
169 บ้านโนนเพกา 0 5 0 0 5
170 บ้านสำโรงพิมาน 0 3 1 0 4
171 วัดสระจันทร์ 0 2 0 2 2
172 บ้านปากช่องสนามชัย 0 1 2 2 3
173 วัดหลักศิลา 0 1 1 0 2
174 บ้านหนองกับ 0 1 0 1 1
175 วัดธรรมประสิทธิ์ 0 1 0 0 1
176 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 0 1
177 บ้านงิ้ว 0 0 1 0 1
178 บ้านปะคำดง 0 0 1 0 1
179 บ้านสวายสอ 0 0 1 0 1
180 วัดไพรงาม 0 0 1 0 1
181 บ้านโคกอะโตด 0 0 0 1 0
182 บ้านหญ้าคา 0 0 0 0 0
รวม 1,147 385 145 217 1,677