การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคอีสาน
การสมัครกรรมการเพื่อตัดสินกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ภาคอีสาน  คลิก
วันพุธ ที่ 05 ตุลาคม 2559 เวลา 09:23 น.