หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 17-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 18 พ.ย. 2559 09.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ป.5/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) หอประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 1 ห้อง หอประชุมราชพฤกษ์ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 2 ห้อง ICT 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/1 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ ชั้น 1 ห้อง ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหงษ์ ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ ชั้น 1 ห้อง ศาลาการเปรียญวัดหงษ์ 17 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารโอภาส 100ปี ชั้น 3 ห้อง ป.6/4 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อาคารอนุบาล 1 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/3 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ ชั้น 1 ห้อง ห้องศูนย์ปฐมวัยต้นแบบ 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) อนุบาล1/2 ชั้น 1 ห้อง อนุบาล1/2 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) ห้องสังคมศึกษา ชั้น 3 ห้อง ห้องสังคมศึกษา 18 พ.ย. 2559
ลำดับที่ 1 - 1
09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ศน. เรณู เลื่อยไธสง 081 282 7477
ศน. พณพร เกษตรเวทิน 085 479 1505
ศน. วริศรา มนูขจร 086 255 7018 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]