หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 4

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านสตึก 56 38 67.86% 15 26.79% 1 1.79% 2 3.57% 56
2 โรงเรียนทศพรวิทยา 44 36 81.82% 6 13.64% 1 2.27% 1 2.27% 44
3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง 46 34 80.95% 6 14.29% 1 2.38% 1 2.38% 42
4 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 50 31 62% 11 22% 1 2% 7 14% 50
5 โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 35 24 68.57% 2 5.71% 4 11.43% 5 14.29% 35
6 โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 26 22 84.62% 3 11.54% 0 0% 1 3.85% 26
7 โรงเรียนบ้านสระกุด 25 19 79.17% 3 12.5% 1 4.17% 1 4.17% 24
8 โรงเรียนอนุบาลแคนดง 30 18 62.07% 7 24.14% 0 0% 4 13.79% 29
9 โรงเรียนบ้านคูบัว 32 18 56.25% 2 6.25% 2 6.25% 10 31.25% 32
10 โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 28 18 64.29% 1 3.57% 3 10.71% 6 21.43% 28
11 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 33 17 54.84% 5 16.13% 7 22.58% 2 6.45% 31
12 โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 25 17 70.83% 5 20.83% 1 4.17% 1 4.17% 24
13 โรงเรียนบ้านโคกกุง 28 17 60.71% 4 14.29% 2 7.14% 5 17.86% 28
14 โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 21 17 85% 1 5% 0 0% 2 10% 20
15 โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 36 16 50% 11 34.38% 3 9.38% 2 6.25% 32
16 โรงเรียนบ้านชุมแสง(สตึก 6) 18 16 94.12% 0 0% 0 0% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 33 15 46.88% 8 25% 4 12.5% 5 15.63% 32
18 โรงเรียนบ้านทองหลาง 27 15 62.5% 4 16.67% 2 8.33% 3 12.5% 24
19 โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 29 14 50% 10 35.71% 3 10.71% 1 3.57% 28
20 โรงเรียนบ้านแคน 24 14 58.33% 6 25% 2 8.33% 2 8.33% 24
21 โรงเรียนบ้านเมืองแก 26 14 56% 5 20% 2 8% 4 16% 25
22 โรงเรียนบ้านเขว้า 17 14 87.5% 1 6.25% 1 6.25% 0 0% 16
23 โรงเรียนวัดหงษ์ 29 13 46.43% 10 35.71% 2 7.14% 3 10.71% 28
24 โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 18 13 72.22% 4 22.22% 1 5.56% 0 0% 18
25 โรงเรียนบ้านท่าม่วง 24 13 54.17% 3 12.5% 2 8.33% 6 25% 24
26 โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 24 12 52.17% 7 30.43% 2 8.7% 2 8.7% 23
27 โรงเรียนอนุบาลทรัพย์ปัญญา 23 12 52.17% 7 30.43% 1 4.35% 3 13.04% 23
28 โรงเรียนวัดสิริมงคล 21 12 57.14% 7 33.33% 1 4.76% 1 4.76% 21
29 โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 24 12 60% 5 25% 2 10% 1 5% 20
30 โรงเรียนบ้านปลัดมุม 20 12 63.16% 4 21.05% 1 5.26% 2 10.53% 19
31 โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 18 12 66.67% 2 11.11% 4 22.22% 0 0% 18
32 โรงเรียนวัดสระบัว 18 12 66.67% 2 11.11% 1 5.56% 3 16.67% 18
33 โรงเรียนบ้านพรสำราญ 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
34 โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 25 11 52.38% 3 14.29% 3 14.29% 4 19.05% 21
35 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 16 11 73.33% 3 20% 0 0% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนบ้านจิก 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
37 โรงเรียนบ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) 17 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านตามา 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
39 โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว 18 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
40 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 27 10 47.62% 3 14.29% 0 0% 8 38.1% 21
41 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 18 10 66.67% 1 6.67% 1 6.67% 3 20% 15
42 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
43 โรงเรียนบ้านปรือเกียน 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 19 9 47.37% 6 31.58% 1 5.26% 3 15.79% 19
45 โรงเรียนบ้านหนองปุน 18 9 52.94% 4 23.53% 2 11.76% 2 11.76% 17
46 โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 23 8 47.06% 5 29.41% 2 11.76% 2 11.76% 17
47 โรงเรียนบ้านหนองเชือก 16 8 53.33% 4 26.67% 0 0% 3 20% 15
48 โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 13 8 61.54% 3 23.08% 0 0% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนบ้านหัวช้าง 13 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
50 โรงเรียนบ้านหนองแวง 12 8 66.67% 2 16.67% 0 0% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
53 โรงเรียนบ้านดงพลอง 20 7 35% 12 60% 1 5% 0 0% 20
54 โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 15 7 46.67% 5 33.33% 0 0% 3 20% 15
55 โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 12 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
56 โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านหนองครก 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านกระสัง 15 7 46.67% 2 13.33% 1 6.67% 5 33.33% 15
59 โรงเรียนวัดท่าเรียบ 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
60 โรงเรียนบ้านขาม 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (สตึก 6) 12 6 50% 6 50% 0 0% 0 0% 12
62 โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 13 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
63 โรงเรียนบ้านโนนยาง 13 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
64 โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 19 6 31.58% 3 15.79% 5 26.32% 5 26.32% 19
65 โรงเรียนวัดบ้านพลับ 11 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
66 โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านหนองตาด 9 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
68 โรงเรียนบ้านวังปลัด 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 10 6 60% 1 10% 2 20% 1 10% 10
70 โรงเรียนบ้านหนองดุม 10 6 60% 1 10% 0 0% 3 30% 10
71 โรงเรียนบ้านดอน 13 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
72 โรงเรียนวัดโพธิ์ 9 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
73 โรงเรียนบ้านเสม็ด(สตึก 6) 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านข่อย 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
75 โรงเรียนบ้านนาลาว 8 6 75% 0 0% 1 12.5% 1 12.5% 8
76 โรงเรียนบ้าน กม.ศูนย์ 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
77 โรงเรียนวัดสมณาวาส 14 5 35.71% 3 21.43% 4 28.57% 2 14.29% 14
78 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
79 โรงเรียนบ้านโจด 9 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 9 5 55.56% 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 9
81 โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนวัดเทพรังษี 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
83 โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 8 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
84 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านคูขาด 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนบ้านคูบอน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
88 โรงเรียนบ้านยางทะเล 11 4 36.36% 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 11
89 โรงเรียนบ้านแพ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนวัดบัวทอง 15 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 6 40% 15
91 โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
92 โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
93 โรงเรียนบ้านดงย่อ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
94 โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
95 โรงเรียนบ้านหนองแคน 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดอิสาณ 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
98 โรงเรียนบ้านโนนไฮ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านดงยายเภา 7 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
101 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 6 4 66.67% 0 0% 0 0% 2 33.33% 6
102 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
103 โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านสระบัว 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
106 โรงเรียนบ้านขามพิมาย 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
107 โรงเรียนบ้านหนองรัก 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
108 โรงเรียนบ้านตูม 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
109 โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
110 โรงเรียนบ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
111 โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
112 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโคกเมือง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 7 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองบัว 7 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
116 โรงเรียนบ้านโสกแต้ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
117 โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
118 โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านตาโหงก 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
122 โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง(ราษฎร์พัฒนา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
123 โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 8 2 25% 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 8
124 โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
125 โรงเรียนบ้านป่าหนาม 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
126 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
127 โรงเรียนวัดบุปผาราม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
128 โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฏร์ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านละกอ 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
130 โรงเรียนบ้านดงเค็ง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 4 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
132 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 6 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
133 โรงเรียนบ้านเสม็ดสถาปัตย์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
134 โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือฯ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านจะหลวย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนวัดศรีสุนทร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านท่าเรือ 5 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
143 โรงเรียนวัดธาตุ 5 1 20% 2 40% 0 0% 2 40% 5
144 โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
145 โรงเรียนบ้านสระบัว2 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
147 โรงเรียนบ้านหนองไทร 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
148 โรงเรียนบ้านร่อนทอง 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
149 โรงเรียนบ้านโนนยานาง 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดชัยสมพร 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านโคกก่อง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
154 โรงเรียนวัดพนมวัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
155 โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
157 โรงเรียนวัดวงษ์วารี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
158 โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
159 โรงเรียนอนุบาลวันนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
160 โรงเรียนบ้านโนนกลาง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนกระทุ่มจานสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนตงศิริราษฎร์อนุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านพงแขม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านโนนเพกา 5 0 0% 5 100% 0 0% 0 0% 5
170 โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
171 โรงเรียนวัดสระจันทร์ 4 0 0% 2 50% 0 0% 2 50% 4
172 โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
173 โรงเรียนวัดหลักศิลา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านหนองกับ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านงิ้ว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านปะคำดง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านสวายสอ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดไพรงาม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกอะโตด 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านหญ้าคา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]