ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 084
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 74 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน