ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 026
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแสลงพัน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 81 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน