หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2
ณ สพป. บุรีรัมย์ เขต 2
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 755 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
2 756 การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/1 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/2 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
5 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00 ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงให้ท่านติดตามเป็นระยะๆ
6 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
7 250 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป.4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-
8 251 การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 โรงเรียนประโคนชัยวิทยา ห้อง ป. 4/3 5 พ.ย. 2559 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]