สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 30 5 0 0 35
2 อนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 27 5 1 0 33
3 แสนสุข 22 6 3 0 31
4 ชุมชนบ้านดอนอะราง 19 3 3 1 25
5 บ้านลำนางรอง 17 2 1 0 20
6 ชุมชนบ้านดอนนางงาม 17 2 1 0 20
7 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก 17 2 1 0 20
8 บ้านขามเสม็ดบำรุง 16 7 1 0 24
9 อนุบาลหนองหงส์ 16 6 4 3 26
10 บ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 16 2 1 0 19
11 บ้านโคกเขาพัฒนา 16 0 0 0 16
12 บ้านดงบังซับสมบูรณ์ 15 5 2 0 22
13 วัดสุขสำราญ 15 4 1 0 20
14 กมลลักษณ์ 15 3 3 1 21
15 บ้านสระสะแก 13 3 0 0 16
16 อนุบาลปะคำ 13 1 0 0 14
17 บ้านหนองย่างหมู 13 0 2 0 15
18 อนุบาลโนนดินแดง 12 4 0 0 16
19 อนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 12 3 0 0 15
20 บ้านหนองทองลิ่ม 11 5 1 1 17
21 บ้านดอนไม้ไฟ 11 3 2 1 16
22 ราชประชานุเคราะห์ 11 3 0 0 14
23 บ้านปากช่อง 11 2 1 0 14
24 บ้านหนองแวง 11 2 1 0 14
25 บ้านแท่นบัลลังก์ 11 1 1 1 13
26 บ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 10 4 1 1 15
27 ชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 10 3 1 0 14
28 ไทยรัฐวิทยา 26 10 3 0 0 13
29 ชุมชนวัดชุมพร 10 2 2 1 14
30 บ้านฝ้าย 10 1 1 1 12
31 บ้านป่าไม้สหกรณ์ 10 1 0 0 11
32 บ้านหนองหว้า. 10 0 1 1 11
33 อนุบาลหนองกี่ 9 5 0 0 14
34 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 9 3 0 1 12
35 บ้านทุ่งจังหัน 9 1 2 0 12
36 วัดน้ำไหล 9 1 1 2 11
37 ดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 9 1 1 1 11
38 บ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 9 1 1 0 11
39 บ้านศรีม่วงแดง 9 1 1 0 11
40 อนุบาลโนนสุวรรณ 9 1 0 0 10
41 บ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 0 0 0 9
42 บ้านดอนสมบูรณ์ 8 2 0 0 10
43 วัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 8 1 1 0 10
44 มารีพิทักษ์ 8 0 1 0 9
45 บ้านหนองโบสถ์ 7 5 0 0 12
46 บ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 7 4 0 1 11
47 มารดาวนารักษ์ 7 4 0 0 11
48 บ้านหนองกวางทอง 7 3 1 0 11
49 บ้านถาวร 7 3 1 0 11
50 บ้านศรีภูมิ 7 2 1 1 10
51 นิภาศิริ 7 2 1 0 10
52 วัดก้านเหลือง 7 2 0 0 9
53 บ้านหินโคน 7 1 0 0 8
54 บ้านขามน้อย 7 0 4 0 11
55 บ้านเทพพัฒนา 7 0 0 0 7
56 บ้านหนองตาดำ 6 5 0 2 11
57 บ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 6 5 0 1 11
58 บ้านโนนสูงน้อย 6 4 2 0 12
59 บ้านราษฎร์รักแดน 6 3 0 0 9
60 บ้านหนองตะครอง 6 2 1 1 9
61 ชนิดา 6 2 0 1 8
62 บ้านโคกยางหนองตาสี 6 1 2 0 9
63 บ้านหนองกง 6 1 0 0 7
64 บ้านโคกสะอาด 6 1 0 0 7
65 บ้านสระขุด 6 1 0 0 7
66 บ้านห้วยก้อม 6 0 0 0 6
67 บ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 6 0 0 0 6
68 บ้านหนองหมี 5 6 0 0 11
69 วัดโนนศรีคูณ 5 1 0 0 6
70 บ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 5 1 0 0 6
71 บ้านบุกระสัง 5 0 0 0 5
72 บ้านโนนศิลา 5 0 0 0 5
73 บ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 5 0 0 0 5
74 บ้านโนนขี้เหล็ก 5 0 0 0 5
75 บ้านสันติสุข 4 3 0 0 7
76 บ้านปลื้มพัฒนา 4 2 2 0 8
77 บ้านน้อยหนองหว้า 4 2 1 0 7
78 บ้านคลองโป่ง 4 2 1 0 7
79 บ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 4 2 0 0 6
80 บ้านหูทำนบ 4 1 2 0 7
81 เบญจมาศกุญชร 4 1 2 0 7
82 บ้านแท่นทัพไทย 4 1 1 0 6
83 บ้านหนองหญ้าวัว 4 1 0 0 5
84 บ้านหนองเสม็ด 4 1 0 0 5
85 บ้านตากอง 4 1 0 0 5
86 บ้านทุ่งใหญ่ 4 0 1 0 5
87 บ้านหนองน้ำขุ่น 4 0 0 1 4
88 บ้านม่วงงาม 4 0 0 0 4
89 บ้านกระเบื้อง 4 0 0 0 4
90 วัดห้วยหิน 4 0 0 0 4
91 บ้านหนองไผ่ 4 0 0 0 4
92 บ้านสระขาม 4 0 0 0 4
93 บ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 3 2 1 0 6
94 บ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 3 1 1 0 5
95 บ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 3 1 0 1 4
96 บ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 3 1 0 0 4
97 บ้านซับคะนิง 3 1 0 0 4
98 ภรภัทร 3 0 2 0 5
99 บ้านหนองถนน 3 0 0 1 3
100 บ้านโคกไม้แดง 3 0 0 0 3
101 บ้านเสลาโสรง 3 0 0 0 3
102 บ้านหนองตะคร้อ 3 0 0 0 3
103 บ้านอุบลสามัคคี 3 0 0 0 3
104 บ้านบัวตะเคียน 3 0 0 0 3
105 บ้านเขว้า 3 0 0 0 3
106 บ้านหนองโบสถ์. 3 0 0 0 3
107 วัดเย้ยปราสาท 3 0 0 0 3
108 บ้านหนองละหานทราย 3 0 0 0 3
109 บ้านสะเดาหวาน 3 0 0 0 3
110 บ้านโคกปราสาท 3 0 0 0 3
111 บ้านโคกมะค่า 2 3 0 0 5
112 บ้านโคกยาง 2 2 0 0 4
113 มิตรภาพโนนสมบูรณ์ 2 2 0 0 4
114 วราวัฒนา 2 1 2 0 5
115 บ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 2 1 0 1 3
116 บ้านบุ 2 1 0 0 3
117 บ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 2 1 0 0 3
118 บ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 2 1 0 0 3
119 บ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 2 1 0 0 3
120 บ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 2 1 0 0 3
121 บ้านหนองแช่ไม้ 2 0 2 0 4
122 บ้านนายาวสามัคคี 2 0 1 0 3
123 บ้านสว่างพัฒนา 2 0 0 1 2
124 บ้านโคกลอย. 2 0 0 0 2
125 บ้านผไทรวมพล 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองบัวลี 2 0 0 0 2
127 บ้านโคกกระชาย 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองถั่วแปบ 2 0 0 0 2
129 บ้านหนองรี 2 0 0 0 2
130 วัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 0 0 0 2
131 ไทยรัฐวิทยา 90 2 0 0 0 2
132 ชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 2 0 0 0 2
133 บ้านหนองกราด 2 0 0 0 2
134 บ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 2 0 0 0 2
135 บ้านบาระแนะ 1 4 1 0 6
136 บ้านหนองเพชร 1 4 1 0 6
137 วรเวทยากร 1 2 3 0 6
138 บ้านหนองโคลน 1 2 0 0 3
139 บ้านโคกลอย 1 1 0 1 2
140 บ้านสุขสำราญ 1 1 0 1 2
141 บ้านโคกสว่าง 1 1 0 1 2
142 บ้านคลองหิน 1 1 0 0 2
143 บ้านคูขาดน้อย 1 1 0 0 2
144 ตุลยาธร 1 1 0 0 2
145 บ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 1 1 0 0 2
146 บ้านเทพพยัคฆ์ 1 1 0 0 2
147 บ้านไทรออ 1 1 0 0 2
148 บ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองกี่สุขสำราญ 1 0 2 0 3
150 บ้านเสลา 1 0 1 0 2
151 บ้านหนองตาเยา 1 0 1 0 2
152 บ้านโคกสูงคูขาด 1 0 1 0 2
153 บ้านสำราญ 1 0 1 0 2
154 บ้านก้านเหลือง 1 0 0 0 1
155 บ้านตะโก "วันครู 2501" 1 0 0 0 1
156 บ้านปรือพวงสำราญ 1 0 0 0 1
157 บ้านสมจิต 1 0 0 0 1
158 ไตรคาม 1 0 0 0 1
159 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 0 0 0 1
160 ชุมชนบ้านโคกว่าน 1 0 0 0 1
161 บ้านทุ่งโพธิ์ 1 0 0 0 1
162 ชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 0 0 0 1
163 บ้านน้อยสะแกกวน 1 0 0 0 1
164 บ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 0 0 0 1
165 บ้านหนองม่วง. 1 0 0 0 1
166 บ้านโคกตาพรม 1 0 0 0 1
167 บ้านโนนพะไล 1 0 0 0 1
168 บ้านไทยเจริญ 1 0 0 0 1
169 วัดกัลยาณธรรมาราม 1 0 0 0 1
170 บ้านหนองหว้า 0 2 1 0 3
171 บ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 2 0 3
172 บ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 0 1 1 0 2
173 บ้านสระตะเคียน 0 1 0 0 1
174 บ้านสองพี่น้อง 0 1 0 0 1
175 บ้านสี่เหลี่ยม 0 1 0 0 1
176 บ้านส้มป่อย 0 1 0 0 1
177 บ้านหนองยาง 0 1 0 0 1
178 จตุคามราษฎร์วิทยา 0 0 1 0 1
179 บ้านวังกระโดน 0 0 1 0 1
180 บ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 0 0 1 0 1
181 บ้านหนองโสน 0 0 0 1 0
182 บ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0
183 บ้านทุ่งไผ่ 0 0 0 0 0
184 บ้านนาจาน 0 0 0 0 0
185 มูลนิธิรุ่งนภา 0 0 0 0 0
รวม 955 237 94 32 1,318