หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 1 3 2
2 002 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 4 12 8
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 33 72 40
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 8 15 12
5 006 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 4 7 6
6 007 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 19 32 24
7 008 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 35 60 55
8 009 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 2 1
9 012 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 10 12 12
10 014 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 10 17 13
11 013 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 3 8 3
12 015 โรงเรียนบ้านกระสัง 15 31 23
13 017 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 5 4
14 016 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 7 12 11
15 018 โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 0 0 0
16 021 โรงเรียนบ้านขาม 8 25 16
17 020 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 9 29 17
18 022 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 4 4
19 019 โรงเรียนบ้านข่อย 8 13 11
20 024 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 13 28 14
21 025 โรงเรียนบ้านคูขาด 7 11 6
22 026 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 18 42 24
23 027 โรงเรียนบ้านคูบอน 5 11 7
24 028 โรงเรียนบ้านคูบัว 32 60 41
25 038 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 3 2
26 039 โรงเรียนบ้านจะหลวย 2 4 3
27 040 โรงเรียนบ้านจิก 12 33 21
28 042 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 18 54 28
29 043 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 1 3 2
30 044 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 24 56 39
31 046 โรงเรียนบ้านดงพลอง 20 60 35
32 048 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 7 18 11
33 047 โรงเรียนบ้านดงย่อ 7 28 14
34 045 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 6 5
35 050 โรงเรียนบ้านดอน 13 23 16
36 049 โรงเรียนบ้านดอนตูม 0 0 0
37 052 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 13 35 22
38 053 โรงเรียนบ้านตามา 16 48 24
39 054 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 9 22 15
40 055 โรงเรียนบ้านตาโหงก 3 6 6
41 056 โรงเรียนบ้านตูม 5 8 6
42 057 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 70 41
43 060 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 23 65 37
44 058 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 24 54 39
45 059 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 6 5
46 061 โรงเรียนบ้านนาลาว 8 26 14
47 073 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 9 24 13
48 074 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 10 24 18
49 075 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 20 31 25
50 076 โรงเรียนบ้านปอแดง 0 0 0
51 077 โรงเรียนบ้านปะคำดง 1 3 1
52 078 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 12 28 15
53 079 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 5 8 7
54 080 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 4 8 7
55 082 โรงเรียนบ้านพงแขม 1 6 3
56 083 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 18 38 26
57 087 โรงเรียนบ้านยางทะเล 11 22 16
58 088 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 5 4
59 089 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 15 5
60 090 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 5 6 6
61 091 โรงเรียนบ้านละกอ 4 8 5
62 092 โรงเรียนบ้านวังปลัด 8 10 10
63 095 โรงเรียนบ้านสตึก 56 161 91
64 096 โรงเรียนบ้านสระกอไทร 0 0 0
65 097 โรงเรียนบ้านสระกุด 25 50 38
66 098 โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 0 0 0
67 100 โรงเรียนบ้านสระบัว 9 29 12
68 099 โรงเรียนบ้านสระบัว2 4 14 7
69 101 โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 0 0 0
70 102 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 3 1
71 103 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 8 21 12
72 104 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 4 4 4
73 108 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 2 2 2
74 109 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 6 6
75 110 โรงเรียนบ้านหนองกับ 2 4 2
76 111 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 18 64 30
77 113 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 14 9
78 114 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 2 8 5
79 115 โรงเรียนบ้านหนองครก 12 24 19
80 120 โรงเรียนบ้านหนองดุม 10 16 12
81 118 โรงเรียนบ้านหนองดุม (อ.สตึก) 0 0 0
82 119 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 5 5
83 121 โรงเรียนบ้านหนองตาด 9 14 13
84 122 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 25 52 37
85 124 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 18 44 25
86 125 โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 0 0 0
87 126 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 46 22
88 129 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 17 13
89 127 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 5 10 7
90 128 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 7 4
91 130 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 7 21 10
92 131 โรงเรียนบ้านหนองปุน 18 38 26
93 134 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 17 8
94 135 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 5 15 10
95 136 โรงเรียนบ้านหนองรัก 8 14 10
96 139 โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 0 0 0
97 140 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 9 6
98 141 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 16 30 24
99 142 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 12 7
100 143 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 2 2 2
101 112 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 32 24
102 117 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 16 19 16
103 137 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 6 39 14
104 116 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 16 9
105 138 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 23 20
106 144 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 55 31
107 123 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 5 4
108 132 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 12 24 15
109 133 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 28 63 42
110 145 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 8 42 17
111 146 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 58 24
112 147 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 50 104 77
113 148 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 36 72 44
114 023 โรงเรียนบ้านเขว้า 17 60 35
115 081 โรงเรียนบ้านเป้า(สุทธิสารอุทิศ) 0 0 0
116 084 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 19 39 25
117 086 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 53 39
118 105 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 7 64 12
119 106 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 6 5
120 029 โรงเรียนบ้านแคน 24 53 39
121 051 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 5 10 6
122 085 โรงเรียนบ้านแพ 7 23 13
123 031 โรงเรียนบ้านโคกกุง 28 53 42
124 030 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 16 2
125 033 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 1 1
126 034 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 4 10 6
127 035 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 2 4 2
128 037 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 1 2 1
129 032 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 4 13 7
130 036 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 10 8
131 041 โรงเรียนบ้านโจด 9 14 12
132 063 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 2 5 3
133 062 โรงเรียนบ้านโนนกลาง คูเมือง1 0 0 0
134 064 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 5 8 7
135 066 โรงเรียนบ้านโนนตาล 0 0 0
136 067 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 16 12
137 069 โรงเรียนบ้านโนนยาง 13 25 21
138 070 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 4 6 5
139 071 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 34 20
140 065 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 10 26 17
141 068 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 8 7
142 072 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 5 18 5
143 093 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 10 2
144 094 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 6 8 6
145 107 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 14 7
146 149 โรงเรียนวัดชัยสมพร 3 13 5
147 150 โรงเรียนวัดชายอรัญ 0 0 0
148 151 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 4 12 8
149 152 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 15 35 21
150 153 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 11 22 17
151 157 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 1 1
152 158 โรงเรียนวัดธาตุ 5 6 6
153 159 โรงเรียนวัดบัวทอง 15 25 21
154 166 โรงเรียนวัดบุปผาราม 4 8 5
155 162 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 33 58 48
156 163 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 11 30 18
157 164 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 5 7 6
158 165 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 4 4 4
159 161 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 6 16 11
160 167 โรงเรียนวัดพนมวัน 2 4 4
161 168 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 4 4 4
162 172 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 9 14 11
163 173 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 18 22 20
164 174 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 2 4 3
165 175 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 9 18 16
166 176 โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 0 0 0
167 177 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 2 12 6
168 178 โรงเรียนวัดสมณาวาส 14 24 20
169 179 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 4 10 7
170 180 โรงเรียนวัดสระทอง 0 0 0
171 181 โรงเรียนวัดสระบัว 18 35 23
172 182 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 39 32
173 183 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 24 54 42
174 184 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 0 0 0
175 185 โรงเรียนวัดหงษ์ 29 72 48
176 186 โรงเรียนวัดหลักศิลา 2 11 4
177 187 โรงเรียนวัดอิสาณ 7 11 10
178 154 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 2 6 4
179 155 โรงเรียนวัดเทพรังษี 7 28 9
180 156 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 2 2 2
181 170 โรงเรียนวัดโพธิ์ 9 30 16
182 169 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 4 11 6
183 171 โรงเรียนวัดไพรงาม 1 3 2
184 188 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 4 10 7
185 189 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 4 11 7
186 190 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 25 107 44
187 005 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 29 49 45
188 194 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 5 2
189 195 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 46 125 75
190 196 โรงเรียนอนุบาลวันนา 2 5 2
191 197 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 26 58 42
192 191 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 30 94 43
193 199 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 21 42 29
194 160 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 2 4 3
195 010 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 15 26 23
196 011 โรงเรียนทศพรวิทยา 44 92 70
197 192 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 23 47 32
198 193 โรงเรียนอนุบาลทศพร 0 0 0
199 198 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 3 2
รวม 1981 4638 2969
7607

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]