หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. บุรีรัมย์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ 52 32 61.54% 13 25% 2 3.85% 5 9.62% 52
2 โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 37 25 69.44% 4 11.11% 4 11.11% 3 8.33% 36
3 โรงเรียนอนุบาลชำนิ 41 23 57.5% 11 27.5% 2 5% 4 10% 40
4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 32 21 67.74% 5 16.13% 4 12.9% 1 3.23% 31
5 โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 35 21 63.64% 4 12.12% 5 15.15% 3 9.09% 33
6 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 26 19 73.08% 4 15.38% 0 0% 3 11.54% 26
7 โรงเรียนบำรุงวิทยา 23 19 82.61% 4 17.39% 0 0% 0 0% 23
8 โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 24 17 70.83% 5 20.83% 2 8.33% 0 0% 24
9 โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 34 16 50% 6 18.75% 3 9.38% 7 21.88% 32
10 โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 19 16 84.21% 3 15.79% 0 0% 0 0% 19
11 โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 22 15 71.43% 3 14.29% 2 9.52% 1 4.76% 21
12 โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 20 15 75% 3 15% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนบ้านยาง”คุรุราษฎร์รังสรรค์” 31 14 45.16% 11 35.48% 2 6.45% 4 12.9% 31
14 โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 32 13 41.94% 13 41.94% 1 3.23% 4 12.9% 31
15 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ 29 13 52% 5 20% 4 16% 3 12% 25
16 โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 28 12 48% 7 28% 3 12% 3 12% 25
17 โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 31 12 44.44% 5 18.52% 5 18.52% 5 18.52% 27
18 โรงเรียนบ้านประคอง 21 12 60% 3 15% 2 10% 3 15% 20
19 โรงเรียนวัดบ้านหินโคน “คุรุราษฎร์บำรุง” 19 12 80% 3 20% 0 0% 0 0% 15
20 โรงเรียนบ้านตูบช้าง 18 11 61.11% 6 33.33% 0 0% 1 5.56% 18
21 โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 22 11 52.38% 4 19.05% 3 14.29% 3 14.29% 21
22 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 17 9 52.94% 5 29.41% 2 11.76% 1 5.88% 17
23 โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 20 9 45% 4 20% 4 20% 3 15% 20
24 โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 17 9 52.94% 4 23.53% 4 23.53% 0 0% 17
25 โรงเรียนวัดละลวด 15 9 60% 3 20% 0 0% 3 20% 15
26 โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 26 9 40.91% 2 9.09% 7 31.82% 4 18.18% 22
27 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 12 9 75% 2 16.67% 1 8.33% 0 0% 12
28 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
29 โรงเรียนบ้านหนองแวง 17 9 52.94% 0 0% 3 17.65% 5 29.41% 17
30 โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 22 8 36.36% 7 31.82% 5 22.73% 2 9.09% 22
31 โรงเรียนบ้านโคกสนวน 21 8 44.44% 5 27.78% 4 22.22% 1 5.56% 18
32 โรงเรียนบ้านหลักเขต 20 8 40% 5 25% 3 15% 4 20% 20
33 โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 19 8 44.44% 5 27.78% 2 11.11% 3 16.67% 18
34 โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 15 8 53.33% 4 26.67% 3 20% 0 0% 15
35 โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 16 8 53.33% 4 26.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
36 โรงเรียนวัดหนองปล่อง 16 8 50% 3 18.75% 3 18.75% 2 12.5% 16
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 8 61.54% 3 23.08% 2 15.38% 0 0% 13
38 โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 12 8 66.67% 1 8.33% 2 16.67% 1 8.33% 12
39 โรงเรียนบ้านสมสนุก 13 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านโนนแดง 12 8 66.67% 1 8.33% 1 8.33% 2 16.67% 12
41 โรงเรียนบ้านหนองม่วง 24 7 31.82% 5 22.73% 6 27.27% 4 18.18% 22
42 โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 18 7 41.18% 5 29.41% 5 29.41% 0 0% 17
43 โรงเรียนบ้านตะโคงสามัคคี 13 7 53.85% 4 30.77% 0 0% 2 15.38% 13
44 โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
45 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 9 7 77.78% 1 11.11% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 22 6 27.27% 5 22.73% 7 31.82% 4 18.18% 22
47 โรงเรียนบ้านสวายจีก 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
48 โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 14 6 46.15% 4 30.77% 1 7.69% 2 15.38% 13
49 โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 13 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
50 โรงเรียนวัดหนองครก 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 9 6 66.67% 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 9
52 โรงเรียนฮั่วเคี้ยว 11 6 66.67% 1 11.11% 0 0% 2 22.22% 9
53 โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 10 6 75% 0 0% 0 0% 2 25% 8
55 โรงเรียนอนุบาลธีรา 7 6 85.71% 0 0% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านถาวร 18 5 27.78% 7 38.89% 4 22.22% 2 11.11% 18
57 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 17 5 29.41% 6 35.29% 4 23.53% 2 11.76% 17
58 โรงเรียนบ้านสระคูณ "สิริทัศน์ประชาสรรค์" 12 5 41.67% 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 9 5 55.56% 4 44.44% 0 0% 0 0% 9
60 โรงเรียนบ้านหนองพะอง 13 5 38.46% 2 15.38% 3 23.08% 3 23.08% 13
61 โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 12 5 45.45% 1 9.09% 3 27.27% 2 18.18% 11
64 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 11 5 50% 1 10% 2 20% 2 20% 10
65 โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 11 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 16 4 25% 7 43.75% 5 31.25% 0 0% 16
67 โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 15 4 26.67% 5 33.33% 5 33.33% 1 6.67% 15
68 โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 16 4 28.57% 4 28.57% 4 28.57% 2 14.29% 14
69 โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 9 4 44.44% 4 44.44% 1 11.11% 0 0% 9
70 โรงเรียนบ้านดงกระทิงมิตรภาพอนุสรณ์ 9 4 44.44% 3 33.33% 0 0% 2 22.22% 9
71 โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
72 โรงเรียนบ้านช่อผกา 11 4 36.36% 2 18.18% 3 27.27% 2 18.18% 11
73 โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 11 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
74 โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 8 4 50% 2 25% 0 0% 2 25% 8
75 โรงเรียนเทศบาล 1 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
76 โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 7 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านสนวน (ศิริมงคลวิทยา) 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านท้องเรือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 7 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 1 14.29% 7
81 โรงเรียนบ้านลุงม่วง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองขวาง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
84 โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
85 โรงเรียนบ้านตลาดควาย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
86 โรงเรียนบ้านตลาดชัย 8 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
87 โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 12 3 33.33% 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 9
88 โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 9 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
89 โรงเรียนบ้านหนองม้า 8 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
90 โรงเรียนวิมลวิทยา 9 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
91 โรงเรียนบ้านหนองยาง 8 3 37.5% 2 25% 2 25% 1 12.5% 8
92 โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 8 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
93 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
94 โรงเรียนบ้านสระเกษ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
95 โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
97 โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 8 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
98 โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
99 โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
100 โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
101 โรงเรียนวัดโนนสำราญ 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
104 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 14 2 14.29% 7 50% 2 14.29% 3 21.43% 14
107 โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 18 2 14.29% 5 35.71% 4 28.57% 3 21.43% 14
108 โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 10 2 20% 4 40% 1 10% 3 30% 10
109 โรงเรียนบ้านดอนหวาย 9 2 22.22% 3 33.33% 4 44.44% 0 0% 9
110 โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 11 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
111 โรงเรียนบ้านโนนศิลา 10 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
112 โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ (ศรีตลาดโพธิ์) 15 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
113 โรงเรียนบ้านนากลาง 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
114 โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
115 โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
116 โรงเรียนพระครูวิทยา 9 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
117 โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
118 โรงเรียนวัดโคกสะอาด 6 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 6
119 โรงเรียนบ้านกวางงอย “รัฐราษฎร์อำนวยวิทย์” 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านหนองมันปลา “กุศลสามัคคีวิทยา” 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
122 โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 7 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
123 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
124 โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
125 โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
126 โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
127 โรงเรียนเทศบาล3 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
130 โรงเรียนบ้านสารภี 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
131 โรงเรียนบ้านตะโก 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
132 โรงเรียนบ้านหนองระนาม 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
133 โรงเรียนบ้านแสลงพัน 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
134 โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
135 โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
136 โรงเรียนบ้านแท่นพระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
137 โรงเรียนบ้านโคกเก่า 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
138 โรงเรียนวัดบ้านโคกชาด 8 1 12.5% 6 75% 1 12.5% 0 0% 8
139 โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 7 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 7
140 โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 6 1 20% 3 60% 0 0% 1 20% 5
141 โรงเรียนบ้านหนองไทร 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
142 โรงเรียนเทศบาล2 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
143 โรงเรียนบ้านหนองไฮ 8 1 14.29% 2 28.57% 4 57.14% 0 0% 7
144 โรงเรียนเบญจคามวิทยา 8 1 12.5% 2 25% 2 25% 3 37.5% 8
145 โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
146 โรงเรียนบ้านกระสัง (หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
148 โรงเรียนบ้านตูมหวาน 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
149 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
151 โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
152 โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 5 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
154 โรงเรียนบ้านหนองบัว 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
155 โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
156 โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
157 โรงเรียนบุญถึงวิทยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านพะไล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านโคกสูง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนวัดโคกล่าม “สิริประภาวิชาคาร” 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
165 โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 6 0 0% 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 6
166 โรงเรียนบ้านหนองตราด 5 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
167 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 5 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
168 โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
169 โรงเรียนบ้านหนองค่าย 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
170 โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านม่วง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
172 โรงเรียนบ้านหนองโสน 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
173 โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
174 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 3 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
175 โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
176 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
177 โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
178 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
179 โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
180 โรงเรียนวัดบ้านรุน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
181 โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
182 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
183 โรงเรียนบ้านฝังงา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านโคกวัด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านมาบสมอ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
187 โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 4 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
188 โรงเรียนบ้านฝ้าย 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
189 โรงเรียนบ้านโคกระกา 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.มัญชุสา สุขิตวงศ์ 08-1760-2398, ศน.ราตรี สงวนรัมย์ 08-1790-4082
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]