หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3
ระหว่าง วันที่ 14 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง เรียนรวม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง เรียนรวม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง เรียนรวม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ติดห้องบุคคล 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ติดห้องบุคคล 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ม.2/1 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง อีคลาสรูม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 ห้อง หอไทยนิทัศน์ 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง คณิตศาสตร์ 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารถูมิพลัง ห้อง จริยธรรมเก่า 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ม.1/1 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ม.1/1 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง ม.1/1 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง จริยธรรมใหม่ 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง จริยธรรมใหม่ 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิรักษ์ ห้อง จริยธรรมใหม่ 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง กลุ่มสาระสังคม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 อาคารภูมิพลัง ห้อง กลุ่มสาระสังคม 15 พ.ย. 2559 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]