หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ นายอุบล ไชยดี   0878590457
2 โรงเรียนบ้านนาดง อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ ดร.สุรัตน์ กุดกันยา   0898620069
3 โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายปัญญา สัจจะสังข์   0847900291
4 โรงเรียนบ้านโนนเสถียร อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายวิทยา ชัยคินี   0819750668
5 โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายฉลอม วาสชัยกุล   0980359568
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายไพ เวียงอินทร์   0821141146
7 โรงเรียนสิริภัทรวิทยา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายนพวนา วิภักดิ์   0828538909
8 โรงเรียนอนุบาลปากคาด อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นายอักษร สมภักดี   0857410708
9 โรงเรียนอนุบาลเลิศปัญญา อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ นางกิตติรัตน์ อุทะปา   0818718394

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่คุณเสนอ รัมพณีนิล Tel&ID line : 0804619453
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]