ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหลักเขต สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 89.90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านประคอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 87.90 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.90 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 84.50 ทอง 7  
8 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83.60 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73.20 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 70.60 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน