ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 095
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาล3 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองพะอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน