สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านป่าชัน 10 5 1 16 18 2 0 0 20
2 วัดบ้านสนวน 8 6 3 17 26 3 0 0 29
3 อนุบาลห้วยราช 8 5 4 17 16 1 2 0 19
4 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 7 6 8 21 20 6 0 1 26
5 ประโคนชัยวิทยา 6 4 5 15 15 4 4 2 23
6 นิคมพัฒนาสายโท 11 6 1 2 9 11 3 1 3 15
7 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 6 1 1 8 9 3 1 0 13
8 วัดบ้านกันทรารมย์ 5 0 1 6 15 3 2 1 20
9 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 5 0 0 5 8 2 1 2 11
10 วัดสำโรง 4 5 2 11 12 4 2 1 18
11 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 4 4 4 12 19 3 1 2 23
12 วัดบ้านโคกเหล็ก 4 2 1 7 6 2 1 1 9
13 บ้านบุญช่วย 4 2 0 6 10 1 1 1 12
14 บ้านแสลงโทน 4 1 1 6 10 13 5 6 28
15 วัดบ้านใหม่ 3 5 2 10 13 3 0 0 16
16 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 3 5 1 9 11 5 2 1 18
17 อนุบาลกระสัง 3 3 4 10 21 5 7 2 33
18 บ้านสี่เหลี่ยม 3 3 3 9 14 3 0 1 17
19 บ้านโคกสูง 3 3 0 6 7 1 0 1 8
20 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 3 2 4 9 13 4 2 1 19
21 อนุบาลบ้านกรวด 3 2 1 6 9 2 0 1 11
22 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3 0 1 4 11 1 1 1 13
23 อนุบาลบ้านสะเดา 3 0 0 3 5 3 5 6 13
24 วัดปทุมคงคา 2 5 2 9 11 2 2 1 15
25 อนุบาลศรทิพย์ 2 3 0 5 10 1 1 0 12
26 บ้านหนองไม้งาม 1 2 2 2 6 11 7 2 6 20
27 วัดบ้านหนองแขม 2 2 1 5 7 2 1 3 10
28 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 2 2 0 4 6 2 1 0 9
29 วัดบ้านเมืองต่ำ 2 2 0 4 5 3 0 3 8
30 บ้านหนองตระเสก 2 1 2 5 5 1 0 0 6
31 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 2 1 1 4 10 2 3 1 15
32 บ้านโคกยาง 2 1 1 4 10 1 0 1 11
33 วัดอินทบูรพา 2 0 3 5 9 4 3 3 16
34 บ้านโคกกะชาย 2 0 3 5 9 2 0 0 11
35 บ้านเขาคอก 2 0 2 4 11 2 0 1 13
36 บ้านห้วยสำราญ 2 0 0 2 9 2 3 2 14
37 บ้านนิคมสายโท 8 2 0 0 2 3 0 0 1 3
38 บ้านจรเข้มาก 1 3 2 6 4 6 3 2 13
39 พุทธบารมี 1 3 0 4 3 2 4 1 9
40 บ้านมะขามทานตะวัน 1 2 2 5 6 2 0 0 8
41 บ้านหนองรักษ์ 1 2 2 5 5 0 0 1 5
42 วัดบ้านตะโกตาพิ 1 2 1 4 9 5 2 1 16
43 บ้านโคกเพชรไสยา 1 2 1 4 6 3 4 5 13
44 บ้านยาง (อ.กระสัง) 1 2 1 4 6 2 2 0 10
45 บ้านชุมแสง 1 2 1 4 2 2 1 1 5
46 บ้านโคกกลอย 1 2 0 3 6 7 1 1 14
47 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 1 2 0 3 6 3 0 0 9
48 บ้านมะมัง 1 2 0 3 4 5 0 1 9
49 นิคมสร้างตนเอง 5 1 1 3 5 3 5 0 0 8
50 วัดบ้านจอม 1 1 2 4 6 1 0 1 7
51 บ้านเสม็ด 1 1 1 3 9 2 0 0 11
52 บ้านจรอกใหญ่ 1 1 1 3 6 2 2 1 10
53 บ้านตาเป้า 1 1 1 3 3 0 0 0 3
54 บ้านตาแก 1 1 0 2 5 2 1 2 8
55 นิคมสร้างตนเอง 6 1 1 0 2 3 3 0 1 6
56 บ้านหนองบอน 1 1 0 2 2 1 0 2 3
57 นิคมสร้างตนเอง 9 1 0 3 4 8 5 4 3 17
58 บ้านละหานทรายใหม่ 1 0 3 4 5 2 0 0 7
59 บ้านหนองขอน 1 0 2 3 7 5 2 3 14
60 บ้านบัวถนน 1 0 2 3 6 4 2 3 12
61 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 1 0 2 3 6 4 1 0 11
62 บ้านห้วยเสลา 1 0 1 2 8 4 1 2 13
63 บ้านเมืองไผ่ 1 0 1 2 5 2 1 3 8
64 บ้านโคกตูม 1 0 1 2 5 1 1 0 7
65 บ้านราษฎร์นิยม 1 0 1 2 5 0 1 2 6
66 นิคมสร้างตนเอง 3 1 0 1 2 2 3 3 0 8
67 วัดบ้านแสลงคง 1 0 0 1 10 0 1 1 11
68 วัดบ้านหนองพลวง 1 0 0 1 4 3 0 0 7
69 บ้านปลัด 1 0 0 1 4 1 0 0 5
70 บ้านโชคกราด 1 0 0 1 3 0 0 0 3
71 บ้านกะโดนหนองยาง 1 0 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านน้ำอ้อม 1 0 0 1 2 0 0 1 2
73 บ้านตะครองใต้ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
74 กองทัพบกอุปถัมภ์ 1 0 0 1 1 2 2 2 5
75 บ้านโคกระเหย 1 0 0 1 1 1 1 0 3
76 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 0 0 1 1 1 0 0 2
77 บ้านหนองร้าน 1 0 0 1 1 0 1 2 2
78 บ้านระกาเสม็ด 1 0 0 1 1 0 0 2 1
79 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
80 วัดชุมพลมณีรัตน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
81 บ้านตัวอย่าง 0 4 4 8 18 2 2 1 22
82 บ้านโคกขมิ้น 0 3 4 7 10 4 1 1 15
83 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 0 3 2 5 11 2 0 2 13
84 บ้านหนองตะขบ 0 3 2 5 7 1 3 4 11
85 นิคมสร้างตนเอง 1 0 3 1 4 9 5 1 3 15
86 บ้านตะโกบำรุง 0 3 1 4 5 0 1 0 6
87 บ้านห้วยปอ 0 3 0 3 4 4 4 3 12
88 บ้านหนองไม้งาม 2 0 2 2 4 11 3 2 3 16
89 บ้านนาราใหญ่ 0 2 1 3 7 1 0 0 8
90 นิคมสร้างตนเอง 7 0 2 0 2 6 2 1 0 9
91 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 0 2 0 2 4 4 3 0 11
92 วัดหนองตะครอง 0 2 0 2 0 1 2 0 3
93 ชุมชนบ้านสองชั้น 0 1 3 4 11 1 1 0 13
94 วัดตะลุงเก่า 0 1 2 3 3 2 2 1 7
95 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 0 1 1 2 6 2 1 0 9
96 บ้านโคกย่าง 0 1 1 2 4 3 6 4 13
97 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 0 1 1 2 4 3 3 1 10
98 บ้านโคกสำโรง 0 1 1 2 3 0 0 0 3
99 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 0 1 1 2 2 0 0 0 2
100 วัดพลับพลา 0 1 0 1 5 4 3 4 12
101 บ้านกุดโคลน 0 1 0 1 5 1 0 0 6
102 บ้านก้านเหลือง 0 1 0 1 5 1 0 0 6
103 วัดโคกเจริญ 0 1 0 1 3 3 3 2 9
104 บ้านดอนยาว 0 1 0 1 3 0 1 1 4
105 บ้านตาราม 0 1 0 1 2 4 0 0 6
106 นิคมสร้างตนเอง 8 0 1 0 1 2 2 1 0 5
107 บ้านหนองไผ่ 0 1 0 1 2 1 0 0 3
108 บ้านหนองตะเคียน 0 1 0 1 2 0 0 0 2
109 วัดบ้านสวายจีกน้อย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
110 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 1 1 2 3 4
111 บ้านละลูน 0 1 0 1 1 1 0 1 2
112 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 1 0 1 0 0 0 2 0
113 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 0 0 3 3 6 3 0 2 9
114 บ้านทุ่งสว่าง 0 0 2 2 2 3 1 3 6
115 บ้านปะทัดบุวิทยา 0 0 1 1 7 3 0 0 10
116 บ้านศรีสุข 0 0 1 1 6 0 0 0 6
117 บ้านลำดวน 0 0 1 1 5 2 0 0 7
118 บ้านหนองเหล็ก 0 0 1 1 4 0 0 0 4
119 บ้านตาอี 0 0 1 1 3 0 2 4 5
120 บ้านจาน 0 0 1 1 3 0 0 0 3
121 บ้านบัว 0 0 1 1 2 2 1 1 5
122 บ้านละลมพนู 0 0 1 1 2 1 3 6 6
123 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 0 0 1 1 2 1 1 0 4
124 บ้านโคกมะขาม 0 0 1 1 2 1 0 3 3
125 บ้านพาชี 0 0 1 1 2 1 0 1 3
126 บ้านละหอกตะแบง 0 0 1 1 2 0 0 0 2
127 บ้านขามสามัคคี 0 0 1 1 1 2 0 1 3
128 บ้านถนนโคกใหญ่ 0 0 1 1 1 1 1 3 3
129 บ้านตะเคียน 0 0 1 1 1 1 0 0 2
130 บ้านระกา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
131 บ้านโคลด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
132 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 6 3 2 1 11
133 บ้านปราสาทสามัคคี 0 0 0 0 4 6 1 6 11
134 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 0 0 0 0 4 4 2 3 10
135 นิคมสร้างตนเอง 2 0 0 0 0 4 0 2 0 6
136 วัดบ้านตาเสา 0 0 0 0 4 0 1 1 5
137 บ้านสวายสอ 0 0 0 0 4 0 0 0 4
138 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0 0 2 5 0 0 7
139 บ้านสังเคิล 0 0 0 0 2 3 2 0 7
140 วัดบ้านไพบูลย์ 0 0 0 0 2 3 0 0 5
141 นิคมสร้างตนเอง 4 0 0 0 0 2 2 1 0 5
142 บ้านศรีถาวร 0 0 0 0 2 2 0 5 4
143 บ้านไม้แดง 0 0 0 0 2 2 0 5 4
144 บ้านศรีภูมิสามัคคี 0 0 0 0 2 2 0 0 4
145 วัดบ้านปราสาท 0 0 0 0 2 2 0 0 4
146 บ้านปราสาท 0 0 0 0 2 1 2 1 5
147 บ้านหนองแวง 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 บ้านหนองนา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
149 บ้านโคกเบง 0 0 0 0 2 0 0 1 2
150 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 0 0 0 0 1 3 3 2 7
151 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 0 0 0 0 1 2 4 1 7
152 วัดบ้านปะทัดบุ 0 0 0 0 1 2 2 0 5
153 บ้านหนองน้ำขุ่น 0 0 0 0 1 2 1 0 4
154 บ้านโคกรัง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
155 บ้านโนนแดง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
156 บ้านเขาดินเหนือ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
157 วัดบ้านชุมแสง 0 0 0 0 1 2 0 0 3
158 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 0 0 0 0 1 2 0 0 3
159 บ้านโนนสว่าง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
160 บ้านไพศาลสามัคคี 0 0 0 0 1 1 2 1 4
161 บ้านสายตรี 16 0 0 0 0 1 1 1 2 3
162 บ้านหนองม่วงพัฒนา 0 0 0 0 1 1 1 2 3
163 บ้านร่มเย็นวิทยา 0 0 0 0 1 1 1 0 3
164 บ้านหลัก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
165 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 0 0 0 0 1 1 0 2 2
167 บ้านหนองเก็ม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านตะครอง 0 0 0 0 1 0 2 0 3
170 บ้านหนองคูณพิณทอง 0 0 0 0 1 0 1 1 2
171 บ้านเสม็ด (กส3) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
172 บ้านหนองอาแมะ 0 0 0 0 1 0 1 0 2
173 บ้านเขว้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
174 บ้านโพธิ์ไทร 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 บ้านตะโกรี 0 0 0 0 1 0 0 1 1
176 บ้านโคกเห็ด 0 0 0 0 1 0 0 1 1
177 บ้านเขาดินใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
178 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
179 บ้านโนนเสน่ห์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
180 บ้านจะนียงสามัคคี 0 0 0 0 0 3 1 1 4
181 บ้านหนองเอียน 0 0 0 0 0 2 1 1 3
182 บ้านหนองตะโก 0 0 0 0 0 2 1 0 3
183 บ้านตะลุมพุก 0 0 0 0 0 2 0 1 2
184 นิคมพัฒนาสายตรี 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1
185 บ้านระโยงใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
186 บ้านหินลาด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
187 บ้านเก็ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
188 วัดธรรมถาวร 0 0 0 0 0 0 2 0 2
189 บ้านประดู่ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
190 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
191 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
192 บ้านโคกกี่ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
193 บ้านกระสัง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
194 บ้านสายตรี 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0
195 บ้านสายโท 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
196 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 1 0
197 บ้านสารภี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 บ้านบ่อดิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 เขว้าศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 179 168 150 497 890 362 197 210 1,449