สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 10 8 3 21 32 13 2 5 47
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 8 2 3 13 16 3 0 0 19
3 อนุบาลลำปลายมาศ 7 8 7 22 25 4 4 3 33
4 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 7 2 2 11 16 6 3 7 25
5 สะแกโพรงอนุสรณ์ 7 1 3 11 15 3 1 1 19
6 ไตรคามสามัคคีวิทยา 6 4 6 16 21 4 5 3 30
7 อนุบาลบ้านด่าน 6 3 3 12 21 5 4 1 30
8 บ้านสำโรงโนนเค็ง 6 2 1 9 11 4 3 3 18
9 บ้านบุมะขามป้อม 5 1 2 8 9 2 7 4 18
10 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 5 0 2 7 9 4 4 0 17
11 บำรุงวิทยา 4 8 1 13 19 4 0 0 23
12 อนุบาลชำนิ 4 7 5 16 23 11 2 4 36
13 เสนสิริอนุสรณ์ 4 5 4 13 13 5 4 3 22
14 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 4 5 3 12 17 5 2 0 24
15 วัดบ้านกะชาย 4 5 0 9 13 13 1 4 27
16 ไตรมิตรวิทยาคาร 4 2 1 7 9 5 2 1 16
17 บ้านโคกกลาง 4 1 2 7 9 2 0 0 11
18 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 4 0 2 6 12 3 0 0 15
19 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 4 0 1 5 9 2 1 0 12
20 วัดหนองกระทุ่ม 3 5 7 15 19 4 0 3 23
21 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 3 3 1 7 8 4 2 1 14
22 บ้านผไทรินทร์ 3 3 0 6 12 5 5 5 22
23 วัดบ้านกะหาด 3 3 0 6 7 5 5 0 17
24 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 3 2 4 9 14 11 2 4 27
25 บ้านตูบช้าง 3 2 3 8 11 6 0 1 17
26 บ้านหลักเขต 3 2 1 6 8 5 3 4 16
27 วัดบ้านเมืองฝาง 3 2 1 6 8 5 2 3 15
28 บ้านดอนหวาย 3 2 1 6 2 3 4 0 9
29 วัดบ้านเมืองดู่ 3 2 0 5 6 1 0 0 7
30 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 3 2 0 5 6 0 0 2 6
31 วัดบ้านหนองกะทิง 3 1 5 9 15 3 2 1 20
32 บ้านประคอง 3 1 3 7 12 3 2 3 17
33 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 6 1 1 1 8
34 บ้านตาเหล็ง 2 7 5 14 12 7 3 3 22
35 บ้านโคกสนวน 2 5 1 8 8 5 4 1 17
36 บ้านหนองแวง 2 3 1 6 9 0 3 5 12
37 บ้านห้วยศาลา 2 3 0 5 8 7 5 2 20
38 บ้านนาศรีนวล 2 2 0 4 6 5 7 4 18
39 วัดละลวด 2 1 2 5 9 3 0 3 12
40 บ้านสมสนุก 2 1 2 5 8 1 1 3 10
41 บ้านกระโดนกะลันทา 2 1 1 4 8 4 3 0 15
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 1 1 4 3 2 0 0 5
43 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 2 1 0 3 8 1 2 1 11
44 บ้านตลาดชัย 2 1 0 3 3 4 1 0 8
45 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 0 1 3 5 5 1 1 11
46 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 0 1 3 3 0 0 1 3
47 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 2 0 0 2 6 4 1 0 11
48 บ้านท้องเรือ 2 0 0 2 4 1 0 0 5
49 บ้านหัวสะพาน 2 0 0 2 3 3 1 1 7
50 บ้านโนนแดง 1 4 1 6 8 1 1 2 10
51 บ้านเมืองแฝก 1 4 0 5 5 2 0 0 7
52 บ้านหนองมะค่าแต้ 1 3 0 4 4 7 5 0 16
53 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1 2 4 7 7 2 2 0 11
54 ฮั่วเคี้ยว 1 2 3 6 6 1 0 2 7
55 วัดโพธิ์ทอง 1 2 2 5 8 3 2 0 13
56 วัดบ้านปราสาท 1 2 1 4 5 1 0 1 6
57 บ้านสวายจีก 1 2 0 3 6 4 2 1 12
58 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 1 1 2 4 9 4 4 3 17
59 วัดหนองปล่อง 1 1 1 3 8 3 3 2 14
60 บ้านหนองหัวช้าง 1 1 1 3 5 1 2 2 8
61 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 5 6 4 2 15
62 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1 1 0 2 4 0 2 1 6
63 บ้านบุตาวงษ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
64 บ้านโนนศิลา 1 1 0 2 2 3 2 3 7
65 บ้านโคกหัวช้าง 1 1 0 2 2 1 2 1 5
66 บ้านสารภี 1 1 0 2 2 0 2 0 4
67 อนุบาลธีรา 1 0 1 2 6 0 0 1 6
68 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 1 0 1 2 2 2 0 0 4
69 บ้านแท่นพระ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
70 วัดหนองครก 1 0 0 1 6 1 2 0 9
71 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 1 5 2 1 1 8
72 บ้านช่อผกา 1 0 0 1 4 2 3 2 9
73 บ้านลุงม่วง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
74 บ้านหนองปรือน้อย 1 0 0 1 3 4 2 1 9
75 บ้านตลาดควาย 1 0 0 1 3 4 1 0 8
76 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 3 3 1 2 7
77 วัดหนองสองห้อง 1 0 0 1 3 2 0 2 5
78 วัดบ้านบัลลังก์ 1 0 0 1 3 2 0 0 5
79 สามัคคีมีชัยวิทยา 1 0 0 1 3 1 2 2 6
80 เรืองทองสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
81 บ้านบริหารชนบท 1 0 0 1 2 4 1 3 7
82 บ้านหนองระนาม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
83 บ้านโคกเก่า 1 0 0 1 2 0 0 0 2
84 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1 1 0 1 2
85 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
86 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 0 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านตะโคงสามัคคี 0 5 1 6 7 4 0 2 11
88 บ้านถาวร 0 3 2 5 5 7 4 2 16
89 บ้านหนองม่วง 0 2 3 5 7 5 6 4 18
90 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 2 2 4 6 4 1 2 11
91 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 2 0 2 3 4 2 0 9
92 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 2 0 2 3 1 3 1 7
93 บ้านดอนใหญ่ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
94 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 1 2 3 4 1 1 0 6
95 บ้านโคกสว่าง 0 1 1 2 7 1 0 1 8
96 บ้านตะโกตาเนตร 0 1 1 2 4 5 5 1 14
97 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 1 1 2 4 4 1 0 9
98 บ้านหนองยาง 0 1 1 2 3 2 2 1 7
99 บ้านทะเมนชัย 0 1 1 2 3 2 1 2 6
100 บ้านนากลาง 0 1 1 2 2 3 1 1 6
101 วัดโกรกประดู่ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
102 วัดโคกสะอาด 0 1 1 2 2 2 1 1 5
103 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 1 0 1 5 4 0 0 9
104 วัดสว่างบูรพา 0 1 0 1 4 3 0 1 7
105 เทศบาล 1 0 1 0 1 4 2 0 0 6
106 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 1 0 1 4 1 1 1 6
107 วัดโนนสำราญ 0 1 0 1 3 1 0 1 4
108 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 1 0 1 2 3 2 3 7
109 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
110 บ้านโคกเปราะ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
111 เทศบาล2 0 1 0 1 1 3 0 0 4
112 บ้านตราดหนองพลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
113 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
114 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
115 บ้านหนองพะอง 0 0 2 2 5 2 3 3 10
116 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 0 0 2 2 4 4 4 2 12
117 บ้านหนองขวาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
118 บ้านหนองม้า 0 0 1 1 3 3 1 1 7
119 วิมลวิทยา 0 0 1 1 3 2 2 1 7
120 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 1 1 3 1 1 1 5
121 วัดขี้ตุ่น 0 0 1 1 2 3 0 0 5
122 วัดหนองเก้าข่า 0 0 1 1 2 1 1 1 4
123 บ้านกระเดื่อง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
124 บ้านตะโก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
125 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
126 วัดบ้านโคกชาด 0 0 1 1 1 6 1 0 8
127 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
128 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
129 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
130 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 5 1 3 2 9
131 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 0 0 0 4 3 0 2 7
132 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 0 0 0 4 2 1 3 7
133 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 0 0 4 2 0 2 6
134 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 4 1 1 0 6
135 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
136 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
137 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 2 7 2 3 11
138 บ้านหนองทะลอก 0 0 0 0 2 5 4 3 11
139 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 0 0 2 3 1 3 6
140 พระครูวิทยา 0 0 0 0 2 2 2 3 6
141 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
142 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 2 2 1 0 5
143 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
144 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
145 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
146 เทศบาล3 0 0 0 0 2 1 0 0 3
147 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 2 1 0 0 3
148 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 0 0 2 0 3 0 5
149 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
150 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 1 3 0 1 4
151 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
152 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
153 เบญจคามวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 3 5
154 จตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
155 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 1 4 0 6
156 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
157 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
158 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
159 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
160 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
161 บ้านพะไล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
163 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
164 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
165 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 0 2 3 1 5
166 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
167 ไตรภูมิวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
168 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
169 บ้านหนองค่าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
170 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
171 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
173 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
174 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
175 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
180 วัดบ้านรุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
181 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
182 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
183 บ้านฝังงา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
185 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
186 บ้านมาบสมอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
187 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 บ้านโคกระกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 214 189 145 548 882 442 256 209 1,580