เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ปฐมวัย
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
หุ่นยนต์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ศึกษาพิเศษ โรงเรียนเรียนร่วม
การศึกษาพิเศษ เฉพาะความพิการ
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
19 พ.ย. 2559
20 พ.ย. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

  แนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
7-9 ธันวาคม 2559 ณ จังหวัดหนองคาย-จังหวัดบึงกาฬ

yesแนวปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน 
yesหลักฐานประกอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน

yesหลักฐานการยืนยันความพิการ(เด็กพิการเรียนร่วม)
 
 

yesโรงเรียนที่เป็นตัวแทนกิจกรรมให้จัดส่งเอกสารและหลักฐานอื่น ตามระบุในเกณฑ์การแข่งขัน  เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบความถูกต้องไปยังผู้รับผิดชอบกิจกรรมการแข่งขัน  รายละเอียดที่เว็บไซต์ http://esan66.sillapa.net/sp-center/ โดยส่งเอกสารภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

 
  ตารางการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่่ 66 สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 
การประกวดแข่งขันภาษาไทย,ภาษาต่างประเทศ,วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาล 3        
การประกวดแข่งขันสุขศึกษา และพลศึกษา,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 
การประกวดแข่งขันศิลปะ-ดนตรี,นาฏศิลป์
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์   
การประกวดแข่งขันการงานอาชีพ,ปฐมวัย
โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์  (กกท จังหวัดบุรีรัมย์ เดิม)
การประกวดแข่งขันวิทยาศาสตร์ (นักบินน้อย สพฐ.)
โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์
การประกวดแข่งขันคณิตศาสตร์
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์   
การประกวดแข่งขันสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ 5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 
การประกวดแข่งขันศิลปะ-ทัศนศิลป์,ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ 
การประกวดแข่งขันการศึกษาพิเศษ  
ห้องประชุม สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
(การศึกษาพิเศษ) ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง,การเต้นหางเครื่องประกอบเพลง
อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
การประกวดแข่งขันคอมพิวเตอร์- หุ่นยนต์
 
  ติดต่อประสานงานการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ครั้งที่ 66  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ภาษาไทย        ผู้ประสานงาน นางบุศยรินทร์  อาณาเขต   090-272-8029
การงานอาชีพฯ  ผู้ประสานงาน นายวิวัฒน์ชัย  ชุตินธรารักษ์ 089-280-5049
คอมพิวเตอร์     ผู้ประสานงานนายวิวัฒน์ชัย  ชุตินธรารักษ์  089-280-5049
วิทยาศาสตร์     ผู้ประสานงาน นายวีรวัฒน์  ทรัพย์อุดม      082-130-6498
คณิตศาสตร์     ผู้ประสานงาน นางรุ่งฤดี  หมั่นการ           081-997-7508
ภาษาต่างประเทศ ผู้ประสานงาน นายรังสฤษดิ์  พลอามาตย์ 082-472-7982
การศึกษาพิเศษ  ผู้ประสานงาน นางพรณิชา  บาร์เบอร์       081-321-9299
ศิลปะ             ผู้ประสานงาน นายศราวุธ  โรจนาวรรณ     081-725-6368
สังคมศึกษาฯ    ผู้ประสานงาน นางสาวมนัสปอง  ศรีทอง    089-039-4105
ปฐมวัย            ผู้ประสานงาน น.ส.ธัญญ์รวี พงศธรภูริวัฒน์  081-064-1910
ศิลปวัฒนธรรมอิสาณ   ผู้ประสานงาน นายอดุลย์  สุชิรัมย์     089-627-4027
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   ผู้ประสานงาน นายไพบูลย์  มูลดี       081-999-3526
 
 

โรงเรียนลงทะเบียน

 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 219
จำนวนทีม 1,881
จำนวนนักเรียน 4,280
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,797
จำนวนกรรมการ 777
ครู+นักเรียน 7,077
ครู+นักเรียน+กรรมการ 7,854
ประกาศผลแล้ว 219/264 (82.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 13
เมื่อวาน 46
สัปดาห์นี้ 233
สัปดาห์ที่แล้ว 304
เดือนนี้ 999
เดือนที่แล้ว 1,678
ปีนี้ 13,261
ทั้งหมด 189,397