หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 35 30 85.71% 5 14.29% 0 0% 0 0% 35
2 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 33 27 81.82% 5 15.15% 1 3.03% 0 0% 33
3 โรงเรียนแสนสุข 31 22 70.97% 6 19.35% 3 9.68% 0 0% 31
4 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 26 19 73.08% 3 11.54% 3 11.54% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 22 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
6 โรงเรียนบ้านลำนางรอง 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
7 โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 20 17 85% 2 10% 1 5% 0 0% 20
8 โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 24 16 66.67% 7 29.17% 1 4.17% 0 0% 24
9 โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 33 16 55.17% 6 20.69% 4 13.79% 3 10.34% 29
10 โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 20 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
11 โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 16 16 100% 0 0% 0 0% 0 0% 16
12 โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 23 15 68.18% 5 22.73% 2 9.09% 0 0% 22
13 โรงเรียนวัดสุขสำราญ 20 15 75% 4 20% 1 5% 0 0% 20
14 โรงเรียนกมลลักษณ์ 22 15 68.18% 3 13.64% 3 13.64% 1 4.55% 22
15 โรงเรียนบ้านสระสะแก 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนอนุบาลปะคำ 15 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
17 โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 16 13 86.67% 0 0% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 16 12 75% 4 25% 0 0% 0 0% 16
19 โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติฯ 18 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 18 11 61.11% 5 27.78% 1 5.56% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 17 11 64.71% 3 17.65% 2 11.76% 1 5.88% 17
22 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 11 78.57% 3 21.43% 0 0% 0 0% 14
23 โรงเรียนบ้านปากช่อง 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
24 โรงเรียนบ้านหนองแวง 14 11 78.57% 2 14.29% 1 7.14% 0 0% 14
25 โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 14 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
27 โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง "สระมะค่าวิทยา" 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
28 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 26 13 10 76.92% 3 23.08% 0 0% 0 0% 13
29 โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 16 10 66.67% 2 13.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านฝ้าย 14 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
32 โรงเรียนบ้านหนองหว้า. 14 10 83.33% 0 0% 1 8.33% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 17 9 64.29% 5 35.71% 0 0% 0 0% 14
34 โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 14 9 69.23% 3 23.08% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 12 9 75% 1 8.33% 2 16.67% 0 0% 12
36 โรงเรียนวัดน้ำไหล 14 9 69.23% 1 7.69% 1 7.69% 2 15.38% 13
37 โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 12 9 75% 1 8.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
38 โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามฯ) 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
40 โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 10 9 90% 1 10% 0 0% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
42 โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 11 8 80% 2 20% 0 0% 0 0% 10
43 โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 10 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนมารีพิทักษ์ 10 8 88.89% 0 0% 1 11.11% 0 0% 9
45 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 12 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
46 โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 12 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
47 โรงเรียนมารดาวนารักษ์ 11 7 63.64% 4 36.36% 0 0% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านถาวร 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
49 โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 11 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
51 โรงเรียนนิภาศิริ 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนวัดก้านเหลือง 9 7 77.78% 2 22.22% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนบ้านหินโคน 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านขามน้อย 11 7 63.64% 0 0% 4 36.36% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 13 6 46.15% 5 38.46% 0 0% 2 15.38% 13
57 โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 12 6 50% 5 41.67% 0 0% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 12 6 50% 4 33.33% 2 16.67% 0 0% 12
59 โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
61 โรงเรียนชนิดา 10 6 66.67% 2 22.22% 0 0% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านสระขุด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านหนองกง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
66 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านหนองหมี 11 5 45.45% 6 54.55% 0 0% 0 0% 11
69 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
70 โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 7 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
72 โรงเรียนบ้านบุกระสัง 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนบ้านสันติสุข 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
76 โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
77 โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
79 โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
80 โรงเรียนบ้านหูทำนบ 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
82 โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
83 โรงเรียนบ้านตากอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
85 โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
87 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
88 โรงเรียนวัดห้วยหิน 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านม่วงงาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านสระขาม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
94 โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
95 โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
96 โรงเรียนบ้านซับคะนิง 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
97 โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
98 โรงเรียนภรภัทร 5 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
99 โรงเรียนบ้านหนองถนน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
102 โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
103 โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์. 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านเขว้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
108 โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
109 โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 7 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
112 โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
113 โรงเรียนบ้านโคกยาง 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
114 โรงเรียนวราวัฒนา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
115 โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
116 โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
117 โรงเรียนบ้านบุ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
118 โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
119 โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
120 โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
124 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองกราด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
128 โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านหนองรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านโคกลอย. 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านบาระแนะ 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
136 โรงเรียนบ้านหนองเพชร 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
137 โรงเรียนวรเวทยากร 6 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 0 0% 6
138 โรงเรียนบ้านหนองโคลน 5 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
139 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านโคกลอย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
142 โรงเรียนตุลยาธร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านคลองหิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
147 โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
148 โรงเรียนบ้านไทรออ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
149 โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
150 โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 6 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
151 โรงเรียนบ้านสำราญ 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
152 โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านเสลา 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านตะโก "วันครู 2501" 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนบ้านสมจิต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านหนองม่วง. 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
166 โรงเรียนบ้านโนนพะไล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
167 โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
168 โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
169 โรงเรียนไตรคาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
170 โรงเรียนบ้านหนองหว้า 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
171 โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
172 โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
174 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
175 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านส้มป่อย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านหนองยาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านวังกระโดน 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านหนองโสน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
182 โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
183 โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
184 โรงเรียนบ้านนาจาน 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
185 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]