ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 643
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดหนองปล่อง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 5  
6 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  
8 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน