หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 4 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 4 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 4 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง โรงอาหาร 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง โรงอาหาร 6 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 5 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง หอประชุมใหญ่ 20 พ.ย. 2559 13.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมใหญ่ 19 พ.ย. 2559 09.30 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 19 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ห้องประชุมเล็ก 20 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 6/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 6/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 16.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.30 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ห้อง ป. 5/2 5 พ.ย. 2559 13.00 - 17.30 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]