สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดบ้านเมืองโพธิ์ 32 7 0 1 39
2 วัดบ้านสนวน 29 3 0 0 32
3 อนุบาลกระสัง 21 5 7 2 33
4 อนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 21 3 1 2 25
5 บ้านตัวอย่าง 18 3 2 1 23
6 บ้านป่าชัน 18 2 0 0 20
7 ประโคนชัยวิทยา 17 4 4 2 25
8 อนุบาลห้วยราช 16 2 2 0 20
9 วัดบ้านกันทรารมย์ 15 3 2 1 20
10 บ้านสี่เหลี่ยม 15 3 0 1 18
11 บ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 14 2 1 2 17
12 บ้านโคกยาง 14 2 0 1 16
13 วัดสำโรง 13 4 2 1 19
14 บ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 13 4 2 1 19
15 วัดบ้านใหม่ 13 3 0 0 16
16 บ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 13 2 0 2 15
17 บ้านหนองไม้งาม 2 12 4 2 3 18
18 บ้านโคกขมิ้น 12 4 1 1 17
19 บ้านหนองไม้งาม 1 11 7 3 6 21
20 บ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 11 5 2 1 18
21 นิคมพัฒนาสายโท 11 11 3 1 3 15
22 ชุมชนบ้านโนนเจริญ 11 2 4 1 17
23 วัดปทุมคงคา 11 2 2 1 15
24 บ้านเขาคอก 11 2 0 1 13
25 เพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 11 1 1 1 13
26 ชุมชนบ้านสองชั้น 11 1 1 0 13
27 บ้านแสลงโทน 10 14 6 6 30
28 บ้านจรเข้มาก 10 8 4 2 22
29 นิคมสร้างตนเอง 1 10 5 1 3 16
30 บ้านห้วยสำราญ 10 2 3 2 15
31 อนุบาลบ้านกรวด 10 2 0 1 12
32 บ้านบุญช่วย 10 1 2 1 13
33 วัดบ้านแสลงคง 10 1 1 1 12
34 อนุบาลศรทิพย์ 10 1 1 0 12
35 วัดอินทบูรพา 9 6 3 3 18
36 วัดบ้านตะโกตาพิ 9 5 2 1 16
37 อนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 9 3 1 0 13
38 บ้านโคกกะชาย 9 3 0 0 12
39 บ้านเสม็ด 9 2 0 0 11
40 นิคมสร้างตนเอง 9 8 5 4 3 17
41 บ้านห้วยเสลา 8 4 1 2 13
42 นิคมสร้างตนเอง 7 8 3 1 0 12
43 บ้านโคกตูม 8 1 1 0 10
44 บ้านหนองรักษ์ 8 0 0 1 8
45 บ้านหนองขอน 7 5 2 3 14
46 บ้านมะมัง 7 5 1 1 13
47 บ้านโคกกลาง 7 4 2 1 13
48 บ้านโคกเพชรไสยา 7 3 4 5 14
49 วัดบ้านหนองแขม 7 3 1 3 11
50 วัดบ้านเมืองต่ำ 7 3 0 3 10
51 บ้านปะทัดบุวิทยา 7 3 0 0 10
52 วัดบ้านจอม 7 2 0 1 9
53 บ้านหนองตะขบ 7 1 3 4 11
54 บ้านโคกสูง 7 1 0 1 8
55 บ้านนาราใหญ่ 7 1 0 0 8
56 บ้านโคกกลอย 6 7 2 1 15
57 บ้านศรีภูมิสามัคคี 6 5 0 0 11
58 บ้านบัวถนน 6 4 2 3 12
59 วัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 6 4 1 0 11
60 บ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 6 4 0 2 10
61 บ้านยาง (อ.กระสัง) 6 3 2 0 11
62 บ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 6 3 0 0 9
63 บ้านจรอกใหญ่ 6 2 2 1 10
64 วัดบ้านโคกเหล็ก 6 2 1 1 9
65 บ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 6 2 1 0 9
66 บ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 6 2 1 0 9
67 บ้านมะขามทานตะวัน 6 2 0 0 8
68 บ้านกุดโคลน 6 2 0 0 8
69 บ้านหนองตระเสก 6 1 0 0 7
70 บ้านศรีสุข 6 0 0 0 6
71 วัดพลับพลา 5 4 3 4 12
72 บ้านโคกย่าง 5 3 6 4 14
73 อนุบาลบ้านสะเดา 5 3 5 6 13
74 บ้านลำดวน 5 3 0 0 8
75 บ้านเมืองไผ่ 5 2 1 3 8
76 บ้านตาแก 5 2 1 2 8
77 บ้านละหานทรายใหม่ 5 2 0 0 7
78 บ้านก้านเหลือง 5 1 0 0 6
79 บ้านราษฎร์นิยม 5 0 1 2 6
80 วัดบ้านตาเสา 5 0 1 1 6
81 บ้านตะโกบำรุง 5 0 1 0 6
82 บ้านสวายสอ 5 0 0 0 5
83 บ้านปราสาทสามัคคี 4 6 1 6 11
84 บ้านห้วยปอ 4 4 5 3 13
85 บ้านเกษตรสมบูรณ์ 4 4 3 0 11
86 บ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 4 4 2 3 10
87 บ้านตาราม 4 4 0 0 8
88 วัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 4 3 3 1 10
89 วัดบ้านหนองพลวง 4 3 0 0 7
90 บ้านปลัด 4 1 0 0 5
91 นิคมสร้างตนเอง 2 4 0 2 0 6
92 บ้านหนองตะเคียน 4 0 0 0 4
93 บ้านหนองเหล็ก 4 0 0 0 4
94 บ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 3 6 0 0 9
95 นิคมสร้างตนเอง 5 3 5 0 0 8
96 วัดโคกเจริญ 3 4 5 2 12
97 พุทธบารมี 3 3 4 1 10
98 นิคมสร้างตนเอง 3 3 3 3 0 9
99 บ้านทุ่งสว่าง 3 3 2 3 8
100 บ้านกะโดนหนองยาง 3 3 1 0 7
101 นิคมสร้างตนเอง 6 3 3 0 1 6
102 วัดตะลุงเก่า 3 2 2 1 7
103 บ้านหนองแวง 3 2 0 0 5
104 วัดบ้านปราสาท 3 2 0 0 5
105 บ้านละลมพนู 3 1 3 6 7
106 บ้านดอนยาว 3 1 3 1 7
107 บ้านโนนสว่าง 3 1 3 1 7
108 บ้านโคกสำโรง 3 1 0 0 4
109 บ้านตาอี 3 0 2 4 5
110 บ้านนิคมสายโท 8 3 0 0 1 3
111 บ้านตาเป้า 3 0 0 0 3
112 บ้านโชคกราด 3 0 0 0 3
113 วัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3 0 0 0 3
114 วัดบ้านสวายจีกน้อย 3 0 0 0 3
115 บ้านจาน 3 0 0 0 3
116 บ้านสังเคิล 2 4 2 0 8
117 บ้านตะครองใต้ 2 4 1 1 7
118 วัดบ้านไพบูลย์ 2 4 0 0 6
119 นิคมสร้างตนเอง 8 2 3 1 0 6
120 บ้านชุมแสง 2 2 1 1 5
121 บ้านบัว 2 2 1 1 5
122 นิคมสร้างตนเอง 4 2 2 1 0 5
123 บ้านศรีถาวร 2 2 0 5 4
124 บ้านไม้แดง 2 2 0 5 4
125 บ้านหนองบอน 2 2 0 2 4
126 บ้านเขาดินเหนือ 2 2 0 0 4
127 บ้านโคกสะอาด 2 1 2 3 5
128 บ้านไพศาลสามัคคี 2 1 2 1 5
129 บ้านปราสาท 2 1 2 1 5
130 บ้านโคกระเหย 2 1 2 0 5
131 บ้านถนนโคกใหญ่ 2 1 1 3 4
132 บ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 2 1 1 0 4
133 บ้านโคกมะขาม 2 1 0 3 3
134 บ้านหนองเก็ม 2 1 0 1 3
135 บ้านโคกเห็ด 2 1 0 1 3
136 บ้านพาชี 2 1 0 1 3
137 บ้านหนองไผ่ 2 1 0 0 3
138 บ้านน้ำอ้อม 2 0 0 1 2
139 บ้านหนองนา 2 0 0 1 2
140 บ้านโคกเบง 2 0 0 1 2
141 วัดชุมพลมณีรัตน์ 2 0 0 0 2
142 บ้านโคลด 2 0 0 0 2
143 บ้านละหอกตะแบง 2 0 0 0 2
144 บ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 1 4 3 2 8
145 บ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 1 2 4 1 7
146 กองทัพบกอุปถัมภ์ 1 2 2 2 5
147 วัดบ้านปะทัดบุ 1 2 2 0 5
148 บ้านหนองน้ำขุ่น 1 2 1 0 4
149 บ้านโคกรัง 1 2 1 0 4
150 บ้านระกา 1 2 0 1 3
151 บ้านขามสามัคคี 1 2 0 1 3
152 บ้านโนนแดง 1 2 0 1 3
153 วัดบ้านชุมแสง 1 2 0 0 3
154 บ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 1 2 0 0 3
155 บ้านหนองคูณพิณทอง 1 1 2 1 4
156 บ้านสายตรี 16 1 1 1 2 3
157 บ้านหนองม่วงพัฒนา 1 1 1 2 3
158 บ้านร่มเย็นวิทยา 1 1 1 0 3
159 บ้านหลัก 1 1 1 0 3
160 วัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 1 1 1 0 3
161 บ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 1 1 0 2 2
162 บ้านสายโท 1 1 1 0 1 2
163 บ้านละลูน 1 1 0 1 2
164 บ้านบ่อดิน 1 1 0 0 2
165 บ้านโคกตะเคียนสามัคคี 1 1 0 0 2
166 บ้านตะเคียน 1 1 0 0 2
167 บ้านหนองม่วง 1 1 0 0 2
168 บ้านโคกขมิ้นพัฒนา 1 1 0 0 2
169 บ้านตะครอง 1 0 2 0 3
170 บ้านหนองร้าน 1 0 1 2 2
171 บ้านเสม็ด (กส3) 1 0 1 1 2
172 บ้านหนองอาแมะ 1 0 1 0 2
173 บ้านเขว้า 1 0 1 0 2
174 บ้านโพธิ์ไทร 1 0 1 0 2
175 บ้านระกาเสม็ด 1 0 0 2 1
176 บ้านเพชรประชาสามัคคี 1 0 0 1 1
177 บ้านตะโกรี 1 0 0 1 1
178 บ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1 0 0 0 1
179 บ้านเกียรติเจริญ 1 0 0 0 1
180 บ้านเขาดินใต้ 1 0 0 0 1
181 บ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 0 0 0 1
182 บ้านโนนเสน่ห์ 1 0 0 0 1
183 บ้านจะนียงสามัคคี 0 3 1 1 4
184 บ้านหนองเอียน 0 2 1 1 3
185 บ้านหนองตะโก 0 2 1 0 3
186 บ้านตะลุมพุก 0 2 0 1 2
187 วัดหนองตะครอง 0 1 2 0 3
188 นิคมพัฒนาสายตรี 2 0 1 0 0 1
189 บ้านระโยงใหญ่ 0 1 0 0 1
190 บ้านหินลาด 0 1 0 0 1
191 บ้านเก็ม 0 1 0 0 1
192 วัดธรรมถาวร 0 0 2 0 2
193 บ้านประดู่ 0 0 1 1 1
194 บ้านกระสังสามัคคี 0 0 1 0 1
195 บ้านหนองบอนวิทยา 0 0 1 0 1
196 บ้านโคกกี่ 0 0 1 0 1
197 บ้านประดู่ (อ.กระสัง) 0 0 0 2 0
198 บ้านกระสัง 0 0 0 1 0
199 บ้านสายตรี 9 0 0 0 1 0
200 บ้านสารภี 0 0 0 0 0
201 บ้านถนนน้อย 0 0 0 0 0
202 บ้านแสลงพันกระเจา 0 0 0 0 0
203 บ้านละหานทรายเก่า 0 0 0 0 0
204 บ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 0 0 0 0 0
205 เขว้าศึกษา 0 0 0 0 0
รวม 991 404 214 211 1,820