ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 185
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 69 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 66 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านมาบสมอ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน