หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. อำนาจเจริญ

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 43 31 72.09% 8 18.6% 3 6.98% 1 2.33% 43
2 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.ปทุมราชวงศา) 32 24 75% 6 18.75% 2 6.25% 0 0% 32
3 โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 32 20 62.5% 9 28.13% 2 6.25% 1 3.13% 32
4 โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 26 20 76.92% 4 15.38% 1 3.85% 1 3.85% 26
5 โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 28 19 67.86% 5 17.86% 1 3.57% 3 10.71% 28
6 โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 36 18 50% 16 44.44% 2 5.56% 0 0% 36
7 โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 22 18 81.82% 2 9.09% 1 4.55% 1 4.55% 22
8 โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 22 17 77.27% 4 18.18% 1 4.55% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 20 16 84.21% 1 5.26% 2 10.53% 0 0% 19
10 โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 27 15 57.69% 6 23.08% 2 7.69% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนบ้านจานลาน 26 15 57.69% 4 15.38% 2 7.69% 5 19.23% 26
12 โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 25 15 60% 2 8% 5 20% 3 12% 25
13 โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 26 14 53.85% 7 26.92% 2 7.69% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 22 14 63.64% 7 31.82% 1 4.55% 0 0% 22
15 โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 22 14 63.64% 7 31.82% 1 4.55% 0 0% 22
16 โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 20 14 82.35% 2 11.76% 0 0% 1 5.88% 17
17 โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 23 13 56.52% 7 30.43% 1 4.35% 2 8.7% 23
18 โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 14 12 85.71% 2 14.29% 0 0% 0 0% 14
19 โรงเรียนบ้านไก่คำ 17 11 64.71% 5 29.41% 0 0% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนตชด.บ้านป่าก่อ 17 11 64.71% 4 23.53% 1 5.88% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนอาเวมารีอาอำนาจเจริญ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
22 โรงเรียนบ้านหนองไฮ(อ.เสนางคนิคม) 23 10 43.48% 8 34.78% 3 13.04% 2 8.7% 23
23 โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 22 10 50% 6 30% 2 10% 2 10% 20
24 โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
25 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 16 10 62.5% 4 25% 1 6.25% 1 6.25% 16
26 โรงเรียนบ้านลือนาคำ 16 10 62.5% 3 18.75% 3 18.75% 0 0% 16
27 โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 15 10 66.67% 3 20% 2 13.33% 0 0% 15
28 โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 14 10 71.43% 3 21.43% 1 7.14% 0 0% 14
29 โรงเรียนบ้านหินกอง (บ้านนามน) 13 10 76.92% 1 7.69% 2 15.38% 0 0% 13
30 โรงเรียนบ้านเสียว 16 9 56.25% 5 31.25% 1 6.25% 1 6.25% 16
31 โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 18 9 50% 5 27.78% 0 0% 4 22.22% 18
32 โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 11 9 81.82% 1 9.09% 1 9.09% 0 0% 11
33 โรงเรียนนาผือโคกกอก 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
34 โรงเรียนบ้านนายม 13 8 61.54% 4 30.77% 0 0% 1 7.69% 13
35 โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
36 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
38 โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 15 7 46.67% 6 40% 2 13.33% 0 0% 15
39 โรงเรียนบ้านไร่ขี 15 7 46.67% 5 33.33% 2 13.33% 1 6.67% 15
40 โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 15 7 50% 4 28.57% 1 7.14% 2 14.29% 14
41 โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
43 โรงเรียนบ้านห้วยทม 11 7 63.64% 2 18.18% 1 9.09% 1 9.09% 11
44 โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 10 7 70% 2 20% 0 0% 1 10% 10
46 โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 14 7 50% 1 7.14% 6 42.86% 0 0% 14
47 โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 9 7 87.5% 1 12.5% 0 0% 0 0% 8
48 โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 11 7 63.64% 0 0% 0 0% 4 36.36% 11
49 โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 16 6 37.5% 5 31.25% 4 25% 1 6.25% 16
50 โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 12 6 50% 3 25% 1 8.33% 2 16.67% 12
51 โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
52 โรงเรียนบ้านโนนงาม 11 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
53 โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
54 โรงเรียนบ้านโนนกุง 10 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
55 โรงเรียนบ้านก่อนาดี 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
56 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
57 โรงเรียนบ้านโนนค้อ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
58 โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
59 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา 10 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
60 โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
61 โรงเรียนบ้านดอนหมู 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
62 โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
63 โรงเรียนบ้านโนนแคน 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 9 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
66 โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 8 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 2 25% 8
67 โรงเรียนเจริญวิทยา 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
68 โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 8 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
69 โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 11 4 36.36% 5 45.45% 0 0% 2 18.18% 11
70 โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 13 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
72 โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 11 4 36.36% 3 27.27% 3 27.27% 1 9.09% 11
73 โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
74 โรงเรียนวิสุทธิวงศ์ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
75 โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 10 4 40% 2 20% 2 20% 2 20% 10
76 โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
77 โรงเรียนบ้านนาเรือง 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
78 โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 7 4 57.14% 1 14.29% 2 28.57% 0 0% 7
80 โรงเรียนบ้านชะแงะ 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
81 โรงเรียนดอนหวายหวายตาใกล้ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
82 โรงเรียนบ้านนาเยีย 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
83 โรงเรียนบ้านหนองเทา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
84 โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 8 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
85 โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
86 โรงเรียนบ้านทวีผล 5 4 80% 0 0% 0 0% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านตาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านนาสีนวน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
89 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
90 โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 10 3 30% 6 60% 1 10% 0 0% 10
91 โรงเรียนบ้านนายูง 9 3 33.33% 5 55.56% 0 0% 1 11.11% 9
92 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์54จังหวัดอำนาจเจริญ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
93 โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 11 3 27.27% 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 11
94 โรงเรียนบ่อบุโปโล 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
95 โรงเรียนบ้านคำแก้ว 6 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 9 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
97 โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 7 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
98 โรงเรียนบ้านกุงชัย 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนบ้านเป้า 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
100 โรงเรียนบ้านคันสูง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
101 โรงเรียนบ้านนาเวียง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองแสง (ปทุมราชวงศา) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
105 โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 6 3 50% 0 0% 3 50% 0 0% 6
106 โรงเรียนบ้านดอนดู่(อ.เมือง) 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
107 โรงเรียนบ้านโคกก่ง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 5 3 60% 0 0% 0 0% 2 40% 5
109 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์1 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
110 โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบ้านนาสะแบง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านแสนสุข 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
113 โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
114 โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
115 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 8 2 25% 2 25% 4 50% 0 0% 8
116 โรงเรียนบ้านนิคม 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
117 โรงเรียน บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
118 โรงเรียนบ้านคำข่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
119 โรงเรียนธันยธรณ์พิทยา2 8 2 25% 1 12.5% 3 37.5% 2 25% 8
120 โรงเรียนบ้านนางาม 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
121 โรงเรียนบ้านอีเก้ง (รัฐประชานุกูล) 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
122 โรงเรียนบ้านโนนสูง 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
123 โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
124 โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
125 โรงเรียนหนองเรือ-แก้งกฐินภูจำปา-นาคำสามัคคี (กลุ่มลำเซบาย) 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนบ้านชาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนบ้านดอนชาด 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
128 โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
129 โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
130 โรงเรียนบ้านหนองยาง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
131 โรงเรียนบ้านกุดสิม 5 2 40% 0 0% 3 60% 0 0% 5
132 โรงเรียนบ้านผึ้ง 5 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
133 โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
134 โรงเรียนประชาสามัคคี 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
135 โรงเรียนบ้านคำย่านาง 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
136 โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
137 โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
139 โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
140 โรงเรียนบ้านหนองขอน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านเชือก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
144 โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
145 โรงเรียนบ้านบก 5 1 20% 4 80% 0 0% 0 0% 5
146 โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
147 โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
148 โรงเรียนบ้านโนนดู่ 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
149 โรงเรียนเหล่ายางชุมสามัคคี 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
150 โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
151 โรงเรียนบ้านหนองปลิง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
152 โรงเรียน บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
153 โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
154 โรงเรียนบ้านหนองเรือ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
155 โรงเรียนบ้านไม้กลอนดอนหวาย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
156 โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 5 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
157 โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
158 โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
159 โรงเรียนนาแวงหนองหัวลิง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
160 โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
161 โรงเรียนบ้านคำเดือย 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านหนองแสง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
163 โรงเรียนบ้านหินขัน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
164 โรงเรียนประชารัฐวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
165 โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
166 โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
167 โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 5 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
168 โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
169 โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
170 โรงเรียนบ้านคำโพน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
171 โรงเรียนบ้านดงสีโท 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
172 โรงเรียนบ้านนาเมือง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
173 โรงเรียนบ้านยางช้า 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
174 โรงเรียนบ้านสามัคคี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
175 โรงเรียนบ้านเกษมสุข 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
176 โรงเรียน โสกโดนคำไหลคำเตย 3 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
177 โรงเรียนบ้านคึมข่า 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
178 โรงเรียนบ้านชูชาติ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
179 โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
180 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมืองอำนาจเจริญ) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
181 โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
182 โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
183 โรงเรียนบ้านดอนเมย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
184 โรงเรียนบ้านทับเมย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
185 โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
186 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
187 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
188 โรงเรียนบ้านน้ำซับ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
189 โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
190 โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี( ชานุมาน) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
191 โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
192 โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
193 โรงเรียนบ้านโนนเมือง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
194 โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
195 โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
196 โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
197 โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
198 โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์3 5 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
199 โรงเรียนบ้านโคกสูง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
200 โรงเรียนบ้านโพนเมือง 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
201 โรงเรียนตชด.บ้านหนองมะแซว 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
202 โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
203 โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
204 โรงเรียนบ้านจิก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
205 โรงเรียนบ้านดอนไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
206 โรงเรียนบ้านนาอุดม(อ.เสนางคนิคม) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
207 โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
208 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
209 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
210 โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
211 โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 3 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
212 โรงเรียนบ้านจอก 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
213 โรงเรียนบ้านศรีราชา 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
214 โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
215 โรงเรียนบ้านโคกค่าย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
216 โรงเรียนบ้านคำน้อย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
217 โรงเรียนบ้านดงสวาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
218 โรงเรียนบ้านห่องเตย 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
219 โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
220 โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
221 โรงเรียนบ้านดอนชีหนองมะยอด 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
222 โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
223 โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
224 โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
225 โรงเรียนบ้านนาอุดม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
226 โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
227 โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
228 โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
229 โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
230 โรงเรียนบ้านวังแคน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
231 โรงเรียนบ้านบาก 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ คุณธนพร วรวงศ์ เบอร์โทรศัพท์ 087-9188373 คุณสุปราณี แป้นนอก 087-2459188
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]