สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 29 4 0 0 33
2 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 27 5 1 0 33
3 แสนสุข 22 6 3 0 31
4 ชุมชนบ้านดอนอะราง 17 2 3 1 22
5 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 17 1 1 0 19
6 บ้านขามเสม็ดบำรุง 16 7 1 0 24
7 กมลลักษณ์ 15 3 3 1 21
8 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 15 2 1 0 18
9 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 13 3 1 0 17
10 บ้านสระสะแก 13 3 0 0 16
11 บ้านลำนางรอง 13 2 1 0 16
12 บ้านหนองย่างหมู 13 0 2 0 15
13 อนุบาลหนองหงส์ 12 5 4 3 21
14 วัดสุขสำราญ 12 1 1 0 14
15 บ้านหนองทองลิ่ม 11 5 1 1 17
16 บ้านดอนไม้ไฟ 11 3 2 1 16
17 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 11 2 1 0 14
18 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 10 4 1 1 15
19 ไทยรัฐวิทยา 26 10 2 0 0 12
20 อนุบาลปะคำ 10 1 0 0 11
21 ชุมชนวัดชุมพร 9 2 1 1 12
22 บ้านทุ่งจังหัน 9 1 2 0 12
23 บ้านแท่นบัลลังก์ 9 1 1 1 11
24 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 9 1 1 1 11
25 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 9 1 1 0 11
26 อนุบาลโนนสุวรรณ 9 0 0 0 9
27 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 0 0 0 9
28 บ้านโคกเขาพัฒนา 9 0 0 0 9
29 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 8 3 0 1 11
30 อนุบาลหนองกี่ 8 3 0 0 11
31 อนุบาลโนนดินแดง 8 2 0 0 10
32 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 8 1 1 0 10
33 บ้านหนองหว้า. 8 0 1 1 9
34 มารีพิทักษ์ 8 0 1 0 9
35 มารดาวนารักษ์ 7 4 0 0 11
36 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 7 3 1 0 11
37 บ้านถาวร 7 3 1 0 11
38 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 7 3 0 1 10
39 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 7 3 0 0 10
40 บ้านศรีภูมิ 7 2 1 1 10
41 นิภาศิริ 7 2 1 0 10
42 บ้านดอนสมบูรณ์ 7 2 0 0 9
43 วัดก้านเหลือง 7 2 0 0 9
44 บ้านหนองแวง 7 2 0 0 9
45 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 7 1 0 0 8
46 บ้านฝ้าย 7 0 1 1 8
47 บ้านหนองตาดำ 6 5 0 2 11
48 บ้านหนองกวางทอง 6 3 1 0 10
49 บ้านราษฎร์รักแดน 6 3 0 0 9
50 ชนิดา 6 2 0 1 8
51 บ้านศรีม่วงแดง 6 1 1 0 8
52 บ้านหนองกง 6 1 0 0 7
53 บ้านโคกสะอาด 6 1 0 0 7
54 บ้านสระขุด 6 1 0 0 7
55 บ้านหนองโบสถ์ 5 5 0 0 10
56 บ้านหนองตะครอง 5 2 1 1 8
57 บ้านปากช่อง 5 2 1 0 8
58 บ้านโคกยางหนองตาสี 5 1 2 0 8
59 บ้านหินโคน 5 1 0 0 6
60 บ้านเทพพัฒนา 5 0 0 0 5
61 บ้านบุกระสัง 5 0 0 0 5
62 บ้านโนนขี้เหล็ก 5 0 0 0 5
63 บ้านโนนสูงน้อย 4 3 2 0 9
64 บ้านสันติสุข 4 3 0 0 7
65 บ้านน้อยหนองหว้า 4 2 1 0 7
66 บ้านคลองโป่ง 4 2 1 0 7
67 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 4 2 0 1 6
68 บ้านหูทำนบ 4 1 2 0 7
69 เบญจมาศกุญชร 4 1 2 0 7
70 บ้านปลื้มพัฒนา 4 1 2 0 7
71 วัดน้ำไหล 4 1 1 2 6
72 บ้านแท่นทัพไทย 4 1 1 0 6
73 บ้านหนองหญ้าวัว 4 1 0 0 5
74 บ้านหนองเสม็ด 4 1 0 0 5
75 ราชประชานุเคราะห์ 4 1 0 0 5
76 บ้านทุ่งใหญ่ 4 0 1 0 5
77 วัดโนนศรีคูณ 4 0 0 0 4
78 บ้านม่วงงาม 4 0 0 0 4
79 วัดห้วยหิน 4 0 0 0 4
80 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
81 บ้านสระขาม 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองหมี 3 3 0 0 6
83 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 1 0 6
84 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 3 1 1 0 5
85 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 3 1 0 1 4
86 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 1 0 0 4
87 บ้านขามน้อย 3 0 4 0 7
88 ภรภัทร 3 0 2 0 5
89 บ้านหนองถนน 3 0 0 1 3
90 บ้านหนองน้ำขุ่น 3 0 0 1 3
91 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
92 บ้านโนนศิลา 3 0 0 0 3
93 บ้านกระเบื้อง 3 0 0 0 3
94 บ้านอุบลสามัคคี 3 0 0 0 3
95 บ้านบัวตะเคียน 3 0 0 0 3
96 บ้านเขว้า 3 0 0 0 3
97 บ้านตากอง 3 0 0 0 3
98 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 3 0 0 0 3
99 บ้านหนองโบสถ์. 3 0 0 0 3
100 วัดเย้ยปราสาท 3 0 0 0 3
101 บ้านหนองละหานทราย 3 0 0 0 3
102 บ้านสะเดาหวาน 3 0 0 0 3
103 บ้านโคกปราสาท 3 0 0 0 3
104 บ้านโคกยาง 2 2 0 0 4
105 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
106 วราวัฒนา 2 1 2 0 5
107 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 2 1 0 1 3
108 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 2 1 0 0 3
109 บ้านบุ 2 1 0 0 3
110 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 2 1 0 0 3
111 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 2 1 0 0 3
112 บ้านซับคะนิง 2 1 0 0 3
113 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 1 0 0 3
114 บ้านหนองแช่ไม้ 2 0 2 0 4
115 บ้านนายาวสามัคคี 2 0 1 0 3
116 บ้านสว่างพัฒนา 2 0 0 1 2
117 บ้านโคกไม้แดง 2 0 0 0 2
118 บ้านผไทรวมพล 2 0 0 0 2
119 บ้านหนองบัวลี 2 0 0 0 2
120 บ้านโคกกระชาย 2 0 0 0 2
121 บ้านหนองถั่วแปบ 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองรี 2 0 0 0 2
123 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 0 0 0 2
124 ไทยรัฐวิทยา 90 2 0 0 0 2
125 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 2 0 0 0 2
126 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 2 0 0 0 2
127 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองกราด 2 0 0 0 2
129 บ้านห้วยก้อม 2 0 0 0 2
130 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
131 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 2 0 0 0 2
132 บ้านหนองเพชร 1 4 1 0 6
133 วรเวทยากร 1 2 3 0 6
134 บ้านหนองโคลน 1 2 0 0 3
135 บ้านโคกลอย 1 1 0 1 2
136 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
137 บ้านคลองหิน 1 1 0 0 2
138 บ้านคูขาดน้อย 1 1 0 0 2
139 ตุลยาธร 1 1 0 0 2
140 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 1 0 0 2
141 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 1 0 0 2
142 บ้านไทรออ 1 1 0 0 2
143 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
144 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 2 0 3
145 บ้านเสลา 1 0 1 0 2
146 บ้านหนองตาเยา 1 0 1 0 2
147 บ้านโคกสูงคูขาด 1 0 1 0 2
148 บ้านสำราญ 1 0 1 0 2
149 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 0 1
150 บ้านตะโก "วันครู 2501" 1 0 0 0 1
151 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 0 1
152 บ้านโคกลอย. 1 0 0 0 1
153 ไตรคาม 1 0 0 0 1
154 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 0 1
155 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 0 1
156 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
157 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 0 1
158 บ้านน้อยสะแกกวน 1 0 0 0 1
159 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 0 1
160 บ้านหนองม่วง. 1 0 0 0 1
161 บ้านเสลาโสรง 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกตาพรม 1 0 0 0 1
163 บ้านโนนพะไล 1 0 0 0 1
164 บ้านไทยเจริญ 1 0 0 0 1
165 วัดกัลยาณธรรมาราม 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกมะค่า 0 3 0 0 3
167 บ้านบาระแนะ 0 2 1 0 3
168 บ้านหนองหว้า 0 2 1 0 3
169 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 2 0 3
170 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 1 0 2
171 บ้านสุขสำราญ 0 1 0 1 1
172 บ้านสระตะเคียน 0 1 0 0 1
173 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
174 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
175 บ้านส้มป่อย 0 1 0 0 1
176 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
177 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 1 0 1
178 บ้านวังกระโดน 0 0 1 0 1
179 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
181 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
182 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0
183 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0
184 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0
รวม 821 203 91 32 1,147