สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 13 10 9 32 32 7 0 1 39
2 บ้านป่าชัน 10 5 1 16 18 2 0 0 20
3 วัดบ้านสนวน 9 8 3 20 29 3 0 0 32
4 อนุบาลห้วยราช 8 5 4 17 16 2 2 0 20
5 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 3 0 11 14 2 1 2 17
6 ประโคนชัยวิทยา 6 6 5 17 17 4 4 2 25
7 นิคมพัฒนาสายโท 11 6 1 2 9 11 3 1 3 15
8 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 6 1 1 8 9 3 1 0 13
9 บ้านจรเข้มาก 5 5 3 13 10 8 4 2 22
10 วัดสำโรง 5 5 2 12 13 4 2 1 19
11 วัดบ้านกันทรารมย์ 5 0 1 6 15 3 2 1 20
12 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 4 5 4 13 21 3 1 2 25
13 วัดบ้านโคกเหล็ก 4 2 1 7 6 2 1 1 9
14 บ้านบุญช่วย 4 2 0 6 10 1 2 1 13
15 บ้านแสลงโทน 4 1 1 6 10 14 6 6 30
16 บ้านโคกตูม 4 0 1 5 8 1 1 0 10
17 วัดบ้านใหม่ 3 5 2 10 13 3 0 0 16
18 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 3 5 1 9 11 5 2 1 18
19 อนุบาลกระสัง 3 3 4 10 21 5 7 2 33
20 บ้านสี่เหลี่ยม 3 3 4 10 15 3 0 1 18
21 อนุบาลบ้านกรวด 3 3 1 7 10 2 0 1 12
22 บ้านโคกสูง 3 3 0 6 7 1 0 1 8
23 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 3 2 4 9 13 4 2 1 19
24 บ้านโคกยาง 3 2 1 6 14 2 0 1 16
25 บ้านหนองตระเสก 3 1 2 6 6 1 0 0 7
26 วัดอินทบูรพา 3 0 4 7 9 6 3 3 18
27 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 1 4 11 1 1 1 13
28 บ้านห้วยสำราญ 3 0 0 3 10 2 3 2 15
29 อนุบาลบ้านสะเดา 3 0 0 3 5 3 5 6 13
30 วัดปทุมคงคา 2 5 2 9 11 2 2 1 15
31 บ้านหนองรักษ์ 2 3 2 7 8 0 0 1 8
32 วัดบ้านหนองแขม 2 3 1 6 7 3 1 3 11
33 อนุบาลศรทิพย์ 2 3 0 5 10 1 1 0 12
34 วัดบ้านเมืองต่ำ 2 3 0 5 7 3 0 3 10
35 บ้านหนองไม้งาม 1 2 2 2 6 11 7 3 6 21
36 บ้านโคกเพชรไสยา 2 2 1 5 7 3 4 5 14
37 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 2 2 0 4 6 2 1 0 9
38 บ้านโคกกะชาย 2 1 3 6 9 3 0 0 12
39 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 2 1 2 5 11 2 4 1 17
40 วัดบ้านจอม 2 1 2 5 7 2 0 1 9
41 บ้านเขาคอก 2 0 2 4 11 2 0 1 13
42 นิคมสร้างตนเอง 3 2 0 1 3 3 3 3 0 9
43 วัดบ้านแสลงคง 2 0 0 2 10 1 1 1 12
44 บ้านนิคมสายโท 8 2 0 0 2 3 0 0 1 3
45 บ้านตะครองใต้ 2 0 0 2 2 4 1 1 7
46 บ้านโคกระเหย 2 0 0 2 2 1 2 0 5
47 วัดชุมพลมณีรัตน์ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านโคกขมิ้น 1 4 4 9 12 4 1 1 17
49 นิคมสร้างตนเอง 1 1 3 1 5 10 5 1 3 16
50 บ้านมะมัง 1 3 1 5 7 5 1 1 13
51 พุทธบารมี 1 3 0 4 3 3 4 1 10
52 บ้านยาง (อ.กระสัง) 1 2 2 5 6 3 2 0 11
53 บ้านมะขามทานตะวัน 1 2 2 5 6 2 0 0 8
54 วัดบ้านตะโกตาพิ 1 2 1 4 9 5 2 1 16
55 บ้านชุมแสง 1 2 1 4 2 2 1 1 5
56 บ้านโคกกลอย 1 2 0 3 6 7 2 1 15
57 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 0 3 6 3 0 0 9
58 นิคมสร้างตนเอง 5 1 1 3 5 3 5 0 0 8
59 บ้านเสม็ด 1 1 1 3 9 2 0 0 11
60 บ้านจรอกใหญ่ 1 1 1 3 6 2 2 1 10
61 บ้านโคกย่าง 1 1 1 3 5 3 6 4 14
62 บ้านตาเป้า 1 1 1 3 3 0 0 0 3
63 บ้านหนองบอน 1 1 1 3 2 2 0 2 4
64 บ้านตาแก 1 1 0 2 5 2 1 2 8
65 บ้านหนองตะเคียน 1 1 0 2 4 0 0 0 4
66 บ้านกะโดนหนองยาง 1 1 0 2 3 3 1 0 7
67 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 0 2 3 3 0 1 6
68 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 2 1 2 3 5
69 บ้านสายโท 1 1 1 0 2 1 1 0 1 2
70 นิคมสร้างตนเอง 9 1 0 3 4 8 5 4 3 17
71 บ้านละหานทรายใหม่ 1 0 3 4 5 2 0 0 7
72 บ้านหนองขอน 1 0 2 3 7 5 2 3 14
73 บ้านศรีภูมิสามัคคี 1 0 2 3 6 5 0 0 11
74 บ้านบัวถนน 1 0 2 3 6 4 2 3 12
75 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1 0 2 3 6 4 1 0 11
76 บ้านห้วยเสลา 1 0 1 2 8 4 1 2 13
77 บ้านเมืองไผ่ 1 0 1 2 5 2 1 3 8
78 บ้านราษฎร์นิยม 1 0 1 2 5 0 1 2 6
79 บ้านโคลด 1 0 1 2 2 0 0 0 2
80 วัดบ้านตาเสา 1 0 0 1 5 0 1 1 6
81 วัดบ้านหนองพลวง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
82 บ้านปลัด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
83 บ้านหนองแวง 1 0 0 1 3 2 0 0 5
84 บ้านโชคกราด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
85 บ้านเขาดินเหนือ 1 0 0 1 2 2 0 0 4
86 บ้านไพศาลสามัคคี 1 0 0 1 2 1 2 1 5
87 บ้านหนองเก็ม 1 0 0 1 2 1 0 1 3
88 บ้านโคกเห็ด 1 0 0 1 2 1 0 1 3
89 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
90 กองทัพบกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 2 2 2 5
91 บ้านบ่อดิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
92 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
93 บ้านหนองร้าน 1 0 0 1 1 0 1 2 2
94 บ้านระกาเสม็ด 1 0 0 1 1 0 0 2 1
95 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านตัวอย่าง 0 4 5 9 18 3 2 1 23
98 บ้านห้วยปอ 0 4 0 4 4 4 5 3 13
99 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 3 3 6 13 2 0 2 15
100 บ้านหนองไม้งาม 2 0 3 3 6 12 4 2 3 18
101 บ้านหนองตะขบ 0 3 2 5 7 1 3 4 11
102 บ้านตะโกบำรุง 0 3 1 4 5 0 1 0 6
103 นิคมสร้างตนเอง 7 0 2 1 3 8 3 1 0 12
104 บ้านนาราใหญ่ 0 2 1 3 7 1 0 0 8
105 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
106 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 0 2 0 2 4 4 3 0 11
107 บ้านตาราม 0 2 0 2 4 4 0 0 8
108 วัดบ้านสวายจีกน้อย 0 2 0 2 3 0 0 0 3
109 วัดหนองตะครอง 0 2 0 2 0 1 2 0 3
110 ชุมชนบ้านสองชั้น 0 1 3 4 11 1 1 0 13
111 วัดตะลุงเก่า 0 1 2 3 3 2 2 1 7
112 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 6 2 1 0 9
113 บ้านลำดวน 0 1 1 2 5 3 0 0 8
114 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 1 2 4 3 3 1 10
115 บ้านละลมพนู 0 1 1 2 3 1 3 6 7
116 บ้านโคกสำโรง 0 1 1 2 3 1 0 0 4
117 บ้านกุดโคลน 0 1 0 1 6 2 0 0 8
118 วัดพลับพลา 0 1 0 1 5 4 3 4 12
119 บ้านก้านเหลือง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
120 บ้านสวายสอ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
121 วัดโคกเจริญ 0 1 0 1 3 4 5 2 12
122 บ้านดอนยาว 0 1 0 1 3 1 3 1 7
123 บ้านโนนสว่าง 0 1 0 1 3 1 3 1 7
124 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 2 3 1 0 6
125 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
126 บ้านละลูน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
127 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 1 0 1 0 0 0 2 0
128 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 0 0 3 3 6 4 0 2 10
129 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 3 3 3 3 2 3 8
130 บ้านโคกกลาง 0 0 1 1 7 4 2 1 13
131 บ้านปะทัดบุวิทยา 0 0 1 1 7 3 0 0 10
132 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 6 0 0 0 6
133 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
134 บ้านตาอี 0 0 1 1 3 0 2 4 5
135 บ้านจาน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
136 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 1 1 2 4 0 0 6
137 บ้านบัว 0 0 1 1 2 2 1 1 5
138 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 0 1 1 2 1 1 3 4
139 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 1 1 2 1 1 0 4
140 บ้านโคกมะขาม 0 0 1 1 2 1 0 3 3
141 บ้านพาชี 0 0 1 1 2 1 0 1 3
142 บ้านละหอกตะแบง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
143 บ้านระกา 0 0 1 1 1 2 0 1 3
144 บ้านขามสามัคคี 0 0 1 1 1 2 0 1 3
145 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
146 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 1 1 1 0 0 1 1
147 บ้านปราสาทสามัคคี 0 0 0 0 4 6 1 6 11
148 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
149 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0 0 4 0 2 0 6
150 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0 3 6 0 0 9
151 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 3 2 0 0 5
152 บ้านสังเคิล 0 0 0 0 2 4 2 0 8
153 นิคมสร้างตนเอง 4 0 0 0 0 2 2 1 0 5
154 บ้านศรีถาวร 0 0 0 0 2 2 0 5 4
155 บ้านไม้แดง 0 0 0 0 2 2 0 5 4
156 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 1 2 1 5
157 บ้านหนองนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
158 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
159 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 4 3 2 8
160 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 4 1 7
161 วัดบ้านปะทัดบุ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
162 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
163 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
164 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
165 วัดบ้านชุมแสง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
166 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
167 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
168 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 1 1 2 3
169 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
170 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
171 บ้านหลัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
172 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
173 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
174 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
175 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
176 บ้านตะครอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
177 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
178 บ้านหนองอาแมะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านเขว้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
181 บ้านตะโกรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
182 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
183 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
184 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 0 3 1 1 4
186 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
187 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
188 บ้านตะลุมพุก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
189 นิคมพัฒนาสายตรี 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
190 บ้านระโยงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
191 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
192 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
193 วัดธรรมถาวร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
194 บ้านประดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
195 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
196 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
197 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
198 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
199 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
200 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 เขว้าศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 225 201 168 594 991 404 214 211 1,609