สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านสนวน 26 3 0 0 29
2 อนุบาลกระสัง 21 5 7 2 33
3 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 20 6 0 1 26
4 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 19 3 1 2 23
5 บ้านตัวอย่าง 18 2 2 1 22
6 บ้านป่าชัน 18 2 0 0 20
7 อนุบาลห้วยราช 16 1 2 0 19
8 ประโคนชัยวิทยา 15 4 4 2 23
9 วัดบ้านกันทรารมย์ 15 3 2 1 20
10 บ้านสี่เหลี่ยม 14 3 0 1 17
11 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 13 4 2 1 19
12 วัดบ้านใหม่ 13 3 0 0 16
13 วัดสำโรง 12 4 2 1 18
14 บ้านหนองไม้งาม 1 11 7 2 6 20
15 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 11 5 2 1 18
16 บ้านหนองไม้งาม 2 11 3 2 3 16
17 นิคมพัฒนาสายโท 11 11 3 1 3 15
18 วัดปทุมคงคา 11 2 2 1 15
19 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 11 2 0 2 13
20 บ้านเขาคอก 11 2 0 1 13
21 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 11 1 1 1 13
22 ชุมชนบ้านสองชั้น 11 1 1 0 13
23 บ้านแสลงโทน 10 13 5 6 28
24 บ้านโคกขมิ้น 10 4 1 1 15
25 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 10 2 3 1 15
26 บ้านบุญช่วย 10 1 1 1 12
27 อนุบาลศรทิพย์ 10 1 1 0 12
28 บ้านโคกยาง 10 1 0 1 11
29 วัดบ้านแสลงคง 10 0 1 1 11
30 วัดบ้านตะโกตาพิ 9 5 2 1 16
31 นิคมสร้างตนเอง 1 9 5 1 3 15
32 วัดอินทบูรพา 9 4 3 3 16
33 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 3 1 0 13
34 บ้านห้วยสำราญ 9 2 3 2 14
35 อนุบาลบ้านกรวด 9 2 0 1 11
36 บ้านโคกกะชาย 9 2 0 0 11
37 บ้านเสม็ด 9 2 0 0 11
38 นิคมสร้างตนเอง 9 8 5 4 3 17
39 บ้านห้วยเสลา 8 4 1 2 13
40 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 8 2 1 2 11
41 บ้านหนองขอน 7 5 2 3 14
42 บ้านปะทัดบุวิทยา 7 3 0 0 10
43 วัดบ้านหนองแขม 7 2 1 3 10
44 บ้านหนองตะขบ 7 1 3 4 11
45 บ้านโคกสูง 7 1 0 1 8
46 บ้านนาราใหญ่ 7 1 0 0 8
47 บ้านโคกกลอย 6 7 1 1 14
48 บ้านบัวถนน 6 4 2 3 12
49 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 6 4 1 0 11
50 บ้านโคกเพชรไสยา 6 3 4 5 13
51 บ้านโคกกลาง 6 3 2 1 11
52 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 6 3 0 2 9
53 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 6 3 0 0 9
54 บ้านจรอกใหญ่ 6 2 2 1 10
55 บ้านยาง (อ.กระสัง) 6 2 2 0 10
56 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 2 1 1 9
57 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 6 2 1 0 9
58 นิคมสร้างตนเอง 7 6 2 1 0 9
59 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 6 2 1 0 9
60 บ้านมะขามทานตะวัน 6 2 0 0 8
61 วัดบ้านจอม 6 1 0 1 7
62 บ้านศรีสุข 6 0 0 0 6
63 วัดพลับพลา 5 4 3 4 12
64 อนุบาลบ้านสะเดา 5 3 5 6 13
65 วัดบ้านเมืองต่ำ 5 3 0 3 8
66 บ้านเมืองไผ่ 5 2 1 3 8
67 บ้านตาแก 5 2 1 2 8
68 บ้านละหานทรายใหม่ 5 2 0 0 7
69 บ้านลำดวน 5 2 0 0 7
70 บ้านโคกตูม 5 1 1 0 7
71 บ้านหนองตระเสก 5 1 0 0 6
72 บ้านกุดโคลน 5 1 0 0 6
73 บ้านก้านเหลือง 5 1 0 0 6
74 บ้านราษฎร์นิยม 5 0 1 2 6
75 บ้านตะโกบำรุง 5 0 1 0 6
76 บ้านหนองรักษ์ 5 0 0 1 5
77 บ้านจรเข้มาก 4 6 3 2 13
78 บ้านปราสาทสามัคคี 4 6 1 6 11
79 บ้านมะมัง 4 5 0 1 9
80 บ้านห้วยปอ 4 4 4 3 12
81 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 4 3 0 11
82 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 4 2 3 10
83 บ้านโคกย่าง 4 3 6 4 13
84 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 4 3 3 1 10
85 วัดบ้านหนองพลวง 4 3 0 0 7
86 บ้านปลัด 4 1 0 0 5
87 นิคมสร้างตนเอง 2 4 0 2 0 6
88 วัดบ้านตาเสา 4 0 1 1 5
89 บ้านหนองเหล็ก 4 0 0 0 4
90 บ้านสวายสอ 4 0 0 0 4
91 นิคมสร้างตนเอง 5 3 5 0 0 8
92 วัดโคกเจริญ 3 3 3 2 9
93 นิคมสร้างตนเอง 6 3 3 0 1 6
94 พุทธบารมี 3 2 4 1 9
95 วัดตะลุงเก่า 3 2 2 1 7
96 บ้านตาอี 3 0 2 4 5
97 บ้านดอนยาว 3 0 1 1 4
98 บ้านนิคมสายโท 8 3 0 0 1 3
99 บ้านตาเป้า 3 0 0 0 3
100 บ้านโชคกราด 3 0 0 0 3
101 บ้านโคกสำโรง 3 0 0 0 3
102 บ้านจาน 3 0 0 0 3
103 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 2 5 0 0 7
104 บ้านตาราม 2 4 0 0 6
105 นิคมสร้างตนเอง 3 2 3 3 0 8
106 บ้านสังเคิล 2 3 2 0 7
107 บ้านทุ่งสว่าง 2 3 1 3 6
108 วัดบ้านไพบูลย์ 2 3 0 0 5
109 บ้านชุมแสง 2 2 1 1 5
110 บ้านบัว 2 2 1 1 5
111 นิคมสร้างตนเอง 8 2 2 1 0 5
112 นิคมสร้างตนเอง 4 2 2 1 0 5
113 บ้านศรีถาวร 2 2 0 5 4
114 บ้านไม้แดง 2 2 0 5 4
115 บ้านกะโดนหนองยาง 2 2 0 0 4
116 บ้านศรีภูมิสามัคคี 2 2 0 0 4
117 วัดบ้านปราสาท 2 2 0 0 4
118 บ้านละลมพนู 2 1 3 6 6
119 บ้านปราสาท 2 1 2 1 5
120 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 2 1 1 0 4
121 บ้านโคกมะขาม 2 1 0 3 3
122 บ้านหนองบอน 2 1 0 2 3
123 บ้านพาชี 2 1 0 1 3
124 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
125 บ้านหนองแวง 2 1 0 0 3
126 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 1 2
127 บ้านหนองนา 2 0 0 1 2
128 บ้านโคกเบง 2 0 0 1 2
129 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองตะเคียน 2 0 0 0 2
131 วัดบ้านสวายจีกน้อย 2 0 0 0 2
132 บ้านละหอกตะแบง 2 0 0 0 2
133 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 3 3 2 7
134 บ้านตะครองใต้ 1 3 1 1 5
135 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 1 2 4 1 7
136 กองทัพบกอุปถัมภ์ 1 2 2 2 5
137 วัดบ้านปะทัดบุ 1 2 2 0 5
138 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 2 1 0 4
139 บ้านโคกรัง 1 2 1 0 4
140 บ้านขามสามัคคี 1 2 0 1 3
141 บ้านโนนแดง 1 2 0 1 3
142 บ้านเขาดินเหนือ 1 2 0 0 3
143 วัดบ้านชุมแสง 1 2 0 0 3
144 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 1 2 0 0 3
145 บ้านโคกสะอาด 1 1 2 3 4
146 บ้านโนนสว่าง 1 1 2 1 4
147 บ้านไพศาลสามัคคี 1 1 2 1 4
148 บ้านถนนโคกใหญ่ 1 1 1 3 3
149 บ้านสายตรี 16 1 1 1 2 3
150 บ้านหนองม่วงพัฒนา 1 1 1 2 3
151 บ้านโคกระเหย 1 1 1 0 3
152 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 1 1 0 3
153 บ้านหลัก 1 1 1 0 3
154 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 1 0 3
155 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1 1 0 2 2
156 บ้านละลูน 1 1 0 1 2
157 บ้านหนองเก็ม 1 1 0 1 2
158 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 1 0 0 2
159 บ้านตะเคียน 1 1 0 0 2
160 บ้านระกา 1 1 0 0 2
161 บ้านหนองม่วง 1 1 0 0 2
162 บ้านตะครอง 1 0 2 0 3
163 บ้านหนองร้าน 1 0 1 2 2
164 บ้านหนองคูณพิณทอง 1 0 1 1 2
165 บ้านเสม็ด (กส3) 1 0 1 1 2
166 บ้านหนองอาแมะ 1 0 1 0 2
167 บ้านเขว้า 1 0 1 0 2
168 บ้านโพธิ์ไทร 1 0 1 0 2
169 บ้านระกาเสม็ด 1 0 0 2 1
170 บ้านตะโกรี 1 0 0 1 1
171 บ้านโคกเห็ด 1 0 0 1 1
172 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
173 วัดชุมพลมณีรัตน์ 1 0 0 0 1
174 บ้านโคลด 1 0 0 0 1
175 บ้านเขาดินใต้ 1 0 0 0 1
176 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 0 0 0 1
177 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
178 บ้านจะนียงสามัคคี 0 3 1 1 4
179 บ้านหนองเอียน 0 2 1 1 3
180 บ้านหนองตะโก 0 2 1 0 3
181 บ้านตะลุมพุก 0 2 0 1 2
182 วัดหนองตะครอง 0 1 2 0 3
183 นิคมพัฒนาสายตรี 2 0 1 0 0 1
184 บ้านระโยงใหญ่ 0 1 0 0 1
185 บ้านหินลาด 0 1 0 0 1
186 บ้านเก็ม 0 1 0 0 1
187 วัดธรรมถาวร 0 0 2 0 2
188 บ้านประดู่ 0 0 1 1 1
189 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 1 0 1
190 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 1 0 1
191 บ้านโคกกี่ 0 0 1 0 1
192 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 2 0
193 บ้านกระสัง 0 0 0 1 0
194 บ้านสายตรี 9 0 0 0 1 0
195 บ้านสายโท 1 0 0 0 1 0
196 บ้านเพชรประชาสามัคคี 0 0 0 1 0
197 บ้านสารภี 0 0 0 0 0
198 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 0
199 บ้านบ่อดิน 0 0 0 0 0
200 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0
201 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 0 0 0 0
202 เขว้าศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 890 362 197 210 1,659