ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโนนแดง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
4 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
5 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนวัดละลวด สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  
10 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน