หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ตชด.215 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3(เดิม) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม 17.406708,104.780041 0844294998
3 โรงเรียนทีโอเอวิทยา(เทศบาล1) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
4 โรงเรียนนางรองพิทยาคม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
5 โรงเรียนบ้านถนนหัก(เพียรประจงวิทยา) ต.ถนนหัก อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
6 โรงเรียนบ้านนางรอง(ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
7 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
8 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998
9 โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110 นายมาโนช กลิ่นพยอม   0844294998

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]