หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.30 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 17.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 สพป. บร. 2 ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]