หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลข1 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลข 2 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติหมายเลข 3 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา ใต้ถุนอาคาร ป.1.ฉ หมายเลข 16 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา ใต้ถุนอาคาร ป.1.ฉ หมายเลข 17 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา ใต้ถุนอาคาร ป.1.ฉหมายเลข 18 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การชั้นล่าง.หมายเลข 7 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การ หมายเลข 7 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 312 หมายเลข 19 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารอเนกประสงค์ 312 หมายเลข 19 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การหมายเลข 9 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การ ห้องดนตรีหมายเลข 10 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การ ห้องดนตรีหมายเลข 10 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมายเลข6 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารเฉลิมพระเกียรติ หมายเลข5 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารองค์การห้องวิทย์ชั้น 1 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารป.1ฉ.ห้องสมุดหมายเลข 12 10 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อาคารป.1ฉ.ห้องสมุดหมายเลข 12 11 ต.ค. 2559 09.00 น. เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]