สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 32 13 2 5 47
2 อนุบาลชำนิ 23 11 2 4 36
3 ไตรคามสามัคคีวิทยา 20 4 5 3 29
4 วัดหนองกระทุ่ม 19 4 0 3 23
5 บำรุงวิทยา 19 4 0 0 23
6 อนุบาลบุรีรัมย์ 16 3 0 0 19
7 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 15 6 3 7 24
8 สะแกโพรงอนุสรณ์ 14 3 1 1 18
9 วัดบ้านกะชาย 13 13 1 4 27
10 อนุบาลลำปลายมาศ 13 3 4 3 20
11 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 13 3 2 0 18
12 เสนสิริอนุสรณ์ 12 5 4 3 21
13 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 12 3 0 0 15
14 บ้านผไทรินทร์ 11 5 5 5 21
15 อนุบาลบ้านด่าน 11 5 4 1 20
16 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 10 11 2 4 23
17 ไตรมิตรวิทยาคาร 9 5 2 1 16
18 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 4 4 3 17
19 วัดละลวด 9 3 0 3 12
20 วัดบ้านหนองกะทิง 9 2 1 1 12
21 บ้านหนองแวง 9 0 3 5 12
22 บ้านห้วยศาลา 8 7 5 2 20
23 บ้านตูบช้าง 8 6 0 1 14
24 บ้านโคกสนวน 8 5 4 1 17
25 บ้านกระโดนกะลันทา 8 4 3 0 15
26 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 4 2 1 14
27 วัดหนองปล่อง 8 3 3 2 14
28 บ้านประคอง 8 3 2 3 13
29 บ้านบุมะขามป้อม 8 2 5 4 15
30 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 8 1 2 0 11
31 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 8 1 2 0 11
32 บ้านสมสนุก 8 1 1 3 10
33 บ้านโนนแดง 8 1 1 2 10
34 บ้านตาเหล็ง 7 7 2 3 16
35 บ้านหนองม่วง 7 5 6 4 18
36 บ้านสำโรงโนนเค็ง 7 4 2 3 13
37 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 7 2 1 0 10
38 บ้านโคกสว่าง 7 1 0 1 8
39 วัดบ้านกะหาด 6 5 5 0 16
40 วัดบ้านเมืองฝาง 6 5 2 3 13
41 วัดโพธิ์ทอง 6 3 2 0 11
42 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 6 3 1 2 10
43 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 6 2 2 0 10
44 วัดหนองครก 6 1 2 0 9
45 บ้านหนองไผ่ 6 1 1 1 8
46 ฮั่วเคี้ยว 6 1 0 2 7
47 วัดบ้านเมืองดู่ 6 1 0 0 7
48 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 6 0 0 2 6
49 อนุบาลธีรา 6 0 0 1 6
50 บ้านหนองปรือ 5 5 4 2 14
51 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 5 5 1 1 11
52 บ้านสวายจีก 5 4 2 1 11
53 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 5 4 0 0 9
54 บ้านหนองพะอง 5 2 3 3 10
55 บ้านกลันทาวิทยา 5 1 3 2 9
56 บ้านหนองมะเขือ 5 1 1 1 7
57 วัดบ้านปราสาท 5 1 0 1 6
58 บ้านโคกกลาง 5 1 0 0 6
59 บ้านถาวร 4 7 4 2 15
60 บ้านตะโกตาเนตร 4 5 5 1 14
61 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 4 4 4 2 12
62 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 4 4 1 0 9
63 บ้านหลักเขต 4 3 2 4 9
64 บ้านตะโคงสามัคคี 4 3 0 2 7
65 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 3 0 2 7
66 วัดสว่างบูรพา 4 3 0 1 7
67 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 2 1 3 7
68 บ้านโกรกขี้หนู 4 2 0 2 6
69 บ้านเมืองแฝก 4 2 0 0 6
70 เทศบาล 1 4 2 0 0 6
71 บ้านลุงม่วง 4 0 0 0 4
72 บ้านหนองขวาง 4 0 0 0 4
73 บ้านหนองปรือน้อย 3 4 2 1 9
74 บ้านตลาดชัย 3 4 1 0 8
75 บ้านตลาดควาย 3 4 1 0 8
76 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 3 4 1 0 8
77 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 3 3 1 2 7
78 บ้านหนองม้า 3 3 1 1 7
79 บ้านช่อผกา 3 2 2 2 7
80 วิมลวิทยา 3 2 2 1 7
81 บ้านทะเมนชัย 3 2 1 2 6
82 วัดหนองสองห้อง 3 2 0 2 5
83 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 2 0 0 5
84 บ้านสระเกษ 3 2 0 0 5
85 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 3 1 3 1 7
86 สามัคคีมีชัยวิทยา 3 1 2 2 6
87 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 3 1 1 0 5
88 บ้านบุ-หนองเทา 3 1 0 1 4
89 บ้านบุตาวงษ์ 3 1 0 0 4
90 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 3 0 1 0 4
91 บ้านหนองแต้พัฒนา 3 0 0 1 3
92 เรืองทองสามัคคี 3 0 0 0 3
93 บ้านดอนใหญ่ 3 0 0 0 3
94 บ้านหนองมะค่าแต้ 2 7 5 0 14
95 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 6 2 3 10
96 บ้านนาศรีนวล 2 5 7 4 14
97 บ้านหนองทะลอก 2 5 4 3 11
98 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 2 4 2 0 8
99 บ้านบริหารชนบท 2 4 1 3 7
100 บ้านดอนหวาย 2 3 4 0 9
101 บ้านโนนศิลา 2 3 2 3 7
102 วัดบ้านถลุงเหล็ก 2 3 2 3 7
103 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 2 3 1 3 6
104 บ้านนากลาง 2 3 1 1 6
105 วัดโกรกประดู่ 2 3 1 0 6
106 วัดขี้ตุ่น 2 3 0 0 5
107 วัดโคกสะอาด 2 2 1 1 5
108 วัดหนองขุนปราบ 2 2 1 1 5
109 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 2 1 0 5
110 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 0 0 4
111 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 2 0 0 4
112 วัดบ้านบัลลังก์ 2 2 0 0 4
113 บ้านหนองหัวช้าง 2 1 2 2 5
114 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 2 0 5
115 บ้านสำโรงโคกเพชร 2 1 1 1 4
116 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 1 1 1 4
117 บ้านหัวสะพาน 2 1 0 1 3
118 บ้านกระเดื่อง 2 1 0 1 3
119 วัดโนนสำราญ 2 1 0 1 3
120 บ้านท้องเรือ 2 1 0 0 3
121 เทศบาล3 2 1 0 0 3
122 บ้านสารภี 2 0 2 0 4
123 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 2 0 1 1 3
124 บ้านหนองระนาม 2 0 1 0 3
125 บ้านแสลงพัน 2 0 1 0 3
126 บ้านตะโก 2 0 1 0 3
127 วัดบ้านเสม็ด 2 0 1 0 3
128 บ้านโคกเปราะ 2 0 0 1 2
129 บ้านแท่นพระ 2 0 0 0 2
130 บ้านหนองเฒ่ากา 1 3 2 1 6
131 บ้านหนองผักโพด 1 3 0 1 4
132 เทศบาล2 1 3 0 0 4
133 บ้านหนองไทร 1 3 0 0 4
134 บ้านหนองไฮ 1 2 4 0 7
135 พระครูวิทยา 1 2 2 3 5
136 เบญจคามวิทยา 1 2 2 3 5
137 บ้านหนองยาง 1 2 2 1 5
138 จตุคามสามัคคีวิทยา 1 2 0 0 3
139 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 1 4 0 6
140 บ้านหนองตาดน้อย 1 1 3 1 5
141 บ้านโคกหัวช้าง 1 1 2 1 4
142 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 1 1 1 1 3
143 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 1 2
144 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 1 0 1 2
145 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 1 1 0 1 2
146 บ้านตูมหวาน 1 1 0 1 2
147 วัดหนองเก้าข่า 1 1 0 1 2
148 บ้านปรุบุมะค่า 1 1 0 0 2
149 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 2 1 3
150 วัดบ้านบุโพธิ์ 1 0 2 0 3
151 บ้านหนองบัว 1 0 1 1 2
152 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
153 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 0 1
154 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
155 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
156 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
157 บ้านพะไล 1 0 0 0 1
158 บ้านโคกระกาน้อย 1 0 0 0 1
159 วัดบ้านสะแกซำ 1 0 0 0 1
160 โสภณวรวัฒน์วิทยา 1 0 0 0 1
161 วัดบ้านโคกชาด 0 6 1 0 7
162 วัดสถานีหนองตาด 0 2 3 1 5
163 บ้านหนองตราด 0 2 2 1 4
164 ไตรภูมิวิทยา 0 2 1 0 3
165 บ้านห้วยมะไฟ 0 2 1 0 3
166 บ้านหนองค่าย 0 1 1 1 2
167 วัดบ้านตะขบ 0 1 1 0 2
168 บ้านม่วง 0 1 0 2 1
169 บ้านหนองโสน 0 1 0 2 1
170 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 1 0 2 1
171 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 1
172 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 0 1
173 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 1 0 0 1
174 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 1 0 0 1
175 บ้านหนองปลิง 0 1 0 0 1
176 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 1 0 0 1
177 วัดบ้านรุน 0 1 0 0 1
178 วัดบ้านหนองปลาไหล 0 1 0 0 1
179 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 2 1 2
180 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 2 0 2
181 บ้านฝังงา 0 0 1 0 1
182 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 1 0 1
183 บ้านโคกวัด 0 0 1 0 1
184 บ้านมาบสมอ 0 0 0 1 0
185 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0
186 บ้านโคกระกา 0 0 0 0 0
รวม 762 424 243 208 1,637