หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
ณ โรงเรียนอนุบาลปากคาด
ระหว่าง วันที่ 10-11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 002 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/1 และ ห้อง ป.5/2 10 ต.ค. 2559 09.00 - 11.00 น.
-
2 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.1/1 11 ต.ค. 2559 09.00 -14.00
-
3 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.1/2 11 ต.ค. 2559 09.00 -12.00
-
4 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/2 และ ห้อง ป.3/2 10 ต.ค. 2559 09.00 - 14.00 น.
-
5 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 14.00 น.
-
6 020 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.2/2 และ ห้อง ป.3/1 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
7 021 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.2/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.1/1 และ ห้อง ป.1/2 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.5/2 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด อาคาร สปช. 105/26 (อาคารปูนชั้น 2) (ห้อง ป.6/1 และ ป.6/2) 10 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.3/1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด ห้อง ป.4/1 11 ต.ค. 2559 09.00 - 12.00 น.
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]