สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนไร่สีสุก 11 2 2 15 19 5 1 3 25
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 10 5 3 18 31 8 3 1 42
3 บ้านหินเกิ้ง 5 2 2 9 15 1 2 0 18
4 บ้านโคกพระวินัยดี 5 2 2 9 9 6 1 2 16
5 นาเจริญหนองแดง 5 1 3 9 13 2 0 1 15
6 อนุบาลปทุมราชวงศา 5 1 2 8 17 2 1 1 20
7 บ้านไก่คำ 4 4 1 9 11 5 0 1 16
8 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 4 2 1 7 7 6 1 0 14
9 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 4 1 1 6 10 3 1 0 14
10 ตชด.บ้านป่าก่อ 4 0 0 4 11 4 1 1 16
11 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 3 5 5 13 20 6 2 0 28
12 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 3 4 4 11 20 9 2 1 31
13 ชุมชนบ้านคำพระ 3 3 2 8 11 2 0 0 13
14 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 3 2 1 6 11 0 1 0 12
15 บ้านจานลาน 3 1 5 9 15 4 2 5 21
16 บ้านทุ่งสว่าง 3 0 1 4 5 1 0 0 6
17 บ่อบุโปโล 3 0 0 3 3 2 0 2 5
18 สามแยกผดุงวิทย์ 3 0 0 3 3 0 1 0 4
19 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 2 4 0 6 6 3 1 2 10
20 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 2 3 4 9 15 2 5 3 22
21 บ้านบ่อชะเนง 2 3 1 6 8 3 0 0 11
22 บ้านกุดปลาดุก 2 3 0 5 7 4 1 2 12
23 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 2 2 3 7 15 6 2 3 23
24 บ้านสร้างถ่อ 2 2 1 5 14 7 2 3 23
25 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 2 0 4 5 1 1 0 7
26 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 2 1 2 5 14 5 1 0 20
27 บ้านโนนกุง 2 1 2 5 6 1 1 2 8
28 บ้านโพนทอง 2 1 2 5 6 1 0 0 7
29 บ้านก่อนาดี 2 1 1 4 6 1 0 0 7
30 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 1 0 3 3 1 3 0 7
31 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 2 0 2 4 10 3 1 0 14
32 นาผือโคกกอก 2 0 2 4 8 4 0 1 12
33 อนุบาลเสนางคนิคม 2 0 2 4 6 2 0 0 8
34 บ้านนาเวียง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
35 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 1 3 3 0 0 1 3
36 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 2 0 0 2 4 3 4 1 11
37 บ้านหนองเทา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
38 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 2 0 0 2 3 2 2 1 7
39 บ้านดอนชาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
40 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
41 ชุมชนโคกสารวิทยา 1 4 3 8 13 14 2 0 29
42 บ้านห้วยทม 1 4 1 6 7 2 1 1 10
43 บ้านหนองคล้า 1 3 2 6 8 1 0 0 9
44 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1 3 2 6 7 0 0 4 7
45 บ้านหนองแมงดา 1 3 1 5 5 1 0 2 6
46 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 3 0 4 2 4 0 0 6
47 บ้านหนองแก้ว 1 2 1 4 7 1 6 0 14
48 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 1 2 1 4 5 1 0 2 6
49 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1 1 2 4 10 8 3 2 21
50 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 1 1 2 4 10 4 1 1 15
51 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1 1 1 3 9 4 2 0 15
52 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 1 1 1 3 5 2 3 1 10
53 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 1 1 0 2 7 1 2 0 10
54 บ้านนาหมอม้า 1 1 0 2 6 5 2 2 13
55 บ้านไร่ขี 1 1 0 2 6 5 2 1 13
56 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1 1 0 2 4 3 0 0 7
57 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1 1 0 2 4 2 2 2 8
58 บ้านโคกกลางเหนือ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
59 บ้านนายูง 1 1 0 2 3 5 0 1 8
60 บ้านชาด 1 1 0 2 2 1 0 0 3
61 บ้านคำย่านาง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
62 บ้านคึมใหญ่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
63 เจริญวิทยา 1 0 2 3 5 0 1 0 6
64 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
65 บ้านพุทธรักษา 1 0 1 2 2 1 0 1 3
66 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1 0 1 2 2 1 0 0 3
67 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 2 0 0 1 2
68 พัฒนาสามัคคี 1 0 0 1 4 2 0 1 6
69 บ้านกุงชัย 1 0 0 1 3 1 1 1 5
70 บ้านคันสูง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
71 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1 0 0 1 2 1 2 0 5
72 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
73 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 2 0 3 0 5
74 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1 0 0 1 2 0 0 0 2
75 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
76 บ้านโสกใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
77 บ้านกุดน้ำกิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
78 ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
79 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
80 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81 บ้านทับเมย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
82 บ้านสว่างใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
83 อนุบาลชานุมาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
84 เมืองอำนาจเจริญ 0 6 6 12 16 4 1 1 21
85 บ้านลือนาคำ 0 3 3 6 9 3 3 0 15
86 บ้านคำสร้างบ่อ 0 3 1 4 5 0 0 2 5
87 บ้านน้ำท่วม 0 3 0 3 6 5 0 4 11
88 บ้านคำปอแก้วคำไหล 0 2 4 6 4 4 0 0 8
89 บ้านบุ่งเขียว 0 2 1 3 7 1 0 0 8
90 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 2 1 3 4 3 3 1 10
91 บ้านโสกกระแต้ 0 2 1 3 2 1 0 0 3
92 นาแต้โคกสำราญ 0 2 0 2 7 3 1 1 11
93 บ้านนายม 0 2 0 2 5 2 0 1 7
94 บ้านเวียงหลวง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
95 บ้านโคกเลาะ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
96 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 0 1 4 5 6 3 1 0 10
97 บ้านหัวตะพาน 0 1 2 3 6 1 1 1 8
98 ชุมชนบ้านเสารีก 0 1 1 2 6 5 2 0 13
99 บ้านหนองบัวสงยาง 0 1 1 2 4 3 3 1 10
100 บ้านนาเยีย 0 1 1 2 2 1 0 0 3
101 โนนสูงโคกกลาง 0 1 1 2 1 0 1 1 2
102 บ้านโนนค้อ 0 1 0 1 5 0 0 0 5
103 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
104 บ้านตาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
105 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 3 6 1 0 10
106 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 1 0 1 3 2 3 3 8
107 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
108 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 1 3 2 7
109 บ้านนางาม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
110 บ้านภูเขาขาม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
111 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
112 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
113 บ้านคำโพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
114 บ้านชูชาติ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
115 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
116 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 1 0 1 0 0 1
118 บ้านเสียว 0 0 2 2 7 3 1 1 11
119 บ้านโนนงาม 0 0 2 2 4 2 0 0 6
120 บ้านโคกก่องนคร 0 0 2 2 4 2 0 0 6
121 นาห้วยยางสองคอน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
122 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 0 0 1 1 4 2 1 0 7
123 บ้านนาเรือง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
124 บ้านนาสีนวน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
125 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 3 3 0 0 6
126 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 1 1 3 0 1 1 4
127 บ้านแสนสุข 0 0 1 1 3 0 0 0 3
128 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 1 1 2 1 3 2 6
129 บ้านเป้า 0 0 1 1 2 1 1 0 4
130 โพธิ์ศิลานาหว้า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
131 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
132 บ้านโนนดู่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
133 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
134 บ้านชะแงะ 0 0 1 1 1 1 0 1 2
135 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
136 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
137 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
138 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 1 1 0 0 1 1 1
139 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 0 0 5 3 0 0 8
140 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
141 วิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
142 บ้านแยหนองแคน 0 0 0 0 4 0 1 2 5
143 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 0 0 0 0 4 0 1 0 5
144 บ้านดอนหมู 0 0 0 0 3 1 0 1 4
145 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 3 0 3 0 6
146 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
147 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
148 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
149 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
150 บ้านโพนเมืองน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
151 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 2 4 0 2 6
152 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 2 4 0 8
153 บ้านนิคม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
154 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
155 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 2 1 2 0 5
156 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
157 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
158 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
159 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
160 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
161 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
162 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
163 บ้านบก 0 0 0 0 1 3 0 0 4
164 เหล่ายางชุมสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
165 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
166 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
167 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
168 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
169 บ้านคำข่า 0 0 0 0 1 1 0 0 2
170 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
171 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
172 บ้านหินขัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
173 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
174 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
175 บ้านดู่พัฒนา 0 0 0 0 1 0 1 0 2
176 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
177 บ้านยางช้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
178 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
179 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
180 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
181 บ้านทวีผล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
182 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
183 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
184 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
185 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
186 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
187 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
188 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
189 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
190 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
191 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
192 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
193 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 2 1 2 3
194 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
195 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
197 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
198 บ้านจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
199 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
200 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 บ้านหนองปลิง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
202 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
203 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
204 หัวดงหนองคลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
205 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
206 บ้านจอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
207 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
208 บ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
209 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
210 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
211 บ้านดงสีโท 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
213 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
214 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
215 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
216 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
217 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
218 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
219 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
220 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
221 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
222 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
223 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
224 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 บ้านบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 168 150 134 452 825 337 165 128 1,327