หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

[ ทั้งหมด   5 พ.ย. 2559   6 พ.ย. 2559   19 พ.ย. 2559   20 พ.ย. 2559   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 20 พ.ย. 2559

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
2 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00
3 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 20 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
2 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
3 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
4 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
5 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
6 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
7 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
9 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
10 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง ดนตรี 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
11 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
12 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
13 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
14 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 1 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
15 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 2 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
16 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 1 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
17 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 2 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
18 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 3 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
19 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 4 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30
20 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 3 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
21 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย ห้อง เวทีขับร้อง 4 (สนามฟุตบอล) 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
22 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.30 - 12.30
23 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.30 - 12.30
24 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.30 - 17.00
2 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
4 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00
5 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30
6 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 650 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
2 651 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
3 652 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
4 653 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
5 654 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
6 655 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
7 656 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
8 657 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
9 658 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30
10 659 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง(โปงลาง) ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง เวทีกลางลานเขต 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.30

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]