หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/1 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่3 ชั้น 1 ห้อง ป.2/2 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/1 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่3 ชั้น 1 ห้อง ป.3 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่3 ห้อง ป.2/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.4/1 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.4/2 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ โรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ป.1/2 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง ห้องว่าง 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ อาคารพระเจ้าใหญ่2 ห้อง เวทีในโดมอเนกประสงค์ 18 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]