สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 9 6 6 21 29 4 0 0 33
2 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 9 4 6 19 27 5 1 0 33
3 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 8 3 3 14 15 2 1 0 18
4 บ้านขามเสม็ดบำรุง 5 3 7 15 16 7 1 0 24
5 อนุบาลโนนสุวรรณ 5 0 2 7 9 0 0 0 9
6 แสนสุข 4 8 4 16 22 6 3 0 31
7 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 4 3 3 10 17 1 1 0 19
8 บ้านหนองหญ้าวัว 4 0 1 5 4 1 0 0 5
9 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 3 5 1 9 13 3 1 0 17
10 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 3 5 0 8 9 0 0 0 9
11 บ้านสระสะแก 3 3 4 10 13 3 0 0 16
12 กมลลักษณ์ 3 3 3 9 15 3 3 1 21
13 บ้านหนองย่างหมู 3 3 3 9 13 0 2 0 15
14 บ้านทุ่งจังหัน 3 3 1 7 9 1 2 0 12
15 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 3 3 1 7 9 1 1 0 11
16 อนุบาลปะคำ 3 2 2 7 10 1 0 0 11
17 บ้านโคกเขาพัฒนา 3 1 3 7 9 0 0 0 9
18 บ้านฝ้าย 3 1 0 4 7 0 1 1 8
19 บ้านปากช่อง 3 1 0 4 5 2 1 0 8
20 วัดน้ำไหล 3 0 0 3 4 1 1 2 6
21 วัดโนนศรีคูณ 3 0 0 3 4 0 0 0 4
22 บ้านลำนางรอง 2 4 4 10 13 2 1 0 16
23 บ้านดอนไม้ไฟ 2 3 2 7 11 3 2 1 16
24 บ้านแท่นบัลลังก์ 2 3 2 7 9 1 1 1 11
25 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 2 3 1 6 7 3 0 1 10
26 บ้านดอนสมบูรณ์ 2 1 2 5 7 2 0 0 9
27 บ้านหนองกวางทอง 2 1 2 5 6 3 1 0 10
28 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 2 1 1 4 8 1 1 0 10
29 วัดก้านเหลือง 2 1 1 4 7 2 0 0 9
30 บ้านหินโคน 2 1 1 4 5 1 0 0 6
31 บ้านม่วงงาม 2 1 1 4 4 0 0 0 4
32 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 2 1 0 3 9 1 1 1 11
33 บ้านหูทำนบ 2 1 0 3 4 1 2 0 7
34 บ้านหนองหมี 2 1 0 3 3 3 0 0 6
35 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 2 0 4 6 11 2 1 0 14
36 ไทยรัฐวิทยา 26 2 0 1 3 10 2 0 0 12
37 บ้านสันติสุข 2 0 1 3 4 3 0 0 7
38 บ้านหนองถนน 2 0 1 3 3 0 0 1 3
39 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 2 0 0 2 3 1 0 0 4
40 บ้านโคกไม้แดง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 บ้านหนองทองลิ่ม 1 6 0 7 11 5 1 1 17
42 ชุมชนบ้านดอนอะราง 1 5 5 11 17 2 3 1 22
43 อนุบาลหนองหงส์ 1 5 3 9 12 5 4 3 21
44 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 1 4 1 6 8 3 0 1 11
45 มารดาวนารักษ์ 1 4 0 5 7 4 0 0 11
46 บ้านราษฎร์รักแดน 1 3 2 6 6 3 0 0 9
47 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 1 2 1 4 10 4 1 1 15
48 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 1 2 1 4 7 3 0 0 10
49 เบญจมาศกุญชร 1 2 1 4 4 1 2 0 7
50 นิภาศิริ 1 2 0 3 7 2 1 0 10
51 บ้านโคกยางหนองตาสี 1 2 0 3 5 1 2 0 8
52 บ้านเทพพัฒนา 1 2 0 3 5 0 0 0 5
53 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 1 1 4 6 7 3 1 0 11
54 อนุบาลหนองกี่ 1 1 2 4 8 3 0 0 11
55 บ้านบุกระสัง 1 1 2 4 5 0 0 0 5
56 ชุมชนวัดชุมพร 1 1 1 3 9 2 1 1 12
57 บ้านหนองตาดำ 1 1 1 3 6 5 0 2 11
58 บ้านศรีม่วงแดง 1 1 1 3 6 1 1 0 8
59 บ้านหนองกง 1 1 1 3 6 1 0 0 7
60 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 6 1 0 0 7
61 บ้านแท่นทัพไทย 1 1 1 3 4 1 1 0 6
62 บ้านหนองตะครอง 1 1 0 2 5 2 1 1 8
63 บ้านโนนสูงน้อย 1 1 0 2 4 3 2 0 9
64 บ้านปลื้มพัฒนา 1 1 0 2 4 1 2 0 7
65 บ้านหนองเสม็ด 1 1 0 2 4 1 0 0 5
66 ภรภัทร 1 1 0 2 3 0 2 0 5
67 บ้านหนองตะคร้อ 1 1 0 2 3 0 0 0 3
68 บ้านโนนศิลา 1 1 0 2 3 0 0 0 3
69 มารีพิทักษ์ 1 0 3 4 8 0 1 0 9
70 บ้านน้อยหนองหว้า 1 0 1 2 4 2 1 0 7
71 บ้านทุ่งใหญ่ 1 0 1 2 4 0 1 0 5
72 บ้านกระเบื้อง 1 0 1 2 3 0 0 0 3
73 บ้านอุบลสามัคคี 1 0 1 2 3 0 0 0 3
74 บ้านโคกยาง 1 0 1 2 2 2 0 0 4
75 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 1 0 1 2 2 1 0 0 3
76 บ้านผไทรวมพล 1 0 1 2 2 0 0 0 2
77 บ้านหนองบัวลี 1 0 1 2 2 0 0 0 2
78 บ้านโคกกระชาย 1 0 1 2 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 7 2 0 0 9
80 วัดห้วยหิน 1 0 0 1 4 0 0 0 4
81 บ้านขามน้อย 1 0 0 1 3 0 4 0 7
82 บ้านบัวตะเคียน 1 0 0 1 3 0 0 0 3
83 วราวัฒนา 1 0 0 1 2 1 2 0 5
84 บ้านบุ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
85 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 1 0 0 1 2 1 0 0 3
86 บ้านหนองถั่วแปบ 1 0 0 1 2 0 0 0 2
87 บ้านหนองรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
88 วรเวทยากร 1 0 0 1 1 2 3 0 6
89 บ้านโคกลอย 1 0 0 1 1 1 0 1 2
90 บ้านคลองหิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
91 บ้านคูขาดน้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 0 1 1 0 2 0 3
93 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
94 บ้านตะโก "วันครู 2501" 1 0 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโคกลอย. 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 0 3 0 3 4 2 0 1 6
98 บ้านหนองหว้า. 0 2 2 4 8 0 1 1 9
99 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 0 2 2 4 7 1 0 0 8
100 วัดสุขสำราญ 0 2 1 3 12 1 1 0 14
101 บ้านหนองไผ่ 0 2 0 2 4 0 0 0 4
102 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 0 2 0 2 2 1 0 0 3
103 บ้านถาวร 0 1 2 3 7 3 1 0 11
104 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 0 1 2 3 3 2 1 0 6
105 อนุบาลโนนดินแดง 0 1 1 2 8 2 0 0 10
106 บ้านหนองโบสถ์ 0 1 1 2 5 5 0 0 10
107 บ้านคลองโป่ง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
108 บ้านสระขาม 0 1 1 2 4 0 0 0 4
109 บ้านเขว้า 0 1 1 2 3 0 0 0 3
110 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
111 บ้านโนนขี้เหล็ก 0 1 0 1 5 0 0 0 5
112 ราชประชานุเคราะห์ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
113 บ้านตากอง 0 1 0 1 3 0 0 0 3
114 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 0 1 0 1 3 0 0 0 3
115 บ้านหนองโบสถ์. 0 1 0 1 3 0 0 0 3
116 วัดเย้ยปราสาท 0 1 0 1 3 0 0 0 3
117 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 0 1 0 1 2 1 0 1 3
118 บ้านซับคะนิง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
119 ไทยรัฐวิทยา 90 0 1 0 1 2 0 0 0 2
120 บ้านหนองเพชร 0 1 0 1 1 4 1 0 6
121 บ้านหนองโคลน 0 1 0 1 1 2 0 0 3
122 ตุลยาธร 0 1 0 1 1 1 0 0 2
123 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 0 1 0 1 1 1 0 0 2
124 บ้านเสลา 0 1 0 1 1 0 1 0 2
125 ไตรคาม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
126 บ้านโคกมะค่า 0 1 0 1 0 3 0 0 3
127 บ้านศรีภูมิ 0 0 4 4 7 2 1 1 10
128 บ้านสระขุด 0 0 2 2 6 1 0 0 7
129 บ้านหนองละหานทราย 0 0 2 2 3 0 0 0 3
130 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 1 1 3 1 1 0 5
131 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 0 0 1 1 2 1 0 0 3
132 บ้านหนองแช่ไม้ 0 0 1 1 2 0 2 0 4
133 บ้านสว่างพัฒนา 0 0 1 1 2 0 0 1 2
134 บ้านเทพพยัคฆ์ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
135 บ้านไทรออ 0 0 1 1 1 1 0 0 2
136 บ้านหนองตาเยา 0 0 1 1 1 0 1 0 2
137 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
138 ชนิดา 0 0 0 0 6 2 0 1 8
139 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 0 0 0 0 3 1 0 1 4
140 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 3 0 0 1 3
141 บ้านสะเดาหวาน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
142 บ้านโคกปราสาท 0 0 0 0 3 0 0 0 3
143 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
144 บ้านนายาวสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 0 3
145 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
146 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
147 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
148 บ้านหนองกราด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
149 บ้านห้วยก้อม 0 0 0 0 2 0 0 0 2
150 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
151 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 0 0 2
152 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
153 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านโคกสูงคูขาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
155 บ้านสำราญ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
156 ชุมชนบ้านโคกว่าน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
157 บ้านทุ่งโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 บ้านน้อยสะแกกวน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 บ้านหนองม่วง. 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านเสลาโสรง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 บ้านโคกตาพรม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 บ้านโนนพะไล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 บ้านไทยเจริญ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
166 วัดกัลยาณธรรมาราม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
167 บ้านบาระแนะ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
168 บ้านหนองหว้า 0 0 0 0 0 2 1 0 3
169 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 2 0 3
170 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านสุขสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 บ้านสระตะเคียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านสองพี่น้อง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านส้มป่อย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
178 บ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
179 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
181 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 181 171 145 497 821 203 91 32 1,115