ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองไทร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน