เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 239
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหัวตะพาน สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 057
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 053
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 054
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 65.25 ทองแดง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 83.50 ทอง ชนะเลิศ
2 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 82.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 4
5 ตชด.บ้านป่าก่อ สพป. อำนาจเจริญ 71.50 เงิน 5
6 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน 4
5 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 5
6 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 6
7 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7
8 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8
9 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ประชารัฐวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ธันยธรณ์พิทยา สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง 4
5 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง 5
6 บ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 7
8 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 7
9 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง 7
10 คุรุประชาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
11 บ้านโคกก่องนคร สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
12 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
13 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 10
14 บ้านคันสูง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 14
15 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 14
16 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 16
17 บ้านโคกก่ง สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 16
18 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 18
19 บ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 18

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 175
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 233
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโนนหนามแท่ง สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกกระแต้ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดงสีโท สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 124
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านจานลาน สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไก่คำ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 4
5 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 53 เข้าร่วม 5
6 บ้านสร้างถ่อ สพป. อำนาจเจริญ 50 เข้าร่วม 6
7 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 45 เข้าร่วม 7
8 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 8
9 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 241
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโนนค้อ สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 88 ทอง 4
5 บ้านไร่ขี สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง 5
6 บ้านโนนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง 6
7 บ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7
8 บ้านหนองสะโน สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 7
9 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 9
10 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง 10
11 บ้านหนองปลิง สพป. อำนาจเจริญ 79 เงิน 11
12 บ้านโนนงาม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน 12
13 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 13
14 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 14
15 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 15

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 123
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตาด สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4
5 บ้านโนนสูง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 5
6 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 6
7 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 7
8 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 8
9 บ้านสามัคคีพัฒนา สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 9
10 บ้านนาเยีย สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10
11 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10
12 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 10
13 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 13
14 บ้านนาเมือง สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 14
15 บ้านกุดสิม สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 15
16 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 16
17 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 16
18 บ้านหินสิ่ว สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 18
19 บ้านนางาม สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 19
20 บ้านไม้กลอนดอนหวาย สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 19

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 276
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนหมู สพป. อำนาจเจริญ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโนนดู่ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน 4
5 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ 73 เงิน 5
6 นาแต้โคกสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 7
8 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 71 เงิน 7
9 บ้านพุทธรักษา สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 122
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เจริญวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านลือนาคำ สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 4
5 ธันยธรณ์พิทยา2 สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 5
6 บ้านโพนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 5
7 บ้านศรีราชา สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 7
8 เหล่ายางชุมสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 56 เข้าร่วม 7
9 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 9
10 บ้านเหล่าขวาว สพป. อำนาจเจริญ 47 เข้าร่วม 9
11 บ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. อำนาจเจริญ 45 เข้าร่วม 11
12 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) สพป. อำนาจเจริญ 43 เข้าร่วม 12
13 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 13
14 หนองแห่โนนสมบูรณ์ สพป. อำนาจเจริญ 40 เข้าร่วม 14
15 พัฒนาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 39 เข้าร่วม 15
16 บ่อบุโปโล สพป. อำนาจเจริญ 34 เข้าร่วม 16
17 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 17
18 บ้านดอนชีหนองมะยอด สพป. อำนาจเจริญ 30 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 29 เข้าร่วม 19
20 บ้านกุดปลาดุก สพป. อำนาจเจริญ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 231
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโนนสำราญ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบ่อชะเนง สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 226
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเป้า สพป. อำนาจเจริญ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโคกพระวินัยดี สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 130
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านคำพระ สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4
5 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 5
6 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 171
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 237
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน 4
5 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 5
6 บ้านสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 6
7 บ้านโสกใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 58 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 49 เข้าร่วม 8
9 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 45 เข้าร่วม 9
10 บ้านโค้งอร่าม สพป. อำนาจเจริญ 43 เข้าร่วม 10
11 คุรุประชาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 41 เข้าร่วม 11
12 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) สพป. อำนาจเจริญ 37 เข้าร่วม 12
13 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 35 เข้าร่วม 13
14 บ้านถ่อนดอนม่วง สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 242
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองไหลคึมน้อยวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหินเกิ้ง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 85 ทอง 4
5 ชุมชนโคกสารวิทยา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 129
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโสกกระแต้ สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโคกสูง สพป. อำนาจเจริญ 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 69 ทองแดง 4
5 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 68 ทองแดง 5
6 บ้านหินกอง (บ้านนามน) สพป. อำนาจเจริญ 67 ทองแดง 6
7 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) สพป. อำนาจเจริญ 66 ทองแดง 7
8 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 65 ทองแดง 8
9 ชุมชนบ้านเสารีก สพป. อำนาจเจริญ 64 ทองแดง 9
10 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) สพป. อำนาจเจริญ 63 ทองแดง 10
11 บ้านโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 11
12 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 62 ทองแดง 11
13 ชุมชนบ้านน้ำปลีก สพป. อำนาจเจริญ 61 ทองแดง 13
14 บ้านหนองแก้ว สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 14
15 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง สพป. อำนาจเจริญ 60 ทองแดง 14

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 236
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเชือก สพป. อำนาจเจริญ 83 ทอง 4
5 บ้านดอนแดงนาโนน สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง 5
6 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 772
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนไร่สีสุก สพป. อำนาจเจริญ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 โนนสูงโคกกลาง สพป. อำนาจเจริญ 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านโสกกระแต้ สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลปทุมราชวงศา สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง 4
5 บ้านดงมะยางหนองนกหอ สพป. อำนาจเจริญ - -
6 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) สพป. อำนาจเจริญ - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 101
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกเลาะ สพป. อำนาจเจริญ 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 208
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 93 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 773
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคึมข่า สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) สพป. อำนาจเจริญ 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเจริญหนองแดง สพป. อำนาจเจริญ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านนาหมอม้า สพป. อำนาจเจริญ 96 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 133
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดอนชาด สพป. อำนาจเจริญ 80 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ สพป. อำนาจเจริญ 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาเวียง สพป. อำนาจเจริญ 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านห้วยทม สพป. อำนาจเจริญ 54 เข้าร่วม 4
5 บ้านโพนเมือง สพป. อำนาจเจริญ 52 เข้าร่วม 5
6 อนุบาลอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 6
7 เมืองอำนาจเจริญ สพป. อำนาจเจริญ 48 เข้าร่วม 6
8 บ้านชะแงะ สพป. อำนาจเจริญ 42 เข้าร่วม 8
9 บ้านทวีผล สพป. อำนาจเจริญ 38 เข้าร่วม 9
10 ห้วยไร่หาดทรายมูล สพป. อำนาจเจริญ 38 เข้าร่วม 9
11 บ้านนายม สพป. อำนาจเจริญ 36 เข้าร่วม 11
12 บ้านน้ำท่วม สพป. อำนาจเจริญ 32 เข้าร่วม 12
13 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ สพป. อำนาจเจริญ 28 เข้าร่วม 13
14 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) สพป. อำนาจเจริญ 28 เข้าร่วม 13
15 บ้านม่วงสวาสดิ์ สพป. อำนาจเจริญ 22 เข้าร่วม 15
16 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 16
17 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น สพป. อำนาจเจริญ 18 เข้าร่วม 16
18 บ้านหนองบัวสงยาง สพป. อำนาจเจริญ 14 เข้าร่วม 18
19 ชุมชนบ้านจิกดู่ สพป. อำนาจเจริญ 12 เข้าร่วม 19
20 ประชาสามัคคี สพป. อำนาจเจริญ 10 เข้าร่วม 20

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน