หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดบ้านเมืองโพธิ์ 41 32 80% 7 17.5% 0 0% 1 2.5% 40
2 โรงเรียนวัดบ้านสนวน 32 29 90.63% 3 9.38% 0 0% 0 0% 32
3 โรงเรียนอนุบาลกระสัง 37 21 60% 5 14.29% 7 20% 2 5.71% 35
4 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย(อำนวยกิจราษฎร์วิทยาคาร) 35 21 77.78% 3 11.11% 1 3.7% 2 7.41% 27
5 โรงเรียนบ้านตัวอย่าง 26 18 75% 3 12.5% 2 8.33% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนบ้านป่าชัน 24 18 90% 2 10% 0 0% 0 0% 20
7 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา 27 17 62.96% 4 14.81% 4 14.81% 2 7.41% 27
8 โรงเรียนอนุบาลห้วยราช 21 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนวัดบ้านกันทรารมย์ 21 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
10 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 20 15 78.95% 3 15.79% 0 0% 1 5.26% 19
11 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี (อ.ห้วยราช) 20 14 73.68% 2 10.53% 1 5.26% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนบ้านโคกยาง 18 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
13 โรงเรียนบ้านละเวี้ย(แปลงคุรุราษฎร์บำรุง) 26 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
14 โรงเรียนวัดสำโรง 24 13 65% 4 20% 2 10% 1 5% 20
15 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 16 13 81.25% 3 18.75% 0 0% 0 0% 16
16 โรงเรียนบ้านเสม็ด "สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร" 17 13 76.47% 2 11.76% 0 0% 2 11.76% 17
17 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 2 23 12 57.14% 4 19.05% 2 9.52% 3 14.29% 21
18 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 19 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 1 5.56% 18
19 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 1 28 11 40.74% 7 25.93% 3 11.11% 6 22.22% 27
20 โรงเรียนบ้านปังกู (คุรุประชานุสรณ์) 19 11 57.89% 5 26.32% 2 10.53% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท 11 18 11 61.11% 3 16.67% 1 5.56% 3 16.67% 18
22 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเจริญ 19 11 61.11% 2 11.11% 4 22.22% 1 5.56% 18
23 โรงเรียนวัดปทุมคงคา 16 11 68.75% 2 12.5% 2 12.5% 1 6.25% 16
24 โรงเรียนบ้านเขาคอก 14 11 78.57% 2 14.29% 0 0% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนเพียงหลวง 2 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 19 11 78.57% 1 7.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
26 โรงเรียนชุมชนบ้านสองชั้น 14 11 84.62% 1 7.69% 1 7.69% 0 0% 13
27 โรงเรียนบ้านแสลงโทน 38 10 27.78% 14 38.89% 6 16.67% 6 16.67% 36
28 โรงเรียนบ้านจรเข้มาก 24 10 41.67% 8 33.33% 4 16.67% 2 8.33% 24
29 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 19 10 52.63% 5 26.32% 1 5.26% 3 15.79% 19
30 โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ 21 10 58.82% 2 11.76% 3 17.65% 2 11.76% 17
31 โรงเรียนอนุบาลบ้านกรวด 13 10 76.92% 2 15.38% 0 0% 1 7.69% 13
32 โรงเรียนบ้านบุญช่วย 15 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
33 โรงเรียนวัดบ้านแสลงคง 13 10 76.92% 1 7.69% 1 7.69% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนอนุบาลศรทิพย์ 12 10 83.33% 1 8.33% 1 8.33% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดอินทบูรพา 23 9 42.86% 6 28.57% 3 14.29% 3 14.29% 21
36 โรงเรียนวัดบ้านตะโกตาพิ 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
37 โรงเรียนอนุบาลกัลยาประสิทธิ์ 13 9 69.23% 3 23.08% 1 7.69% 0 0% 13
38 โรงเรียนบ้านโคกกะชาย 14 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
39 โรงเรียนบ้านเสม็ด 14 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
40 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 9 21 8 40% 5 25% 4 20% 3 15% 20
41 โรงเรียนบ้านห้วยเสลา 17 8 53.33% 4 26.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
42 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 7 13 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
43 โรงเรียนบ้านโคกตูม 13 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านหนองรักษ์ 9 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
45 โรงเรียนบ้านหนองขอน 18 7 41.18% 5 29.41% 2 11.76% 3 17.65% 17
46 โรงเรียนบ้านมะมัง 14 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 14 7 50% 4 28.57% 2 14.29% 1 7.14% 14
48 โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา 22 7 36.84% 3 15.79% 4 21.05% 5 26.32% 19
49 โรงเรียนวัดบ้านหนองแขม 15 7 50% 3 21.43% 1 7.14% 3 21.43% 14
50 โรงเรียนวัดบ้านเมืองต่ำ 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
51 โรงเรียนบ้านปะทัดบุวิทยา 10 7 70% 3 30% 0 0% 0 0% 10
52 โรงเรียนวัดบ้านจอม 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
53 โรงเรียนบ้านหนองตะขบ 17 7 46.67% 1 6.67% 3 20% 4 26.67% 15
54 โรงเรียนบ้านโคกสูง 10 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
55 โรงเรียนบ้านนาราใหญ่ 8 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
56 โรงเรียนบ้านโคกกลอย 17 6 37.5% 7 43.75% 2 12.5% 1 6.25% 16
57 โรงเรียนบ้านศรีภูมิสามัคคี 12 6 54.55% 5 45.45% 0 0% 0 0% 11
58 โรงเรียนบ้านบัวถนน 15 6 40% 4 26.67% 2 13.33% 3 20% 15
59 โรงเรียนวัดบ้านไทร(เสคุรุราษฏร์อนุสรณ์) 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
60 โรงเรียนบ้านหนองเต็ง "จันทศิริอนุสรณ์" 14 6 50% 4 33.33% 0 0% 2 16.67% 12
61 โรงเรียนบ้านยาง (อ.กระสัง) 12 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
62 โรงเรียนบ้านโคกเพชร(บุญเหลือคุรุราษฎร์บำรุง) 9 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านจรอกใหญ่ 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
64 โรงเรียนวัดบ้านโคกเหล็ก 10 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
65 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมวิทยา 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
66 โรงเรียนบ้านเสม็ดประชาอุปถัมภ์ 9 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
67 โรงเรียนบ้านกุดโคลน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
68 โรงเรียนบ้านมะขามทานตะวัน 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
69 โรงเรียนบ้านหนองตระเสก 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านศรีสุข 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนวัดพลับพลา 16 5 31.25% 4 25% 3 18.75% 4 25% 16
72 โรงเรียนบ้านโคกย่าง 21 5 27.78% 3 16.67% 6 33.33% 4 22.22% 18
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา 20 5 26.32% 3 15.79% 5 26.32% 6 31.58% 19
74 โรงเรียนบ้านลำดวน 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
75 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่ 11 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 3 27.27% 11
76 โรงเรียนบ้านตาแก 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
77 โรงเรียนบ้านละหานทรายใหม่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
78 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านราษฎร์นิยม 9 5 62.5% 0 0% 1 12.5% 2 25% 8
80 โรงเรียนวัดบ้านตาเสา 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านตะโกบำรุง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านสวายสอ 6 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านปราสาทสามัคคี 17 4 23.53% 6 35.29% 1 5.88% 6 35.29% 17
84 โรงเรียนบ้านห้วยปอ 16 4 25% 4 25% 5 31.25% 3 18.75% 16
85 โรงเรียนบ้านเกษตรสมบูรณ์ 13 4 36.36% 4 36.36% 3 27.27% 0 0% 11
86 โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ 13 4 30.77% 4 30.77% 2 15.38% 3 23.08% 13
87 โรงเรียนบ้านตาราม 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
88 โรงเรียนวัดบ้านยาง(ช้อยคุรุราษฏร์บำรุง) 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
89 โรงเรียนวัดบ้านหนองพลวง 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
90 โรงเรียนบ้านปลัด 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
91 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนบ้านบุ(รัฐราษฎร์รังสฤษฎ์) 9 3 33.33% 6 66.67% 0 0% 0 0% 9
95 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 8 3 37.5% 5 62.5% 0 0% 0 0% 8
96 โรงเรียนวัดโคกเจริญ 16 3 21.43% 4 28.57% 5 35.71% 2 14.29% 14
97 โรงเรียนพุทธบารมี 11 3 27.27% 3 27.27% 4 36.36% 1 9.09% 11
98 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
99 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 15 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 11
100 โรงเรียนบ้านกะโดนหนองยาง 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
101 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 6 9 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 1 14.29% 7
102 โรงเรียนวัดตะลุงเก่า 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
103 โรงเรียนบ้านหนองแวง 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
104 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
105 โรงเรียนบ้านละลมพนู 13 3 23.08% 1 7.69% 3 23.08% 6 46.15% 13
106 โรงเรียนบ้านดอนยาว 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
107 โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
108 โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
109 โรงเรียนบ้านตาอี 9 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 4 44.44% 9
110 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 8 6 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
111 โรงเรียนบ้านจาน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านตาเป้า 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโชคกราด 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนวัดบ้านสวายจีกน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดแจ้ง (เศียรคุรุราษฎร์บำรุง) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
116 โรงเรียนบ้านสังเคิล 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
117 โรงเรียนบ้านตะครองใต้ 8 2 25% 4 50% 1 12.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์ 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
119 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 8 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
120 โรงเรียนบ้านชุมแสง 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
121 โรงเรียนบ้านบัว 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
122 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
123 โรงเรียนบ้านศรีถาวร 9 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
124 โรงเรียนบ้านไม้แดง 9 2 22.22% 2 22.22% 0 0% 5 55.56% 9
125 โรงเรียนบ้านหนองบอน 7 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
126 โรงเรียนบ้านเขาดินเหนือ 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
127 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
128 โรงเรียนบ้านปราสาท 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนบ้านไพศาลสามัคคี 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
130 โรงเรียนบ้านโคกระเหย 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
131 โรงเรียนบ้านถนนโคกใหญ่ 10 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 7
132 โรงเรียนบ้านสวายสอ "ไกรปัญญานุเคราะห์" 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
133 โรงเรียนบ้านโคกมะขาม 6 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 3 50% 6
134 โรงเรียนบ้านหนองเก็ม 14 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
135 โรงเรียนบ้านพาชี 5 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
136 โรงเรียนบ้านโคกเห็ด 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
137 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
138 โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านหนองนา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
140 โรงเรียนบ้านโคกเบง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
141 โรงเรียนบ้านละหอกตะแบง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านโคลด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนวัดชุมพลมณีรัตน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนบ้านบาตร(ชัยทัตราษฏร์บำรุง) 10 1 10% 4 40% 3 30% 2 20% 10
145 โรงเรียนบ้านตาสะดำ(สุรวุฒิอนุเคราะห์) 9 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
146 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
147 โรงเรียนวัดบ้านปะทัดบุ 5 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
148 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
149 โรงเรียนบ้านโคกรัง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
150 โรงเรียนบ้านระกา 6 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
151 โรงเรียนบ้านขามสามัคคี 5 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
152 โรงเรียนบ้านโนนแดง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
153 โรงเรียนวัดบ้านชุมแสง 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
154 โรงเรียนบ้านสำโรง(ภิญโญอนุสรณ์) 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านหนองคูณพิณทอง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
156 โรงเรียนบ้านสายตรี 16 6 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
157 โรงเรียนบ้านหนองม่วงพัฒนา 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
158 โรงเรียนบ้านร่มเย็นวิทยา 4 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
159 โรงเรียนบ้านหลัก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
160 โรงเรียนวัดบ้านจันดุม(คุรุธำรงราษฎร์อนุสรณ์) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
161 โรงเรียนบ้านนิคมสายโท 12 เหนือ 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
162 โรงเรียนบ้านละลูน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
163 โรงเรียนบ้านสายโท 1 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
164 โรงเรียนบ้านตะเคียน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนบ้านบ่อดิน 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโคกขมิ้นพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
168 โรงเรียนบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
169 โรงเรียนบ้านตะครอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
170 โรงเรียนบ้านหนองร้าน 6 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
171 โรงเรียนบ้านเสม็ด (กส3) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองอาแมะ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านเขว้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านระกาเสม็ด 3 1 33.33% 0 0% 0 0% 2 66.67% 3
176 โรงเรียนบ้านตะโกรี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านเพชรประชาสามัคคี 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านกะนัง (ฤทธิ์ประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านเกียรติเจริญ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนบ้านเขาดินใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านโคกยาง (อ.กระสัง) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
182 โรงเรียนบ้านโนนเสน่ห์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านจะนียงสามัคคี 5 0 0% 3 60% 1 20% 1 20% 5
184 โรงเรียนบ้านหนองเอียน 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
185 โรงเรียนบ้านหนองตะโก 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
186 โรงเรียนบ้านตะลุมพุก 4 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
187 โรงเรียนวัดหนองตะครอง 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
188 โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านระโยงใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหินลาด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านเก็ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนวัดธรรมถาวร 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
193 โรงเรียนบ้านประดู่ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
194 โรงเรียนบ้านกระสังสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
195 โรงเรียนบ้านหนองบอนวิทยา 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
196 โรงเรียนบ้านโคกกี่ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านประดู่ (อ.กระสัง) 5 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
198 โรงเรียนบ้านกระสัง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
199 โรงเรียนบ้านสายตรี 9 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
200 โรงเรียนบ้านสารภี 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
201 โรงเรียนบ้านถนนน้อย 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
202 โรงเรียนบ้านแสลงพันกระเจา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
203 โรงเรียนบ้านละหานทรายเก่า 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
204 โรงเรียนบ้านเกต "สุตาประชาอุปถัมภ์" 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
205 โรงเรียนเขว้าศึกษา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]