สรุปเหรียญรางวัล สพป. บุรีรัมย์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 มารีย์อนุสรณ์ 32 13 2 5 47
2 อนุบาลลำปลายมาศ 25 4 4 3 33
3 อนุบาลชำนิ 23 11 2 4 36
4 อนุบาลบ้านด่าน 21 5 4 1 30
5 ไตรคามสามัคคีวิทยา 21 4 5 3 30
6 วัดหนองกระทุ่ม 19 4 0 3 23
7 บำรุงวิทยา 19 4 0 0 23
8 บ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 17 5 2 0 24
9 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 16 6 3 7 25
10 อนุบาลบุรีรัมย์ 16 3 0 0 19
11 วัดบ้านหนองกะทิง 15 3 2 1 20
12 สะแกโพรงอนุสรณ์ 15 3 1 1 19
13 บ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 14 11 2 4 27
14 วัดบ้านกะชาย 13 13 1 4 27
15 เสนสิริอนุสรณ์ 13 5 4 3 22
16 บ้านตาเหล็ง 12 7 3 3 22
17 บ้านผไทรินทร์ 12 5 5 5 22
18 บ้านประคอง 12 3 2 3 17
19 วัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 12 3 0 0 15
20 บ้านตูบช้าง 11 6 0 1 17
21 บ้านสำโรงโนนเค็ง 11 4 3 3 18
22 ไตรมิตรวิทยาคาร 9 5 2 1 16
23 มหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 9 4 4 3 17
24 บ้านโคกกลางอนุสรณ์ 9 4 4 0 17
25 วัดละลวด 9 3 0 3 12
26 บ้านบุมะขามป้อม 9 2 7 4 18
27 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย 9 2 1 0 12
28 บ้านโคกกลาง 9 2 0 0 11
29 บ้านหนองแวง 9 0 3 5 12
30 บ้านห้วยศาลา 8 7 5 2 20
31 บ้านโคกสนวน 8 5 4 1 17
32 บ้านหลักเขต 8 5 3 4 16
33 วัดบ้านเมืองฝาง 8 5 2 3 15
34 บ้านกระโดนกะลันทา 8 4 3 0 15
35 บ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 8 4 2 1 14
36 วัดหนองปล่อง 8 3 3 2 14
37 วัดโพธิ์ทอง 8 3 2 0 13
38 วัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 8 1 2 1 11
39 บ้านสมสนุก 8 1 1 3 10
40 บ้านโนนแดง 8 1 1 2 10
41 บ้านหนองม่วง 7 5 6 4 18
42 วัดบ้านกะหาด 7 5 5 0 17
43 บ้านตะโคงสามัคคี 7 4 0 2 11
44 เขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 7 2 2 0 11
45 บ้านโคกสว่าง 7 1 0 1 8
46 บ้านนาศรีนวล 6 5 7 4 18
47 บ้านสวายจีก 6 4 2 1 12
48 บ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 6 4 1 2 11
49 วัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 6 4 1 0 11
50 วัดหนองครก 6 1 2 0 9
51 บ้านหนองไผ่ 6 1 1 1 8
52 ฮั่วเคี้ยว 6 1 0 2 7
53 วัดบ้านเมืองดู่ 6 1 0 0 7
54 วัดบ้านปลัดปุ๊ก 6 0 0 2 6
55 อนุบาลธีรา 6 0 0 1 6
56 บ้านถาวร 5 7 4 2 16
57 บ้านหนองปรือ 5 6 4 2 15
58 บ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 5 5 1 1 11
59 สรีพรรณสันติภาพนาฝาย 5 4 0 0 9
60 บ้านหนองพะอง 5 2 3 3 10
61 บ้านหนองมะเขือ 5 2 1 1 8
62 บ้านเมืองแฝก 5 2 0 0 7
63 บ้านกลันทาวิทยา 5 1 3 2 9
64 บ้านหนองหัวช้าง 5 1 2 2 8
65 วัดบ้านปราสาท 5 1 0 1 6
66 บ้านหนองมะค่าแต้ 4 7 5 0 16
67 บ้านตะโกตาเนตร 4 5 5 1 14
68 วัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 4 4 4 2 12
69 อนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 4 4 1 0 9
70 บ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 4 3 0 2 7
71 วัดสว่างบูรพา 4 3 0 1 7
72 บ้านช่อผกา 4 2 3 2 9
73 บ้านเสม็ดโคกตาล 4 2 1 3 7
74 บ้านโกรกขี้หนู 4 2 0 2 6
75 เทศบาล 1 4 2 0 0 6
76 บ้านสำโรงโคกเพชร 4 1 1 1 6
77 บ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 4 1 1 0 6
78 บ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 4 1 1 0 6
79 บ้านท้องเรือ 4 1 0 0 5
80 บ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 4 0 2 1 6
81 บ้านลุงม่วง 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองขวาง 4 0 0 0 4
83 บ้านหนองปรือน้อย 3 4 2 1 9
84 วัดบ้านบุขี้เหล็ก 3 4 2 0 9
85 บ้านตลาดชัย 3 4 1 0 8
86 บ้านตลาดควาย 3 4 1 0 8
87 ชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 3 3 1 2 7
88 บ้านหัวสะพาน 3 3 1 1 7
89 บ้านหนองม้า 3 3 1 1 7
90 บ้านหนองยาง 3 2 2 1 7
91 วิมลวิทยา 3 2 2 1 7
92 บ้านทะเมนชัย 3 2 1 2 6
93 วัดหนองสองห้อง 3 2 0 2 5
94 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 3 2 0 0 5
95 วัดบ้านบัลลังก์ 3 2 0 0 5
96 บ้านสระเกษ 3 2 0 0 5
97 บ้านโพธิ์ดอนหวาย 3 1 3 1 7
98 สามัคคีมีชัยวิทยา 3 1 2 2 6
99 บ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 3 1 1 1 5
100 วัดโนนสำราญ 3 1 0 1 4
101 บ้านบุ-หนองเทา 3 1 0 1 4
102 บ้านบุตาวงษ์ 3 1 0 0 4
103 บ้านหนองแต้พัฒนา 3 0 0 1 3
104 เรืองทองสามัคคี 3 0 0 0 3
105 บ้านดอนใหญ่ 3 0 0 0 3
106 วัดบ้านเย้ยสะแก 2 7 2 3 11
107 บ้านหนองทะลอก 2 5 4 3 11
108 บ้านบริหารชนบท 2 4 1 3 7
109 บ้านดอนหวาย 2 3 4 0 9
110 บ้านโนนศิลา 2 3 2 3 7
111 วัดบ้านถลุงเหล็ก 2 3 2 3 7
112 บ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 2 3 1 3 6
113 บ้านนากลาง 2 3 1 1 6
114 วัดโกรกประดู่ 2 3 1 0 6
115 วัดขี้ตุ่น 2 3 0 0 5
116 พระครูวิทยา 2 2 2 3 6
117 วัดโคกสะอาด 2 2 1 1 5
118 วัดหนองขุนปราบ 2 2 1 1 5
119 บ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 2 2 1 0 5
120 บ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 2 2 0 0 4
121 บ้านหนองเมืองต่ำ 2 2 0 0 4
122 บ้านโคกหัวช้าง 2 1 2 1 5
123 บ้านหนองหญ้าปล้อง 2 1 2 0 5
124 วัดหนองเก้าข่า 2 1 1 1 4
125 บ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 2 1 1 1 4
126 บ้านกระเดื่อง 2 1 0 1 3
127 เทศบาล3 2 1 0 0 3
128 วัดบ้านหนองปลาไหล 2 1 0 0 3
129 วัดบ้านบุโพธิ์ 2 0 3 0 5
130 บ้านสารภี 2 0 2 0 4
131 บ้านหนองระนาม 2 0 1 0 3
132 บ้านแสลงพัน 2 0 1 0 3
133 บ้านตะโก 2 0 1 0 3
134 วัดบ้านเสม็ด 2 0 1 0 3
135 บ้านโคกเปราะ 2 0 0 1 2
136 บ้านแท่นพระ 2 0 0 0 2
137 บ้านโคกเก่า 2 0 0 0 2
138 วัดบ้านโคกชาด 1 6 1 0 8
139 บ้านหนองเฒ่ากา 1 3 2 1 6
140 บ้านหนองผักโพด 1 3 0 1 4
141 เทศบาล2 1 3 0 0 4
142 บ้านหนองไทร 1 3 0 0 4
143 บ้านหนองไฮ 1 2 4 0 7
144 เบญจคามวิทยา 1 2 2 3 5
145 จตุคามสามัคคีวิทยา 1 2 0 0 3
146 บ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 1 1 4 0 6
147 บ้านหนองตาดน้อย 1 1 3 1 5
148 บ้านหนองผักแว่น 1 1 0 1 2
149 บ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 1 1 0 1 2
150 บ้านโคกใหม่หนองสรวง 1 1 0 1 2
151 บ้านตูมหวาน 1 1 0 1 2
152 บ้านปรุบุมะค่า 1 1 0 0 2
153 บ้านหนองตราดน้อย 1 0 2 1 3
154 บ้านหนองบัว 1 0 1 1 2
155 บุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 0 0 0 1
156 วัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 0 0 0 1
157 บ้านตราดหนองพลวง 1 0 0 0 1
158 จันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 0 0 0 1
159 บ้านม่วงวิทยาคาร 1 0 0 0 1
160 บ้านโคกสูง 1 0 0 0 1
161 บ้านพะไล 1 0 0 0 1
162 บ้านโคกระกาน้อย 1 0 0 0 1
163 วัดบ้านสะแกซำ 1 0 0 0 1
164 โสภณวรวัฒน์วิทยา 1 0 0 0 1
165 วัดสถานีหนองตาด 0 2 3 1 5
166 บ้านหนองตราด 0 2 2 1 4
167 ไตรภูมิวิทยา 0 2 1 0 3
168 บ้านห้วยมะไฟ 0 2 1 0 3
169 บ้านหนองค่าย 0 1 1 1 2
170 วัดบ้านตะขบ 0 1 1 0 2
171 บ้านม่วง 0 1 0 2 1
172 บ้านหนองโสน 0 1 0 2 1
173 บ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 0 1 0 2 1
174 บ้านโคกสะอาด 0 1 0 1 1
175 ประชาสวัสดิ์วิทยา 0 1 0 0 1
176 บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 0 1 0 0 1
177 บ้านสำโรงสันติภาพ 0 1 0 0 1
178 บ้านหนองปลิง 0 1 0 0 1
179 บ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 0 1 0 0 1
180 วัดบ้านรุน 0 1 0 0 1
181 บ้านสระสี่เหลี่ยม 0 0 2 1 2
182 ชุมชนบ้านหนองบัวโคก 0 0 2 0 2
183 บ้านฝังงา 0 0 1 0 1
184 บ้านม่วงโนนสูง 0 0 1 0 1
185 บ้านโคกวัด 0 0 1 0 1
186 บ้านมาบสมอ 0 0 0 1 0
187 บ้านพระครูน้อย 0 0 0 0 0
188 บ้านฝ้าย 0 0 0 0 0
189 บ้านโคกระกา 0 0 0 0 0
รวม 882 442 256 209 1,789