ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 19-20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 104
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านหนองยาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโคกกลาง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านหนองปรือ สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 65 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 64 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน