สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. อำนาจเจริญ
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ชุมชนไร่สีสุก 11 2 2 15 19 5 1 3 25
2 อนุบาลอำนาจเจริญ 10 5 3 18 31 8 3 1 42
3 หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 8 4 2 14 14 7 1 0 22
4 บ้านโคกพระวินัยดี 7 2 2 11 13 7 1 2 21
5 หนองไหลคึมน้อยวิทยา 6 2 3 11 17 4 1 0 22
6 นาเจริญหนองแดง 6 1 3 10 14 2 0 1 16
7 บ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 5 6 6 17 24 6 2 0 32
8 บ้านหินเกิ้ง 5 2 3 10 16 1 2 0 19
9 อนุบาลปทุมราชวงศา 5 1 2 8 18 2 1 1 21
10 เมืองอำนาจเจริญ 4 6 6 16 20 4 1 1 25
11 บ้านไก่คำ 4 4 1 9 11 5 0 1 16
12 บ้านคำมะโค้งหนองแฝก 4 3 0 7 8 2 2 1 12
13 บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 4 1 1 6 10 3 2 0 15
14 บ้านทุ่งสว่าง 4 0 1 5 6 1 0 0 7
15 ตชด.บ้านป่าก่อ 4 0 0 4 11 4 1 1 16
16 อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 3 4 4 11 20 9 2 1 31
17 บ้านบ่อชะเนง 3 4 2 9 10 3 1 0 14
18 ชุมชนบ้านคำพระ 3 3 3 9 12 2 0 0 14
19 อาเวมารีอาอำนาจเจริญ 3 2 1 6 11 0 1 0 12
20 บ้านนาหมอม้า 3 2 1 6 10 6 2 2 18
21 บ้านจานลาน 3 1 5 9 15 4 2 5 21
22 บ้านโพนทอง 3 1 2 6 8 1 0 0 9
23 สามแยกผดุงวิทย์ 3 0 1 4 4 0 1 0 5
24 บ่อบุโปโล 3 0 0 3 3 2 0 2 5
25 ชุมชนโคกสารวิทยา 2 6 4 12 18 16 2 0 36
26 ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 2 4 0 6 6 3 1 2 10
27 อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 2 3 4 9 15 2 5 3 22
28 ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 2 3 2 7 9 1 1 0 11
29 บ้านกุดปลาดุก 2 3 0 5 7 4 1 2 12
30 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 2 2 3 7 15 6 2 3 23
31 บ้านสร้างถ่อ 2 2 1 5 14 7 2 3 23
32 บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 2 1 2 5 14 7 1 0 22
33 บ้านโนนกุง 2 1 2 5 6 1 1 2 8
34 บ้านก่อนาดี 2 1 1 4 6 1 0 0 7
35 อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 2 1 0 3 6 5 4 1 15
36 ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 2 1 0 3 3 1 3 0 7
37 บ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 2 1 0 3 3 1 0 0 4
38 นาผือโคกกอก 2 0 2 4 8 4 0 1 12
39 บ้านโนนงาม 2 0 2 4 6 3 0 0 9
40 อนุบาลเสนางคนิคม 2 0 2 4 6 2 0 0 8
41 ราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 2 0 2 4 3 3 0 0 6
42 บ้านนาเวียง 2 0 1 3 3 1 0 0 4
43 นิคมชานุมานสงเคราะห์1 2 0 1 3 3 0 0 1 3
44 บ้านหนองเทา 2 0 0 2 4 1 0 0 5
45 บ้านทวีผล 2 0 0 2 4 0 0 1 4
46 บ้านดอนชาด 2 0 0 2 2 1 0 0 3
47 หนองข่าป่าหวาย 2 0 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านห้วยทม 1 4 1 6 7 2 1 1 10
49 บ้านลือนาคำ 1 3 3 7 10 3 3 0 16
50 บ้านหนองคล้า 1 3 2 6 8 1 0 0 9
51 บ้านหนองสามสีหนองดินดำ 1 3 2 6 7 0 0 4 7
52 บ้านน้ำท่วม 1 3 1 5 9 5 0 4 14
53 บ้านนายม 1 3 1 5 8 4 0 1 12
54 บ้านหนองแมงดา 1 3 1 5 5 1 0 2 6
55 บ้านโคกเลาะ 1 3 0 4 3 1 0 0 4
56 บ้านสามัคคีพัฒนา 1 3 0 4 2 4 0 0 6
57 ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 1 2 1 4 10 4 2 0 16
58 บ้านหนองแก้ว 1 2 1 4 7 1 6 0 14
59 บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 1 2 1 4 5 1 0 2 6
60 บ้านหินกอง (บ้านนามน) 1 2 0 3 10 1 2 0 13
61 พัฒนาสามัคคี 1 2 0 3 7 2 0 1 9
62 บ้านหัวตะพาน 1 1 3 5 7 2 1 1 10
63 บ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 1 1 2 4 10 8 3 2 21
64 ชุมชนบ้านน้ำปลีก 1 1 2 4 10 4 1 1 15
65 บ้านหัวดอนขามสามัคคี 1 1 1 3 5 3 3 1 11
66 บ้านชะแงะ 1 1 1 3 4 1 0 1 5
67 บ้านไร่ขี 1 1 0 2 7 5 2 1 14
68 ม่วงหนองแดงหนองกะเลา 1 1 0 2 4 3 0 0 7
69 เค็งใหญ่หนองงูเหลือม 1 1 0 2 4 2 2 2 8
70 บ้านโคกกลางเหนือ 1 1 0 2 4 2 0 1 6
71 บ้านนายูง 1 1 0 2 3 5 0 1 8
72 บ้านชาด 1 1 0 2 2 1 0 0 3
73 บ้านคำย่านาง 1 1 0 2 2 0 1 0 3
74 บ้านคึมใหญ่ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
75 บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 1 0 2 3 7 2 1 0 10
76 เจริญวิทยา 1 0 2 3 5 0 1 0 6
77 บ้านนาหนองใหญ่ 1 0 1 2 5 2 0 0 7
78 บ้านพุทธรักษา 1 0 1 2 2 1 0 1 3
79 หนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 1 0 1 2 2 1 0 0 3
80 บ้านโนนผักหวาน 1 0 1 2 2 0 0 1 2
81 บ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 1 0 0 1 5 1 1 0 7
82 บ้านกุงชัย 1 0 0 1 3 1 1 1 5
83 บ้านคันสูง 1 0 0 1 3 1 0 0 4
84 บ้านคำข่า 1 0 0 1 2 2 0 0 4
85 บ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 1 0 0 1 2 1 2 0 5
86 บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 1 0 0 1 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองยาง 1 0 0 1 2 1 0 0 3
88 บ้านกุดสิม 1 0 0 1 2 0 3 0 5
89 บ้านดู่พัฒนา 1 0 0 1 2 0 1 0 3
90 บ้านหนองปลิง 1 0 0 1 1 2 0 0 3
91 บ้านไร่สมบูรณ์ 1 0 0 1 1 1 2 0 4
92 บ้านโสกใหญ่ 1 0 0 1 1 1 0 2 2
93 บ้านกุดน้ำกิน 1 0 0 1 1 1 0 0 2
94 ประชารัฐวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 0 2
95 บ้านคึมข่า 1 0 0 1 1 0 0 1 1
96 บ้านเหล่าขวาว 1 0 0 1 1 0 0 1 1
97 บ้านทับเมย 1 0 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านสว่างใต้ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
99 บ้านโนนหนามแท่ง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
100 อนุบาลชานุมาน 1 0 0 1 1 0 0 0 1
101 บ้านคำสร้างบ่อ 0 3 1 4 5 0 0 2 5
102 บ้านหนองไผ่ 0 3 1 4 4 0 0 0 4
103 บ้านโสกกระแต้ 0 3 1 4 3 1 0 0 4
104 บ้านคำปอแก้วคำไหล 0 2 4 6 4 4 0 0 8
105 บ้านบุ่งเขียว 0 2 1 3 7 1 0 0 8
106 บ้านดงมะยางหนองนกหอ 0 2 1 3 4 3 3 1 10
107 นาแต้โคกสำราญ 0 2 0 2 7 3 1 1 11
108 บ้านเวียงหลวง 0 2 0 2 2 0 0 0 2
109 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 0 1 4 5 6 3 1 0 10
110 บ้านเสียว 0 1 2 3 9 5 1 1 15
111 บ้านนาเยีย 0 1 2 3 4 1 0 0 5
112 ชุมชนบ้านเสารีก 0 1 1 2 7 6 2 0 15
113 บ้านโนนค้อ 0 1 1 2 6 0 0 0 6
114 บ้านหนองบัวสงยาง 0 1 1 2 4 3 3 1 10
115 บ้านเป้า 0 1 1 2 3 1 1 0 5
116 โนนสูงโคกกลาง 0 1 1 2 1 0 1 1 2
117 บ้านดอนหมู 0 1 0 1 5 2 0 1 7
118 ดอนหวายหวายตาใกล้ 0 1 0 1 4 1 0 0 5
119 บ้านตาด 0 1 0 1 4 0 0 0 4
120 บ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 0 1 0 1 3 6 1 0 10
121 ชุมชนบ้านจิกดู่ 0 1 0 1 3 2 3 3 8
122 บ้านคำแก้ว 0 1 0 1 3 2 0 0 5
123 บ้านหินสิ่ว 0 1 0 1 3 1 3 2 7
124 บ้านนางาม 0 1 0 1 2 1 2 0 5
125 บ้านภูเขาขาม 0 1 0 1 2 0 2 0 4
126 โคกชาดกลางท่าโพธิ์ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
127 คำมะเบื่อแสงเพชร 0 1 0 1 1 0 1 0 2
128 บ้านคำโพน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
129 บ้านชูชาติ 0 1 0 1 1 0 0 1 1
130 บ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 0 1 0 1 1 0 0 0 1
131 หนองนาเทิงโนนผึ้ง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
132 บ้านหนองเม็ก 0 1 0 1 0 1 0 0 1
133 บ้านโนนสำราญ 0 1 0 1 0 1 0 0 1
134 บ้านโคกก่องนคร 0 0 2 2 4 2 0 0 6
135 นาห้วยยางสองคอน 0 0 2 2 2 0 0 0 2
136 บ้านดอนแดงนาโนน 0 0 1 1 5 3 0 0 8
137 บ้านนาเรือง 0 0 1 1 4 2 0 0 6
138 บ้านนาสีนวน 0 0 1 1 4 0 0 0 4
139 บ้านดอนดู่(อ.เมือง) 0 0 1 1 3 0 1 1 4
140 บ้านแสนสุข 0 0 1 1 3 0 0 0 3
141 ธันยธรณ์พิทยา2 0 0 1 1 2 1 3 2 6
142 โพธิ์ศิลานาหว้า 0 0 1 1 2 1 0 1 3
143 โคกศรีหนองคลอง 0 0 1 1 1 4 1 0 6
144 บ้านโนนดู่ 0 0 1 1 1 3 0 0 4
145 ดงแสนแก้วดงสำราญ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
146 สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 0 0 1 1 1 1 0 0 2
147 บ้านดงสีโท 0 0 1 1 1 0 1 0 2
148 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
149 บ้านโคกสูง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
150 บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 0 0 1 1 0 0 1 1 1
151 ธันยธรณ์พิทยา 0 0 0 0 5 3 0 0 8
152 บ้านโนนแคน 0 0 0 0 5 2 0 0 7
153 บ้านถ่อนดอนม่วง 0 0 0 0 4 5 0 2 9
154 วิสุทธิวงศ์ 0 0 0 0 4 3 0 0 7
155 บ้านหนองสะโน 0 0 0 0 4 1 2 0 7
156 บ้านแยหนองแคน 0 0 0 0 4 0 1 2 5
157 บ้านห้วยงูเหลือม 0 0 0 0 3 0 3 0 6
158 บ้านโคกก่ง 0 0 0 0 3 0 1 0 4
159 คุรุประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 2 3
160 บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 3 0 0 0 3
161 บ้านนาสะแบง 0 0 0 0 3 0 0 0 3
162 บ้านโพนเมืองน้อย 0 0 0 0 3 0 0 0 3
163 บ้านโคกกลาง 0 0 0 0 2 2 4 0 8
164 บ้านนิคม 0 0 0 0 2 2 0 1 4
165 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 0 0 0 0 2 2 0 0 4
166 บ้านโนนสูง 0 0 0 0 2 1 1 0 4
167 บ้านถ่อนใหญ่ 0 0 0 0 2 1 0 0 3
168 บ้านผึ้ง 0 0 0 0 2 0 2 1 4
169 ประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 0 1 2 3
170 บ้านหนองขอน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
171 บ้านเชือก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
172 บ้านบก 0 0 0 0 1 4 0 0 5
173 บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 0 0 0 0 1 3 2 0 6
174 บ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 0 0 0 0 1 3 0 0 4
175 เหล่ายางชุมสามัคคี 0 0 0 0 1 2 1 1 4
176 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 0 0 0 0 1 1 2 0 4
177 บ้านหนองเรือ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
178 บ้านไม้กลอนดอนหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
179 บ้านขุมเหล็ก 0 0 0 0 1 1 0 1 2
180 ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
181 นาแวงหนองหัวลิง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
182 บ้านคำเดือย 0 0 0 0 1 1 0 0 2
183 บ้านหนองแสง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
184 บ้านหินขัน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
185 บ้านโคกช้างฮ้าย 0 0 0 0 1 0 3 1 4
186 บ้านนาเมือง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
187 บ้านยางช้า 0 0 0 0 1 0 1 0 2
188 บ้านสามัคคี 0 0 0 0 1 0 1 0 2
189 บ้านเกษมสุข 0 0 0 0 1 0 1 0 2
190 โสกโดนคำไหลคำเตย 0 0 0 0 1 0 0 1 1
191 บ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 0 0 0 0 1 0 0 1 1
192 ห้วยไร่หาดทรายมูล 0 0 0 0 1 0 0 1 1
193 บ้านดงบังพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
194 บ้านดอนเมย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
195 บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
196 บ้านนาดอกไม้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
197 บ้านนาโพธิ์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
198 บ้านน้ำซับ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
199 บ้านเจริญสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
200 บ้านโนนเมือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
201 บ้านสมสะอาดเนินกุง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
202 นิคมชานุมานสงเคราะห์3 0 0 0 0 0 2 1 2 3
203 บ้านโพนเมือง 0 0 0 0 0 1 1 1 2
204 ตชด.บ้านหนองมะแซว 0 0 0 0 0 1 1 0 2
205 บ้านโสกท่าวังหิน 0 0 0 0 0 1 1 0 2
206 บ้านท่ายางชุม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
207 บ้านจิก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
208 บ้านดอนไร่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
209 บ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
210 บ้านเหล่าฝ้าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
211 หัวดงหนองคลอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
212 บ้านโนนทุ่งดอนชาด 0 0 0 0 0 0 2 0 2
213 บ้านจอก 0 0 0 0 0 0 2 0 2
214 บ้านศรีราชา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
215 บ้านโคกค่าย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
216 บ้านคำน้อย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
217 บ้านดงสวาง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
218 บ้านห่องเตย 0 0 0 0 0 0 1 0 1
219 บ้านเหล่าหนาด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
220 แก้งกฐินภูจำปา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
221 บ้านดอนชีหนองมะยอด 0 0 0 0 0 0 0 2 0
222 บ้านม่วงสวาสดิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
223 บ้านหนองโนสวนโคก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
224 หนองยอดู่ในวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 2 0
225 บ้านนาอุดม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
226 บ้านอุ่มยางหนองดั่ง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
227 บ้านโคกจักจั่น 0 0 0 0 0 0 0 1 0
228 บ้านโค้งอร่าม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
229 หนองแห่โนนสมบูรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
230 บ้านวังแคน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
231 บ้านบาก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 213 180 155 548 944 370 168 128 1,482