แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ รายการที่ 11 - 15 ครับ เปลี่ยนวันแข่งขัน และสถานที่แข่งขันครับ
แจ้งแก้ไขตารางการแข่งขัน วิทยาศาสตร์ รายการที่ 11 - 15 ครับ เปลี่ยนวันแข่งขัน และสถานที่แข่งขันครับ  http://esan66.sillapa.net/sp-center/?name=index&file=time_table&cate=3
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 14:47 น.