สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 10 8 3 21 32 13 2 5 47
2 อนุบาลบุรีรัมย์ 8 2 3 13 16 3 0 0 19
3 สะแกโพรงอนุสรณ์ 7 1 3 11 14 3 1 1 18
4 ไตรคามสามัคคีวิทยา 6 3 6 15 20 4 5 3 29
5 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 6 2 2 10 15 6 3 7 24
6 บ้านบุมะขามป้อม 5 1 2 8 8 2 5 4 15
7 บำรุงวิทยา 4 8 1 13 19 4 0 0 23
8 อนุบาลชำนิ 4 7 5 16 23 11 2 4 36
9 วัดบ้านกะชาย 4 5 0 9 13 13 1 4 27
10 ไตรมิตรวิทยาคาร 4 2 1 7 9 5 2 1 16
11 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 4 0 2 6 12 3 0 0 15
12 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 4 0 2 6 8 1 2 0 11
13 วัดหนองกระทุ่ม 3 5 7 15 19 4 0 3 23
14 เสนสิริอนุสรณ์ 3 5 4 12 12 5 4 3 21
15 อนุบาลลำปลายมาศ 3 5 3 11 13 3 4 3 20
16 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 3 3 2 8 13 3 2 0 18
17 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 3 3 1 7 8 4 2 1 14
18 บ้านดอนหวาย 3 2 1 6 2 3 4 0 9
19 วัดบ้านเมืองดู่ 3 2 0 5 6 1 0 0 7
20 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 3 2 0 5 6 0 0 2 6
21 บ้านสำโรงโนนเค็ง 3 1 1 5 7 4 2 3 13
22 บ้านประคอง 3 0 2 5 8 3 2 3 13
23 บ้านหนองไผ่ 3 0 0 3 6 1 1 1 8
24 บ้านตาเหล็ง 2 5 3 10 7 7 2 3 16
25 บ้านโคกสนวน 2 5 1 8 8 5 4 1 17
26 บ้านหนองแวง 2 3 1 6 9 0 3 5 12
27 บ้านผไทรินทร์ 2 3 0 5 11 5 5 5 21
28 บ้านห้วยศาลา 2 3 0 5 8 7 5 2 20
29 วัดบ้านกะหาด 2 3 0 5 6 5 5 0 16
30 บ้านตูบช้าง 2 2 2 6 8 6 0 1 14
31 วัดบ้านเมืองฝาง 2 2 0 4 6 5 2 3 13
32 อนุบาลบ้านด่าน 2 1 2 5 11 5 4 1 20
33 วัดละลวด 2 1 2 5 9 3 0 3 12
34 บ้านสมสนุก 2 1 2 5 8 1 1 3 10
35 บ้านกระโดนกะลันทา 2 1 1 4 8 4 3 0 15
36 บ้านโคกกลาง 2 1 1 4 5 1 0 0 6
37 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 1 1 4 3 2 0 0 5
38 บ้านตลาดชัย 2 1 0 3 3 4 1 0 8
39 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 2 0 1 3 7 2 1 0 10
40 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 2 0 1 3 5 5 1 1 11
41 บ้านหนองแต้พัฒนา 2 0 1 3 3 0 0 1 3
42 บ้านหลักเขต 2 0 0 2 4 3 2 4 9
43 บ้านโนนแดง 1 4 1 6 8 1 1 2 10
44 บ้านเมืองแฝก 1 3 0 4 4 2 0 0 6
45 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 1 2 3 6 6 2 2 0 10
46 ฮั่วเคี้ยว 1 2 3 6 6 1 0 2 7
47 วัดโพธิ์ทอง 1 2 2 5 6 3 2 0 11
48 วัดบ้านปราสาท 1 2 1 4 5 1 0 1 6
49 บ้านสวายจีก 1 2 0 3 5 4 2 1 11
50 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 1 1 2 4 9 4 4 3 17
51 วัดหนองปล่อง 1 1 1 3 8 3 3 2 14
52 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 1 1 0 2 8 1 2 0 11
53 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 5 5 4 2 14
54 บ้านบุตาวงษ์ 1 1 0 2 3 1 0 0 4
55 บ้านโนนศิลา 1 1 0 2 2 3 2 3 7
56 บ้านสารภี 1 1 0 2 2 0 2 0 4
57 อนุบาลธีรา 1 0 1 2 6 0 0 1 6
58 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 1 0 1 2 2 2 0 0 4
59 บ้านแท่นพระ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
60 วัดหนองครก 1 0 0 1 6 1 2 0 9
61 บ้านหนองมะเขือ 1 0 0 1 5 1 1 1 7
62 บ้านลุงม่วง 1 0 0 1 4 0 0 0 4
63 บ้านหนองปรือน้อย 1 0 0 1 3 4 2 1 9
64 บ้านตลาดควาย 1 0 0 1 3 4 1 0 8
65 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 1 0 0 1 3 3 1 2 7
66 บ้านช่อผกา 1 0 0 1 3 2 2 2 7
67 วัดหนองสองห้อง 1 0 0 1 3 2 0 2 5
68 สามัคคีมีชัยวิทยา 1 0 0 1 3 1 2 2 6
69 เรืองทองสามัคคี 1 0 0 1 3 0 0 0 3
70 บ้านบริหารชนบท 1 0 0 1 2 4 1 3 7
71 บ้านหัวสะพาน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
72 บ้านท้องเรือ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 1 0 0 1 2 0 1 1 3
74 บ้านหนองระนาม 1 0 0 1 2 0 1 0 3
75 บ้านหนองผักแว่น 1 0 0 1 1 1 0 1 2
76 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 บ้านตะโคงสามัคคี 0 3 0 3 4 3 0 2 7
78 บ้านหนองม่วง 0 2 3 5 7 5 6 4 18
79 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 0 2 2 4 6 3 1 2 10
80 บ้านถาวร 0 2 2 4 4 7 4 2 15
81 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 0 2 0 2 3 1 3 1 7
82 บ้านดอนใหญ่ 0 2 0 2 3 0 0 0 3
83 บ้านหนองมะค่าแต้ 0 2 0 2 2 7 5 0 14
84 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 0 1 4 5 10 11 2 4 23
85 บ้านโคกสว่าง 0 1 1 2 7 1 0 1 8
86 บ้านตะโกตาเนตร 0 1 1 2 4 5 5 1 14
87 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 0 1 1 2 4 4 1 0 9
88 บ้านทะเมนชัย 0 1 1 2 3 2 1 2 6
89 บ้านนากลาง 0 1 1 2 2 3 1 1 6
90 วัดโกรกประดู่ 0 1 1 2 2 3 1 0 6
91 วัดโคกสะอาด 0 1 1 2 2 2 1 1 5
92 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 0 1 0 1 5 4 0 0 9
93 วัดสว่างบูรพา 0 1 0 1 4 3 0 1 7
94 เทศบาล 1 0 1 0 1 4 2 0 0 6
95 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 0 1 0 1 2 4 2 0 8
96 วัดบ้านถลุงเหล็ก 0 1 0 1 2 3 2 3 7
97 บ้านสำโรงโคกเพชร 0 1 0 1 2 1 1 1 4
98 บ้านแสลงพัน 0 1 0 1 2 0 1 0 3
99 บ้านโคกเปราะ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
100 เทศบาล2 0 1 0 1 1 3 0 0 4
101 บ้านโคกหัวช้าง 0 1 0 1 1 1 2 1 4
102 บ้านตราดหนองพลวง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
103 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
104 บ้านม่วงวิทยาคาร 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 วัดบ้านหนองกะทิง 0 0 3 3 9 2 1 1 12
106 บ้านหนองพะอง 0 0 2 2 5 2 3 3 10
107 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 0 0 2 2 4 4 4 2 12
108 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 0 0 2 2 3 1 1 0 5
109 บ้านหนองขวาง 0 0 1 1 4 0 0 0 4
110 บ้านหนองม้า 0 0 1 1 3 3 1 1 7
111 วิมลวิทยา 0 0 1 1 3 2 2 1 7
112 วัดขี้ตุ่น 0 0 1 1 2 3 0 0 5
113 บ้านกระเดื่อง 0 0 1 1 2 1 0 1 3
114 บ้านตะโก 0 0 1 1 2 0 1 0 3
115 วัดบ้านเสม็ด 0 0 1 1 2 0 1 0 3
116 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
117 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
118 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
119 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
120 บ้านกลันทาวิทยา 0 0 0 0 5 1 3 2 9
121 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 0 0 0 0 4 3 0 2 7
122 บ้านเสม็ดโคกตาล 0 0 0 0 4 2 1 3 7
123 บ้านโกรกขี้หนู 0 0 0 0 4 2 0 2 6
124 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 0 0 0 0 3 4 1 0 8
125 บ้านสระเกษ 0 0 0 0 3 2 0 0 5
126 บ้านบุ-หนองเทา 0 0 0 0 3 1 0 1 4
127 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 0 0 0 0 3 0 1 0 4
128 วัดบ้านเย้ยสะแก 0 0 0 0 2 6 2 3 10
129 บ้านนาศรีนวล 0 0 0 0 2 5 7 4 14
130 บ้านหนองทะลอก 0 0 0 0 2 5 4 3 11
131 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 0 0 0 0 2 3 1 3 6
132 วัดหนองขุนปราบ 0 0 0 0 2 2 1 1 5
133 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 0 0 0 0 2 2 1 0 5
134 บ้านหนองเมืองต่ำ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
135 วัดบ้านบัลลังก์ 0 0 0 0 2 2 0 0 4
136 บ้านหนองหัวช้าง 0 0 0 0 2 1 2 2 5
137 บ้านหนองหญ้าปล้อง 0 0 0 0 2 1 2 0 5
138 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
139 วัดโนนสำราญ 0 0 0 0 2 1 0 1 3
140 เทศบาล3 0 0 0 0 2 1 0 0 3
141 บ้านหนองเฒ่ากา 0 0 0 0 1 3 2 1 6
142 บ้านหนองผักโพด 0 0 0 0 1 3 0 1 4
143 บ้านหนองไทร 0 0 0 0 1 3 0 0 4
144 บ้านหนองไฮ 0 0 0 0 1 2 4 0 7
145 พระครูวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 3 5
146 เบญจคามวิทยา 0 0 0 0 1 2 2 3 5
147 บ้านหนองยาง 0 0 0 0 1 2 2 1 5
148 จตุคามสามัคคีวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
149 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 0 0 0 0 1 1 4 0 6
150 บ้านหนองตาดน้อย 0 0 0 0 1 1 3 1 5
151 บ้านตูมหวาน 0 0 0 0 1 1 0 1 2
152 วัดหนองเก้าข่า 0 0 0 0 1 1 0 1 2
153 บ้านปรุบุมะค่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
154 บ้านหนองตราดน้อย 0 0 0 0 1 0 2 1 3
155 วัดบ้านบุโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 2 0 3
156 บ้านหนองบัว 0 0 0 0 1 0 1 1 2
157 บ้านพะไล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกระกาน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านสะแกซำ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
160 โสภณวรวัฒน์วิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
161 วัดบ้านโคกชาด 0 0 0 0 0 6 1 0 7
162 วัดสถานีหนองตาด 0 0 0 0 0 2 3 1 5
163 บ้านหนองตราด 0 0 0 0 0 2 2 1 4
164 ไตรภูมิวิทยา 0 0 0 0 0 2 1 0 3
165 บ้านห้วยมะไฟ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
166 บ้านหนองค่าย 0 0 0 0 0 1 1 1 2
167 วัดบ้านตะขบ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
168 บ้านม่วง 0 0 0 0 0 1 0 2 1
169 บ้านหนองโสน 0 0 0 0 0 1 0 2 1
170 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 2 1
171 บ้านโคกสะอาด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
172 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
173 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
174 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
176 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
177 วัดบ้านรุน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
179 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 0 0 0 0 2 1 2
180 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
181 บ้านฝังงา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
183 บ้านโคกวัด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
184 บ้านมาบสมอ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
185 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 บ้านโคกระกา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 171 160 124 455 762 424 243 208 1,429